Σταματήστε το εμπόριο με τους εποικισμούς

Επισήμως, η ΕΕ αντιτίθεται στην προσάρτηση εδαφών  και θεωρεί ότι οι παράνομοι εποικισμοί σε κατεχόμενα εδάφη αποτελούν εμπόδιο για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.

Ωστόσο, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι δηλώσεις της ΕΕ απέχουν πολύ από τις πράξεις της. Το εμπόριο εξακολουθεί να επιτρέπεται μεταξύ της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και αυτών των εποικισμών, καθιστώντας την ύπαρξή τους όχι μόνο βιώσιμη, αλλά και οικονομικά επικερδή για τους κατακτητές.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία, ενώ άλλες, λιγότερο γνωστές αλλά εξίσου τραγικές, συγκρούσεις συνεχίζουν να μαίνονται στην Παλαιστίνη, την Υεμένη, το Μαλί και σε όλον τον κόσμο, είναι απαραίτητο το κίνημά μας να μην συνταχθεί με την υποκρισία που επιδεικνύει η Ευρώπη.

Γι’ αυτό τον λόγο το DiEM25 είναι υπέρ μιας νομοθεσίας που θα διέπει τις σχέσεις της ΕΕ με κατεχόμενες περιοχές παντού, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σε όλον τον κόσμο ότι η ΕΕ πλέον δεν θα ανταμείβει την εδαφική επέκταση με εμπορικές σχέσεις και κέρδη. 

Το DiEM25 υποστηρίζει την εκστρατεία Σταματήστε το Εμπόριο με τους Εποικισμούς και σας προτρέπει να υπογράψετε την παρακάτω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: