Sol & cafè & política

Actividades del DSC Barcelona del 12-14 de julio

DiEM25 Barcelona invites you to attend «Sol & cafè & política». A few days to talk about Europe.


On Wednesday, July 12, at 6.00pm, we will talk about the internal functioning of the European Union, we will make some history and we will unveil some of the myths that we have assumed. For this day, we will host the following speakers:

 • Ernest Urtasun, MEP for the Green group
 • Roberto Cogno, a former official of the European Commission
 • Marta Junqué, consultant and European activist

On Thursday, July 13, at 6.00pm, we will address economic topics, such as basic income and labor issues, such as the workers’ and organized struggle. The following guest-speakers will participate on this round table:

 • Irene Ortiz, National Coordinator Acció Jove at CCOO
 • Sebas Huguet, union of the port stevedores of Barcelona
 • Daniel Raventós, president of the Xarxa de Renda Bàsica

 
On Friday, July 14, at 6.00pm, we will screen the film – documentary, «Mami, ya sé dónde está el dinero.»
The film’s director, Arturo Cisneros, will be there to join our discussion.


 
All activities are free and will be carried out at the Ateneu Sagrerenc-Espai 30, in carrer de Hondures, 30, Barcelona.
We count on you to democratise Europe!

* * *

DiEM25 Barcelona DSC – Jornades d’activitats 12-14 de juliol

DiEM25 Barcelona us convida a assistir a les jornades d’activitats «Sol&cafè&política. Uns dies per parlar d’Europa».


 
Dimecres 12, a les 18h, parlarem sobre el funcionament intern de la Unió Europea, farem una mica d’història i desvetllarem alguns dels mites que tenim assumits. Per a aquesta jornada, comptarem amb els següents ponents:

 • Ernest Urtasun, eurodiputat pel grup Verd
 • Roberto Cogno, ex-funcionari de la Comissió Europea
 • Marta Junqué, consultora i activista europea

 
Dijous 13, a les 18h, abordarem aspectes econòmics, com la renda bàsica; i temes laborals, com la lluita obrera i organitzada. En aquesta taula, hi participaràn:

 • Irene Ortiz, Coordinadora Nacional d’Acció Jove de CCOO
 • Sebas Huguet, sindicat dels estibadors portuaris de Barcelona
 • Daniel Raventós, president de la Xarxa de Renda Bàsica

 
Divendres 14, a les 18h, projectarem la pel·lícula – documental, «Mami, ya sé dónde está el dinero». Comptarem amb:
Arturo Cisneros, director del film, i després farem un col·loqui amb ell.


 
Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme a Ateneu Sagrerenc-Espai 30, al carrer d’Hondures, 30, Barcelona.
Comptem amb tu per a democratitzar Europa!

¿Quieres mantenerte informado/a sobre las actividades de DiEM25? ¡Suscríbete aquí!