Το DiEM25 για την πρόταση νόμου του ΜέΡΑ25 “Προστασία των Πολιτών από την Εντεινόμενη Οικονομική Κρίση”

Posted by & filed under Άρθρα.

Με κοινή λογική και με θεσμικές και τεχνικές καινοτομίες, το ΜέΡΑ25 σχεδιάζει την ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας των πολιτών επί των θεσμικών εργαλείων του Ελληνικού Δημοσίου

Η πρώτη διεθνική λίστα στην ιστορία των Ευρωεκλογών είναι γεγονός

Posted by & filed under Άρθρα.

Σήμερα, 10 Μαρτίου 2018, είναι μια ημερομηνία που πρέπει να θυμόμαστε. Για πρώτη φορά πολιτικές δυνάμεις από Εθνικό, Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο, από όλη την Ευρώπη συνδιασκέφθηκαν με κοινό τόπο την αλλάγη της Ευρώπης και την οικοδόμησή της από τα κάτω προς τα πάνω.

¡Tenemos fumata blanca!

Posted by & filed under Artículos.

Los miembros de DiEM25 han aprobado abrumadoramente el nombre de nuestra nueva ala electoral griega – el partido político con el que DiEM25 participará en las elecciones en Grecia, devolviendo el espíritu de la primavera griega al lugar de su nacimiento.

We have white smoke!

Posted by & filed under Artikler.

DiEM25’s members overwhelmingly approved the name of our new Greek electoral wing – the political party with which DiEM25 will contest elections in Greece, returning the spirit of the Greek Spring to the place of its birth.

We have white smoke!

Posted by & filed under Artykuły.

DiEM25’s members overwhelmingly approved the name of our new Greek electoral wing – the political party with which DiEM25 will contest elections in Greece, returning the spirit of the Greek Spring to the place of its birth.