Η νέα μας ατζέντα πολιτικής για τη δεκαετία του 2020!

Τα μέλη του DiEM25 ψήφισαν μια δέσμη πρωτοποριακών προτάσεων σχετικά με το “Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη τώρα”: η πολιτική μας για την Ευρώπη του 2020.

Πέρασε μισή δεκαετία από τότε που ιδρύθηκε το DiEM25 με σκοπό την ανάσχεση της αυταρχικής διολίσθησης της Ευρώπης και την ανανέωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος με έναν νέο, φιλόδοξο σκοπό: τον εκδημοκρατισμό! Έκτοτε το πολιτικό τοπίο έχει αλλάξει κι εμείς βάζουμε τα δυνατά μας να παραμείνουμε επίκαιροι και επιδραστικοί. Κορύφωση αυτής της προσπάθειας αποτελεί η ψηφοφορία για το “Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ευρώπη”: η δέσμη των πολιτικών μας προτεραιοτήτων για την Ευρώπη της δεκαετίας του 2020.

Δείτε το παρακάτω έγγραφο που ενέκριναν τα μέλη του DiEM25 στην Καθολική Ψηφοφορία Μελών που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

1. Εισαγωγή

Ο Covid-19 αποκάλυψε την έλλειψη θεσμών στην ΕΕ ικανών να αντιμετωπίσουν μια κρίση δημόσιας υγείας. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται θεσμούς απαραίτητους για τη μείωση των οικονομικών ανισορροπιών, οι οποίες υπονομεύουν την Ένωση, αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και προκαλούν αποτρέψιμα οικονομικά δεινά που υποσκάπτουν τις προοπτικές για τη ζωή της πλειονότητας των Ευρωπαίων και όσων διαμένουν στην Ευρώπη. Επιπλέον, η ΕΕ δεν κατάφερε να καταστήσει την Ευρώπη ασφαλέστερη. Αρνούμενη να τερματίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και από τα πυρηνικά όπλα για στρατηγικούς σκοπούς, η ΕΕ έχει υποδαυλίσει τις γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ταυτόχρονα, με πρόσχημα την πανδημία εντάθηκε ο συντηρητισμός της Ευρώπης και παραβιάστηκε πλήθος ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Σε μια Ευρώπη που βιώνει την εργαλειοποίηση της πανδημίας, οι λαοί της καλούνται με όπλο τη διεθνική αλληλεγγύη να διαφυλάξουν τις κατακτήσεις παρελθόντων αγώνων, αλλά και να οικοδομήσουν ένα νέο, μετακαπιταλιστικό μοντέλο για την παραγωγή, την εργασία και την ίδια τη ζωή. Καλούμαστε να υπερασπιστούμε τα δημόσια αγαθά, να αγωνιστούμε για μια ανοικτή και ειρηνική Ευρώπη και να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που βασίζεται στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Η διαχείριση της πανδημίας από την ΕΕ κατέστησε σαφές ότι μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, που λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με κριτήρια ιδιωτικού τομέα και ταξικές διακρίσεις, δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε μελλοντικές κρίσεις. Χρειαζόμαστε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική με κοινωνική και προοδευτική ροπή, που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη.

Το DiEM25 προτείνει σήμερα μια Προοδευτική Ατζέντα που επικεντρώνεται στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, την ΚΟΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ και τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ. Η Ατζέντα μας περιλαμβάνει πολιτικές που προέρχονται από τη συνολική Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη του DiEM25, καθώς και πρωτοβουλίες πολιτικής που εξειδικεύτηκαν στην αρχή της πανδημίας του 2020.

2. Δημόσια Υγεία, Κοινή Ευημερία & Βιώσιμη Ειρήνη

2.1 Δημόσια Υγεία

Η ευρωπαϊκή δημόσια υγεία δεν μπορεί πλέον να παραμένει «αρμοδιότητα» των εθνών-κρατών. Η πανδημία κατέδειξε ότι, εάν η ΕΕ δεν μπορεί να παρέχει βασικές υπηρεσίες υγείας (π.χ. εμβόλια) σε όλους τους πολίτες της ισότιμα και αποτελεσματικά, τότε η Ένωση δεν είναι ασφαλής – κάποιοι θα έλεγαν ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Η πανδημία φανέρωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εγγυηθεί στους πολίτες της και σε όλους όσους διαμένουν στην ΕΕ ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής δωρεάν τεστ, δωρεάν εμβολίων και δωρεάν πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τα βασικά αγαθά (π.χ. τεστ, εμβόλια, προστατευτικός εξοπλισμός) πρέπει να παραγγέλνονται κεντρικά, ενώ η παραγωγή πρέπει να κατανέμεται σε διάφορες χώρες για την αποφυγή προβλημάτων διανομής σε περίπτωση εφοδιαστικής συμφόρησης· πρέπει να υπάρχουν ικανά αποθέματα παντού, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων και δικτύων δημόσιας υγείας. Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη βελτίωση των βασικών υποδομών και υπηρεσιών υγείας και ευημερίας, όπως: (1) η πρόσβαση σε καθαρό νερό και η καθαριότητα· (2) τα αποτελεσματικά δημόσια συστήματα αποχέτευσης· (3) ο καθαρός αέρας· (4) η υγιής και ασφαλής στέγαση 5) η επισιτιστική ασφάλεια· (6) η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Ευρώπης προς τις μη ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στη γειτονιά της, αλλά και πέραν αυτής, η ΕΕ πρέπει επίσης να προβεί σε δωρεές τέτοιων βασικών αγαθών και υποδομών δημόσιας υγείας διεθνώς, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Π.χ. Στην περίπτωση των εμβολίων, η θέση του DiEM25 είναι ότι μια πλούσια Ευρώπη έχει υποχρέωση να διανέμει ένα εμβόλιο διεθνώς ή σε γειτονικές χώρες, για κάθε εμβόλιο που παρέχει εντός της ΕΕ. Αυτά τα βασικά υγειονομικά αγαθά, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό, θα χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι από τους περιορισμένους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς.

Η πανδημία έχει προκαλέσει αύξηση της οικονομικής, υγειονομικής και πολιτικής ανισότητας σε βαθμό μέχρι πρότινος αδιανόητο. Έχει καθιερώσει πρωτοφανή κυβερνητικό έλεγχο επί του πληθυσμού, ενισχύοντας τις αυξητικές τάσεις αυταρχισμού, που είναι όλο και πιο εμφανείς, ακόμη και σε ώριμες δημοκρατίες. Έχει ευνοήσει το κεφάλαιο έναντι της εργασίας, με το πλουσιότερο 1% να αποκομίζει τρισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που καταστρέφονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας και μικρότερες επιχειρήσεις. Έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ της διευθυντικής, πνευματικής και γραφειακής εργασίας, η οποία μετακινήθηκε τάχιστα στο διαδίκτυο, και των εργαζομένων πρώτης γραμμής και των χειρωνακτών, που παραμένουν εκτεθειμένοι στον ιό. Έχει πλήξει δυσανάλογα τις εθνοτικές μειονότητες και τις φτωχότερες κοινότητες. Αυτό το μοτίβο ανισότητας πρόκειται να επιδεινωθεί, εξαιτίας μιας παγκόσμιας διανομής εμβολίων που ευνοεί καταφανώς τα πλουσιότερα έθνη.

Για να αρχίσει η αντιστροφή της τάσης προς αυξανόμενη ανισότητα, είναι απαραίτητο να δοθεί οριστικό τέλος στην ίδια την πανδημία το συντομότερο δυνατόν σε παγκόσμια κλίμακα. Η αποκατάσταση των τοπικών συστημάτων δημόσιας υγείας, μαζί με την ικανότητα εύρεσης, παρακολούθησης, ιχνηλάτησης, απομόνωσης και υποστήριξης κατά την απομόνωση, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή καταστολή των πανδημιών.

Επιπλέον, το DiEM25 απαιτεί μαζική μείωση της μαζικής κτηνοτροφίας υψηλής πυκνότητας, η οποία είναι γνωστό ότι αυξάνει την πιθανότητα νέων ζωολογικών πανδημιών. Αυτό θα συμβάλλει παράλληλα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, λόγω των μεγάλων οικολογικών επιπτώσεων της βιομηχανικής γεωργίας.

Εν καιρώ υγειονομικών κρίσεων όπως η τωρινή, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί ιδιαίτερα προσεκτικά για να προασπίσει τις πολιτικές ελευθερίες και να διασφαλίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τα οποία έχουν κατακτήσει με κόπο οι Ευρωπαίοι με αγώνες διάρκειας αιώνων. Το DiEM25 υποστηρίζει ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να υλοποιήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλάτησης στη διάρκεια μιας πανδημίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία. Με εξαίρεση συγκεκριμένα επαγγέλματα και χώρους εργασίας (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία), όπου μπορεί να απαιτούνται εμβολιασμοί, το DiEM25 υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που επιτρέπουν την επίδειξη αρνητικών τεστ (π.χ. για τον Covid-19) ως προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία. Όχι, όμως, τα «διαβατήρια» εμβολιασμού που, εάν εισαχθούν, θα ανοίξουν το κουτί της Πανδώρας για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας από ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότες και κυβερνητικές υπηρεσίες. Εν κατακλείδι, το DiEM25, παρά το γεγονός ότι θεωρεί τα εμβόλια δημόσιο αγαθό υψίστης αξίας, αντιτίθεται σε οποιοδήποτε «διαβατήριο» εμβολιασμού, αλλά όχι σε ψηφιακές εφαρμογές που αποσκοπούν στην προσωρινή πιστοποίηση αρνητικών τεστ.

2.2 Κοινή Ευημερία

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιδείνωσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης λόγω του Covid-19, η Ευρωζώνη υπέστη μεγαλύτερη μείωση επενδύσεων (50%), μεγαλύτερη φυγή κεφαλαίων (500 δισεκατομμύρια ευρώ) και μεγαλύτερη αύξηση του «παραγωγικού κενού» (η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό προϊόν που θα μπορούσε να παραχθεί και σε αυτό που παρήχθη) από τις ΗΠΑ, την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, οι ενδο-ευρωπαϊκές ανισορροπίες (οι οποίες είχαν ήδη επεκταθεί πριν και μετά την κρίση του ευρώ) αυξήθηκαν εκθετικά. Ωστόσο, μεταξύ των οικονομικά ισχυρότερων περιοχών του κόσμου, η ΕΕ ήταν αυτή που παρείχε τη μικρότερη δημοσιονομική τόνωση και έκανε τα λιγότερα για να ενισχύσει τις επενδύσεις – στηριζόμενη σχεδόν αποκλειστικά στο λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι αφενός μακροοικονομικά ασήμαντο και αφετέρου πολιτικά δηλητηριώδες. Ως αποτέλεσμα, η δεκαετία του 2020 προβλέπεται να είναι η δεύτερη κατά σειρά χαμένη δεκαετία της Ευρώπης.

Για να αποφευχθεί αυτό και να υπάρξει η δυνατότητα για κοινή ευρωπαϊκή ευημερία, το DiEM25 έχει προτείνει – και το κάνει εκ νέου – πέντε πολιτικές:

1. Ομόλογα της ΕΚΤ για την άμβλυνση της πίεσης στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών: Χρηματοδότηση όλων των πρωτογενών ελλειμμάτων των προϋπολογισμών από τον Μάρτιο του 2020 μέσω 30ετών ομολόγων που εκδίδονται από την ΕΚΤ (ομόλογα ΕΚΤ). Η 30ετής διάρκεια των ομολόγων της ΕΚΤ, τα έσοδα από τα οποία θα επενδυθούν πρωτίστως στον δημόσιο τομέα, θα λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο για την ανάδυση μιας πραγματικής δημοκρατικής πολιτικής ένωσης εντός των επόμενων τριών δεκαετιών.

2. Ομόλογα της ΕΚΤ, που θα ανταλλαχθούν με προγενέστερα (προ πανδημίας) ομόλογα με σκοπό την αναδιάρθρωση παλιών χρεών: Τώρα είναι η ώρα για το δημόσιο χρέος χωρών που ουσιαστικά είχαν χρεοκοπήσει πριν από την πανδημία (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία) να αναδιαρθρωθούν, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους εθνικών ομολόγων με ευρωομόλογα της ΕΚΤ.

3. Καταβολή μετρητών στο πλαίσιο αλληλεγγύης: Η ΕΚΤ αρχικά πιστώνει 2.000 ευρώ στον κύριο τραπεζικό λογαριασμό κάθε κατοίκου. Οι πληρωμές αυτές μπορούν να επαναληφθούν, ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργής ζήτησης, των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας.

4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πράσινης Ανάκαμψης & Επενδύσεων: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκδώσει ετήσια ομόλογα ύψους 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, τα οποία η ΕΚΤ δηλώνει ότι θα «στηρίξει» στις δευτερογενείς αγορές ομολόγων. Τα κεφάλαια αυτά χρηματοδοτούν έναν νέο ευρωπαϊκό θεσμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έργων Πράσινης Μετάβασης, κύριος σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ενεργειακής Ένωσης και η επεξεργασία της Πράσινης Μετάβασης της ΕΕ.

5. Ανάκληση όλων των μνημονιακών υποχρεώσεων: Οι χώρες της ΕΕ που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία «τυχαίνει να είναι» εκείνες που έχουν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση του ευρώ – οι χώρες τις οποίες «επισκέφθηκε» η Τρόικα μετά το 2010 και τους επέβαλε καταστροφικές πολιτικές λιτότητας και λεηλασίας που, φυσικά, δεν εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες. Το DiEM25 απαιτεί την άμεση κατάργηση όλων αυτών των υποχρεώσεων, οι οποίες τελικά επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρώπη.

2.3 Βιώσιμη Ειρήνη στη Γειτονιά της Ευρώπης

Το 2020 η ΕΕ ενέκρινε επίσημα μια λεγόμενη «Πράσινη Συμφωνία». Δυστυχώς, εγκρίθηκε “περισσότερο κατά παράβαση παρά τηρούμενη”: Δεν διατέθηκε ποτέ πραγματική χρηματοδότηση για αυτήν την “Πράσινη Συμφωνία” και, ακόμη χειρότερα, η ΕΕ συνεχίζει να επιδιώκει την εξόρυξη και διανομή ορυκτών καυσίμων με τρόπο που αυξάνει τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Ειδικότερα, τα σχέδια εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλούν γεωπολιτικές εντάσεις που ωφελούν μόνο τους εμπόρους όπλων και τους οικονομικούς γύπες που κερδίζουν από την «τιτλοποίηση» εσόδων από ορυκτά καύσιμα και αγωγούς φυσικού αερίου που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κατασκευαστούν ποτέ. Υποδαυλίζουν επίσης την προϋπάρχουσα μεταναστευτική κρίση, στρέφοντας την Τουρκία εναντίον της ΕΕ και αντιστρόφως.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις που προκαλεί η κυνική και υποκριτική «Πράσινη Συμφωνία» της ΕΕ δεν περιορίζονται στα νοτιοανατολικά σύνορά της. Επεκτείνονται στα βορειοανατολικά, όπου για παράδειγμα η Γερμανία και η Ρωσία προωθούν τον αγωγό Nordstream 2, επ ωφελεία σκοτεινών επιχειρηματικών συμφερόντων που ενισχύουν τόσο τις ενδοευρωπαϊκές όσο και τις διεθνείς εντάσεις και, πέρα από την περιβαλλοντική βλάβη, αυξάνουν την πιθανότητα στρατιωτικής σύρραξης και τα κόστη για τους λαούς της περιοχής.

Για χάρη της Ειρήνης και για χάρη της ευρωπαϊκής ασφάλειας και κυριαρχίας, αυτό πρέπει να λάβει τέλος. Οι αυξανόμενες εντάσεις στα ανατολικά της ΕΕ καθιστούν αναγκαία, πολιτικά και κινηματικά, την προσέγγιση αλλά και την αναζωογόνηση του αντιπολεμικού μετώπου.

Για τη διασφάλιση του μέλλοντος των επόμενων γενεών, το DiEM25 καλεί όλα τα κράτη της Ευρώπης να υπογράψουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. Καλούμε την ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία στην προσπάθειά της να επιτύχει διαρκή ειρήνη με όλους τους γείτονές της. Εφαρμογή της Συμφωνίας του Μινσκ και στην ίδια την Ουκρανία.

Το DiEM25 προτείνει μια νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Για Βιώσιμη Ειρήνη Και Κοινή Ευημερία.

Όσον αφορά την κατάσταση στα βορειοανατολικά, το DiEM25 προτείνει την άμεση εγκατάλειψη/ακύρωση του αγωγού Nordstream2 και την αντικατάστασή του εντός του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ενεργειακού Δικτύου.

Για την κατάσταση στα νότια και νοτιοανατολικά, το DiEM25 προτείνει τη σύγκληση από την ΕΕ μιας Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και την Πράσινη Ενέργεια στη Μεσόγειο. Προτείνεται οι εκπρόσωποι όλων των μεσογειακών χωρών να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι προκειμένου να συμφωνήσουν ότι:

2.3.1. Η Μεσόγειος “απελευθερώνεται” από τα ορυκτά καύσιμα (τέλος σε νέες εξορύξεις και αγωγούς) και συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ενεργειακό Δίκτυο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πράσινης Ανάκαμψης και Επενδύσεων (βλ. 2.2.4).

2.3.2  Θα σημειώσουν στον ίδιο χάρτη, τις διεκδικήσεις κάθε χώρας για τα θαλάσσια όριά της (υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ)

2.3.3  Θα προσφύγουν από κοινού με αυτόν τον χάρτη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχοντας αποδεχθεί εκ των προτέρων την ετυμηγορία του σχετικά με την τελική οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

3. Περίληψη

Η ΕΕ είτε θα ενοποιηθεί, για να αντιμετωπίσει την προοπτική μιας δεύτερης κατά σειρά χαμένης δεκαετίας, είτε θα χαθεί. Η Προοδευτική Ατζέντα Ευρωπαϊκής Πολιτικής του DiEM25 για τη δεκαετία του 2020 παρέχει τη μοναδική οδό προς την ενοποίηση. Οι τρεις δέσμες πολιτικών  που προτείνονται από το πρώτο ενοποιημένο πανευρωπαϊκό κίνημα είναι απολύτως συμβατές με το γράμμα των Συνθηκών της ΕΕ. Η εφαρμογή τους θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα:

  • προστασία της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο

  • αλληλεγγύη προς γειτονικές και άλλες χώρες, όχι μόνο ως ηθικό καθήκον της Ευρώπης αλλά και ως το μόνο αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση πανδημιών που αψηφούν τα σύνορα

  • επεξεργασία και χρηματοδότηση της Πράσινης Μετάβασης, χωρίς την οποία τόσο η κοινωνία όσο και ο Πλανήτης θα παρακμάσουν

  • υιοθέτηση εργαλείων δημόσιας χρηματοδότησης προς όφελος των πολλών – εργαλείων που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται ευρέως προς όφελος των πολύ λίγων.

Μόνο η Προοδευτική Ατζέντα Ευρωπαϊκής Πολιτικής του DiEM25 για τη δεκαετία του 2020 παρέχει στην Ευρώπη την ευκαιρία να γίνει μια γνήσια, δημοκρατική Ένωση. Όλες οι άλλες εναλλακτικές οδηγούν στη διάλυσή της.

Παράρτημα – Η Προοδευτική Ατζέντα Πολιτικής του DiEM25 για μετά την πανδημία σε σημεία

1. ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ

  1. Η παροχή βασικών αγαθών υγείας και περίθαλψης καθίσταται υποχρέωση της ΕΕ

  2. Ένα νέο Δίκτυο Δημόσιων Κέντρων Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης της ΕΕ, εύκολα προσβάσιμο σε κάθε πολίτη και κάτοικο της ΕΕ, που προσφέρει:

1. δωρεάν εξετάσεις όταν ζητούνται

2.  δωρεάν εμβολιασμούς όταν ζητούνται

3. περίθαλψη γενικής ιατρικής δωρεάν στον τόπο παροχής της

  1. Ενοποιημένες προμήθειες για:

1.   Τεστ

2.   Εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς πατεντών, ώστε να διευκολυνθεί η τοπική παραγωγή

3.   βασικά φάρμακα

4.   προστατευτικό εξοπλισμό

       4.   Η ΕΕ δεσμεύεται να παρέχει διεθνώς σε χώρες που έχουν μεγάλη ανάγκη, δωρεάν, σε αναλογία 1 προς 1, όλα τα παραπάνω βασικά αγαθά υγείας (βλέπε 1.2.1, 1.2.2. &1.2.3) που είναι διαθέσιμα εντός Ευρώπης

5. Άμεση χρηματοδότηση των 1.2 , 1.3 και 1.4 ανωτέρω με χρήση εργαλείων της ΕΚΤ. Ειδικότερα, η ΕΕ πληρώνει τις εταιρείες που διαθέτουν αυτά τα αγαθά μέσω ομολόγων μηδενικού επιτοκίου απεριόριστης διάρκειας που εκδίδονται από τις εταιρείες και αγοράζονται από την ΕΚΤ

       6.   Τα διαβατήρια ή/και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού απαγορεύονται, χάριν της προστασίας των βασικών δικαιωμάτων ιδιωτικότητας. Αντ’ αυτού, η ΕΕ χρηματοδοτεί την ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλάτησης, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα ενσωματωθεί στο δίκτυο δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 1.2

. 2. ΚΟΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

  1. Ομόλογα ΕΚΤ για την άμβλυνση της πίεσης στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών: Χρηματοδότηση όλων των πρωτογενών ελλειμμάτων προϋπολογισμού από τον Μάρτιο του 2020 μέσω 30-ετών ομολόγων της ΕΚΤ. Μια τέτοια διάρκεια ουσιαστικά δίνει στην Ευρώπη προθεσμία τριών δεκαετιών για να προχωρήσει σε μια δημοκρατική πολιτική ένωση.

  2. Τα ομόλογα της ΕΚΤ θα ανταλλάσσονται με προηγούμενα (προ πανδημίας) ομόλογα, για την αναδιάρθρωση παλαιών χρεών: Τώρα είναι η ώρα για το δημόσιο χρέος χωρών που ουσιαστικά είχαν χρεοκοπήσει (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία) πριν από την πανδημία να αναδιαρθρωθούν μέσω ανταλλαγών εθνικών ομολόγων με ευρωομόλογα της ΕΚΤ (συμφωνίες ανταλλαγής χρέους).

       3.   Πανευρωπαϊκές Άμεσες Ενισχύσεις Αλληλεγγύης: Η ΕΚΤ αρχικά πιστώνει 2.000 ευρώ στον κύριο τραπεζικό λογαριασμό κάθε κατοίκου. Οι πληρωμές αυτές μπορούν να επαναληφθούν, ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργού ζήτησης, των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας.

       4.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πράσινης Ανάκαμψης & Επενδύσεων: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκδώσει ετήσια ομόλογα ύψους 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, τα οποία η ΕΚΤ δηλώνει ότι θα «στηρίξει» στις δευτερογενείς αγορές ομολόγων. Τα κεφάλαια αυτά χρηματοδοτούν έναν νέο ευρωπαϊκό θεσμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έργων Πράσινης Μετάβασης, κύριος σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ενεργειακής Ένωσης και η εν γένει επεξεργασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Μετάβασης.

       5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πράσινης Ανάκαμψης και Επενδύσεων Κατάργηση όλων των μνημονιακών υποχρεώσεων. Οι χώρες της ευρωζώνης που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική πανδημία «τυχαίνει να είναι» αυτές που είχαν ήδη πληγεί σκληρά από την κρίση του ευρώ – οι χώρες τις οποίες «επισκέφτηκε» η τρόικα μετά το 2010, επιβάλλοντας καταστροφικές πολιτικές λιτότητας και λεηλασίας που, φυσικά, δεν εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες. Το DiEM25 απαιτεί την άμεση κατάργηση όλων αυτών των δεσμεύσεων, οι οποίες τελικά επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρώπη.

3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Άμεση εγκατάλειψη/ακύρωση του αγωγού Nordstream2 και αντικατάστασή του εντός της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ενεργειακής Ένωσης.

Διεθνής Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Πράσινη Ενέργεια στη Μεσόγειο. Προτείνεται οι εκπρόσωποι όλων των μεσογειακών χωρών να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι προκειμένου να συμφωνήσουν ότι:

1. Η Μεσόγειος “απελευθερώνεται” από τα ορυκτά καύσιμα (τέλος σε νέες εξορύξεις και αγωγούς) και συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ενεργειακό Δίκτυο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πράσινης Ανάκαμψης και Επενδύσεων (βλ. 2.2.4).

2.  Θα σημειώσουν στον ίδιο χάρτη, τις διεκδικήσεις κάθε χώρας για τα θαλάσσια όριά της (υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ)

3.  Θα προσφύγουν από κοινού με αυτόν τον χάρτη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχοντας αποδεχθεί εκ των προτέρων την ετυμηγορία του σχετικά με την τελική οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις του DiEM25-ΜέΡΑ25; Γράψου εδώ

Ο κίνδυνος του πολέμου με ευθύνη του ΝΑΤΟ αυξάνεται – Μπορούμε να τους σταματήσουμε

Τα γεράκια του Ευρωατλαντισμού και του πολέμου θέτουν πλέον ανοιχτά την προοπτική μιας γενικευμένης πολεμικής σύρραξης στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Το DiEM25 στην Κύπρο χτίζει ένα αντικαπιταλιστικό μέτωπο

Για ακόμη μια φορά οι εργαζόμενες-οι δεν έχουν υποψήφιους που να εκφράζουν τις δικές τους ανάγκες και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε την Ευρώπη για την υπεράσπιση της ειρήνης, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας

Οι υποψήφιοι των κομμάτων MέΡΑ25 στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία σκοπεύουν να μεταμορφώσουν τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Γιάνη Βαρουφάκη για τους συλληφθέντες της Νομικής

Με αφορμή τον εγκλεισμό σε κέντρα κράτησης και τη σχεδιαζόμενη απέλαση Ευρωπαίων πολιτών από την Ελλάδα, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 και υποψήφιος ...

Διαβάστε περισσότερα