KÜRESEL SALGIN SONRASINDA DiEM25’in İLERİCİ POLİTİK GÜNDEMİ (Özet)

Bir politika dokümanı olarak “Küresel Salgın Sonrasında DiEM25’in İlerici Politik Gündemi” geçtiğimiz günlerde Forum’da tartışıldı. Sonuçta oluşan metin Tüm Üyeler Oylamasına (AMV) sunuldu ve %94 oyla kabul edildi: Metin, “halk sağlığı”, “paylaşılan refah” ve “sürdürülebilir barış” olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor ve ek olarak maddeler halinde bir özeti kapsıyor. İşte bu 2 sayfalık özet DiEM25 TR gönüllüsü Kaya Yazgan tarafından Türkçe’ye çevrildi. Metin aşağıda…

 

1. HALK SAĞLIĞI

 1. Temel sağlık malzemesi ve bakım hizmeti sağlamak AB için bir görevdir.
 2. Yeni bir AB Birincil Halk Sağlığı Hizmet Merkezleri Ağı kurulup her AB yurttaşı veyerleşiğinin kolayca erişebileceği biçimde aşağıdaki hizmetleri verir:
  1. İsteyene ücretsiz test
  2. İsteyene ücretsiz aşı
  3. Teslimat noktalarında ücretsiz genel uygulama hizmeti
 3. Aşağıdaki malzeme için merkezi satın alma:
  1. Test kitleri
  2. Yerel üretimi kolaylaştırmak için patentler dahil aşılar
  3. Temel ilaçlar
  4. Koruyucu malzeme
 4. AB, uluslararası olarak en çok ihtiyacı olan ülkelere Avrupa’da bulunan yukarıda sıralanan (1.2.1, 1.2.2 ve 1.2.3) gerekli tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz, birebir sağlamayı taahhüt eder.
 5. Yukarıda (1.2, 1.3 ve 1.4 olarak) sıralananların dolaysız fonlanması için Avrupa Merkez Bankası (AMB-European Central Bank, ECB) enstrümanları kullanılır. Özellikle AB, bu malzemeyi dağıtan firmaların ihraç ettiği ve AMB’nın satın aldığı vadesiz kuponsuz tahvilleri öder.
 6. Aşı pasaportları ve/veya sertifikaları, temel gizlilik haklarını korumak amacıyla yasaklanır. Bunlar yerine AB, anonimliği güvenceye alan ve açık kaynak yazılımı ile yukarıda 1.2’de anılan AB Birincil Halk Sağlığı Hizmet Merkezleri Ağını kullanan etkin izleme ve işaretleme sistemi uygulamalarının (apps) geliştirilmesine mali destekverir.
 7. Yeni küresel salgın riskini en aza indirmek ve iklim hedeflerine ulaşmak için Avrupa, geniş ölçekli fabrika çiftçiliğini ciddi bir biçimde azaltır.

2. PAYLAŞILAN REFAH

 1. Üye devletlerin bütçeleri üzerindeki gerilimin azaltılması için Avrupa Merkez Bankası tahvilleri: Mart 2020’den bu yana bütün birincil bütçe açıkları AMB’nın 30 yıllık tahvilleri ile finanse edilir. Böyle bir süre Avrupa’ya demokratik bir politik birliğe doğru ilerlemesi için 30 yıl sağlar.
 2. Eski borçların yeniden yapılandırılması için, önceki (pandemi öncesi) AMB tahvillerinin değişimi: Bu dönem, gerçekte iflas etmiş ülkelerin (ör. Yunanistan, İtalya) ülke borçlarının, AMB Eurobond tahvillerinin ulusal tahvillerle değiştirilerek (borç değişimi – debt swap) yeniden yapılandırılmasının zamanıdır.
 3. Avrupa çapında Dolaysız Dayanışma Ödemesi: AMB ilk olarak her yerleşiğin temel banka hesabına 2000 € yatırır. Bu ödemeler aktif talep, yatırım ve ekonomik etkinliğe bağlı olarak tekrarlanabilir
 1. Avrupa Yeşil İyileşme ve Yatırım Programı: Avrupa Konseyi, Avrupa Yatırım Bankasına AMB’nın ikincil tahvil piyasasında “destekleyeceğini” söyleyeceği, AB’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %5’i kadar yıllık tahvil çıkarması için Avrupa Yatırım Bankasına yeşil ışık yakmalıdır. Bu fonlar, temel amacı Avrupa Yeşil Enerji Birliğini (European Green Energy Union) yaratmak ve genel olarak Avrupa Yeşil Dönüşümünü (European Green Transition) düzenlemek olan yeni bir Avrupa kurumunun, Avrupa Yeşil Geçiş Çalışmaları Ajansının (European Green Transition Works Agency) finansmanında kullanılır.
 2. Avrupa Yeşil İyileşme ve Yatırım Programı: Bütün mutabakat muhtıralarının ve yükümlülüklerin iptali: Ekonomik pandemiden en ciddi darbe alan eurozone ülkeleri “tesadüfen” aynı zamanda daha önce Euro krizinden darbe almış ülkelerdir. 2010 sonrasında troika’nın -kuşkusuz diğer ülkeler için geçerli olmayan- feci kemer sıkma ve talan politikaları dayatarak “ziyaret” ettiği ülkelerdir. DiEM25, sonuç olarak Avrupa’yı bütünüyle etkileyen bütün bu yükümlülüklerin derhal iptalini talep eder.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ

 1. Nordstream2 boru hattının derhal iptali / ortadan kaldırılması ve Avrupa Yeşil Enerji Birliği içinde yer alması.
 2. Akdenizde Barış ve Yeşil Enerji Uluslararası Konferansı: Bu teklif, aşağıda belirtilenler üzerinde anlaşmak için tüm Akdeniz ülkelerinin temsilcilerinin bir masa çevresinde toplanmaları içindir:
  1. Akdeniz, fosil yakıtlardan “özgürleştirilmiştir” (bunlar çıkarılmayacak, yeni boru hatları yapılmayacak) ve temel olarak Avrupa Yeşil İyileştirme ve Yatırım Programı (2.2.4) aracılığı ile AB tarafından finanse edilen Avrupa Yeşil Enerji Ağına bağlıdır.
  2. Ülkeler aynı harita üzerinde her ülkenin deniz sınırları (kıta sahanlığı ve muhtasır ekonomik bölge) hakkında ihtiyaçlarını işaretleyecektir.
  3. Ülkeler, deniz sınırları hakkında onun vereceği son kararı önceden kabul ederek, birlikte bu haritayı Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanına götürecektir.

 

Kaya Yazgan

DIEM 25 Tr Gönüllüsü

DiEM25'in etkinliklerinden haberdar olmak istiyor musunuz? Buraya tıklayarak üye olun

Avrupa’nın demokratik gerilemesi

Avrupa'da temel haklar ve kamu özgürlüklerinin savunulması: Hukuki perspektiften radikal demokratik bir talep

Daha fazlasını okuyunuz

Yanis Varoufakis’in Yasaklanan Filistin Kongresi Konuşması

Almanya İçişleri Bakanlığı kongrenin düzenleyicilerinden Yanis Varoufakis'in Almanya’da siyasi faaliyetlere katılmasını yasakladı

Daha fazlasını okuyunuz

Dilekçe: İsrail’i uluslararası spordan uzaklaştırın

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı 11,422'si bebek ve çocuk olmak üzere 26,706 sivilin hayatına mal oldu

Daha fazlasını okuyunuz

DiEM25 ve MERA25 deklarasyonu: Barış Hemen Şimdi!

Ukrayna'da olduğu gibi Gazze ve çevresindeki savaşlar da askeri yöntemle çözülemez

Daha fazlasını okuyunuz