Archive: Uncategorised

Transseksüel Anma Günü: Ataerkillik sunağındaki kurbanlar

20.11.2020

DiEM25'te, öldürülen ve trans karşıtı şiddetin sistemik biçimlerinin kurbanı olan transları anıyoruz.

Read more

İlerici Enternasyonel: tüm ilerici güçlere açık çağrı 

13.05.2020

İlerici Enternasyonel sadece üyeleri kadar güçlüdür ve dünyayı geri kazanmak için ilerici güçlerin kuvvetli hareketine ihtiyacımız olacak.

Read more

8.04.2020

Read more