Mario Draghi

Meneer Draghi, waar bent u bang voor?

By Benoît Hamon | Yanis Varoufakis

Yanis Varoufakis | Benoît Hamon


Door Yanis Varoufakis | Benoît Hamon
(DiEM25, voormalig Grieks minister van financiën / kandidaat voor de Socialistische Partij voor de Franse presidentsverkiezingen)
In 2015 dwong de Europese Centrale Bank (ECB) de Griekse banken te sluiten en probeerden de trojka’s officiële geldschieters (de ECB, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds) de pas gekozen Griekse regering ervan te weerhouden om te doen waarvoor ze gekozen was: het heronderhandelen van ‘s lands staatsschuld, fiscaal beleid en hervormingsagenda.
Na de sluiting van de banken werden aan Griekenland kapitaalcontroles opgelegd. Deze zijn nog altijd van kracht en gaan gepaard met hoge sociale en economische kosten voor de reeds kwakkelende economie.
We weten dat de ECB opdracht gaf tot een juridisch advies over de wetmatigheid van haar acties. En we willen dit advies lezen, maar de ECB weigert inzage.
Meneer Draghi, als u volgens de wet heeft gehandeld, volgens Europees recht en volgens het ECB handvest, waarom geeft u het juridisch advies over het handelen van de ECB dan niet vrij? Het advies waartoe u opdracht heeft gegeven en dat leidde tot de sluiting van Griekenlands banken.
We stellen deze vraag omdat de ECB de excessieve macht heeft om de banken te sluiten van een land in de Eurozone. Dergelijke macht uitoefenen na besluitvorming achter gesloten deuren door niet gekozen ambtenaren, is niet consistent met Europese democratie. Het minste wat Europeanen mogen verwachten is toegang tot juridisch advies over de uitoefening van de enorme macht van de ECB, advies waarvoor ze betaald hebben. Uw weigering, Meneer Draghi, om burgers toegang te verschaffen tot dergelijke adviezen maakt Europeanen woedend en is koren op de molen van de Nationalistische Internationale die vijandig staat tegenover de Europese Unie.
Democratie en transparantie zijn geen luxe. Ze zijn essentieel voor het voortbestaan van Europa. Daarom heeft een brede coalitie van politici en academici haar steun toegezegd aan een massaal verzoek tot vrijheid van informatie aan de ECB, ingediend door Yanis Varoufakis (DiEM25) en Fabio De Masi (lid Europees Parlement en Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left –  GUE/NGL). De coalitie eist het vrijgeven van het juridisch advies van de ECB. We roepen democraten op, waar ze ook mogen wonen en ongeacht hun politieke gezindheid, dit massale verzoek om vrijheid van informatie te steunen en DiEM25’s petitie te ondertekenen.
Deze campagne is nog maar het begin van een lange strijd voor transparantie en democratie in Europa.
 
Meer weten over DiEM25 in Nederland? Klik hier.

Chcete byť informovaní o akciách Diem25? Zaregistrujte sa tu

Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd

Lees meer

De Griekse regering moet verantwoordelijk worden gehouden voor rol in oorlogsmisdaden Gaza

MeRA25 Griekenland en het International Centre of Justice for Palestinians informeren de Griekse regering en premier Kyriakos Mitsotakis over ...

Lees meer

Verklaring van DiEM25 en MERA25: Vrede Nu!

De oorlogen in en rond Gaza en in Oekraïne kunnen niet militair worden opgelost. Er is geen militaire overwinning mogelijk die niet zal leiden ...

Lees meer

Internationale Dag van de Vrede: Een voorstel voor echte oplossingen

De Internationale Dag van de Vrede moet het begin betekenen van een staakt-het-vuren in alle oorlogen, een onmiddellijke inzet van diplomatie om ...

Lees meer