DiEM25

Waarom hebben we een electorale vleugel nodig?

Met onze electorale vleugel, als die het groene licht krijgt van onze leden, kunnen we onze strijd met het Establishment naar het volgende niveau tillen – een historisch, eerste-in-zijn-soort, pan-Europese politieke kracht die de macht teruggeeft aan jou. Aan de mensen. Aan ons allemaal.

13 okt 2017
Sinds we ons voorstel bekend hebben gemaakt om een ‘electorale vleugel’ te ontwikkelen voor DiEM25 – een transnationaal electoraal instrument om onze Progressive Agenda for Europe (PAE) naar de stembus te helpen in de hele EU – hebben we ontzettend veel feedback en vragen ontvangen van zowel leden als volgers.
Hieronder volgen antwoorden op de meest gestelde vragen.
[Bekijk ook Yanis’ recente Facebook Live video waar hij op veel van deze vragen inging en meer.]

 1. Is het echt nodig voor ons om aan verkiezingen mee te doen?

Ja – we denken zelfs dat er geen alternatief is! De kans voor ons om verandering in gang te brengen wordt iedere dag kleiner en we moeten iedere mogelijkheid die zich voordoet aangrijpen. Dit is vooral belangrijk voor onze economische agenda, de “European New Deal”– onze voorstellen om de Euro Zone te stabiliseren: maatregelen die ingevoerd kunnen worden zonder aanpassingen in verdragen en zonder nieuwe instituties.
Onze kritiek op partijpolitiek en op de achterhaalde wijze waarop politieke formaties tot stand komen doet er niets aan af. Door de voorstellen van DiEM25 voor te leggen bij verkiezingen kunnen we ook het systeem beïnvloeden.

 1. Is het echt zo urgent?

Ja – deze vraag is zelfs nog nijpender geworden na de recente Duitse verkiezingen waarmee de laatste hoop op een federalistisch democratische push door Macron en Merkel verloren is gegaan. We hebben geen tijd te verliezen. Als DiEM25 enig effect wil sorteren bij de pan-Europese (EP) verkiezingen van 2019; als DiEM25 daadwerkelijk iets wil doen voordat Europa uit elkaar valt (vóór 2025?); als we iets willen doen aan klimaatverandering en aan de overheersende xenofobie voordat het te laat is, moeten we snel beslissen.

 1. Kunnen we ons beleid niet ten uitvoer brengen door allianties aan te gaan met bestaande partijen?

Allianties aangaan zou inderdaad veel makkelijker zijn voor ons, maar we willen ook niet verstrikt raken in het spel van opportunistische verbonden. We staan open voor allianties, maar alleen als onze bondgenoten ons beleid volledig omarmen (met mogelijke aanpassingen aan de bijzonderheden van de lokale situatie, het implementatieschema en technische bijzonderheden, uiteraard).
In feite werken we al met gelijkgestemde politieke initiatieven. Zo bespreken we de mogelijkheden voor een electoraal partnerschap met twee partijen: Razem in Polen en The Alternative in Denemarken. En we zullen blijven zoeken naar innovatieve vormen van samenwerking met politieke krachten die oprecht geïnteresseerd zijn in het pushen van onze Progressieve Agenda.
Maar: veel politieke partijen zijn erg verdeeld over wat er moet gebeuren met de euro en over wat er met de EU moet in brede zin. De principes van DiEM25 worden gedeeld door segmenten binnen veel verschillende partijen, maar zelden door een partij als geheel. Een alliantie aangaan met deze partijen zou in veel gevallen betekenen dat we sommige van onze basisprincipes onbewezen links moeten laten liggen. Door dat te doen zouden we ons reduceren tot gewoon nog zo een beweging die haar principes offert aan electorale invloed – hetgeen we niet bereid zijn te doen!

 1. Welke andere opties hebben we?

Het Europese politieke landschap is wijds en gevarieerd. We moeten flexibel zijn en we moeten ons kunnen aanpassen willen we onze agenda naar de stembus kunnen brengen. Laten we daarom creatief zijn, maar ons “niet-zomaar-een-nieuwe-partij” principe trouw blijven. Dit zijn de opties die we nu aan het bekijken zijn:

 • We zouden kandidaten kunnen vragen een verklaring te ondertekenen die ze bindt aan het beleid van DiEM25 (en ze met hun gegeven woord verantwoordelijk houdt!)
 • We zouden kandidaten, partijen of coalities met een duidelijk omlijnd politiek programma dat in lijn is met onze Progressieve Agenda kunnen steunen
 • Waar mogelijk zouden we kunnen werken aan een progressieve alliantie
 • We zouden een min of meer permanent partnerschap kunnen aangaan met een lokale partij die als onze ‘electorale vleugel’ zou opereren in een bepaalde staat, regio of gemeente (een beweging die erop uit gaat om partijen aan te trekken, in plaats van andersom… dat is pas innovatief bezig zijn, niet dan?)
 • We zouden een nieuwe partij kunnen lanceren: een 100% DiEM25 politiek programma, naar voren geschoven door DiEMers in een bepaalde plaats, regio, staat…

Of een andere optie waaraan we nog niet gedacht hebben!

 1. Bedoel je dat we een nieuwe politieke partij moeten oprichten?

Niet echt. DiEM25 zou een ‘electorale vleugel’ moeten creëren – een transnationale politieke partij die deel gaat uitmaken van de bredere organisatie DiEM25.
Stap 1 zou betekenen dat DiEM25 een politieke partij tracht te registreren, al naar gelang de wettelijke regelingen in verschillende Europese (niet alleen EU) landen. Waar nodig, om deze partijen een meer lokale identiteit te geven, zouden we zelfs kunnen besluiten tot een naam voor land-specifieke DiEM25 partijtakken om de partij onder te registreren, een partij ontstaan vanuit de leden en goedgekeurd door een pan-Europese interne DiEM25 stemming.
Dit betekent natuurlijk niet dat de ‘electorale vleugel’ van DiEM25 in ieder land aan verkiezingen mee zou moeten doen. Alle opties blijven open. We kunnen er zelfs voor kiezen in bepaalde plaatsen helemaal niet mee te doen aan verkiezingen. We besluiten collectief per verkiezing of en hoe we meedoen.
En natuurlijk blijft de voornaamste actieradius van DiEM25 de Europese, op transnationaal niveau, waar alle bestaande politieke partijen hopeloos falen voor de relevantietest. (Zie punt 11 hieronder.)

 1. Lopen we dan niet het risico dat onze beweging haar karakter verliest?

Het wordt steeds duidelijker dat een beweging zonder partij impotent is en dat een partij zonder beweging alleen de fiasco’s van het verleden kan herhalen. Wij hebben beide nodig.
We zullen geen van onze doelen kunnen bereiken zonder een extra paar sterke handen (de electorale vleugel), die de ideeën van het brein (de beweging) uitvoert. Mogelijke DIEM25 partijen zullen niet de beweging vervangen. Een geloofwaardige partij zou moeten steunen op een met passie geleide beweging waaraan de partij verantwoording aflegt.
Verder hoeven DiEMers in geen enkel land lid te worden van de ‘electorale vleugel’ van de beweging, in welke vorm deze uiteindelijk dan ook gegoten wordt. Ieder DiEM25 lid zal zijn of haar aandeel houden in de ontwikkeling van DiEM25 beleid door heel Europa en in specifieke landen, zonder mee te doen aan electorale pogingen als zij dat niet willen.

 1. Riskeren we dan niet ons transnationale karakter te verliezen?

De ‘electorale vleugel’ van DiEM25 kan de eerste transnationale partij worden met een daadwerkelijke transnationale besluitvormingsstructuur en cultuur verankerd in pan-Europese campagnes en verkiezingsmanifesten voor ieder land en goedgekeurd door alle leden door heel Europa. De verkiezingsmanifesten van iedere land-specifieke DiEM25 partij kunnen worden voorgesteld door haar leden en gebaseerd op een lokale bewerking van het algemene DiEM25 programma, maar deze manifesten zullen dan bekrachtigd worden met een stemming door alle DiEM25 leden in heel Europa.
Indien mogelijk zal DiEM25 proberen beperkingen betreffende nationaliteit te ondermijnen door kandidaten afkomstig uit het ene land te voor te dragen in het andere land.

 1. Hoe kunnen we een mening vormen en uiten over iedere lokale kwestie die speelt?

Onze leden hoeven niet aan iedere stemronde mee te doen. Maar DiEM25 zal altijd informatie verstrekken over haar positie aangaande politiek beleid dat ze naar een mogelijke stembus brengt.

 1. Zijn we hier politiek gezien klaar voor? Is onze agenda voldoende uitgewerkt?

Ja, of liever: we zijn er klaar voor om de laatste puntjes op de i te zetten! Onze economische agenda, de European New Deal, is klaar. We zullen de voorbereidingen voor de overige beleidspapers een tandje hoger zetten (transparantie, vluchtelingen en migratie, arbeid, groene investeringen, een Europese grondwet en Een Internet van Mensen). Tevens zullen we binnenkort lokale groepen opzetten per thema (DSCs) om het bredere standpunt van onze beweging te verrijken betreffende buitenland relaties, Europese defensie, gezondheidszorg en onderwijs. Wederom ‘bottom-up’ en door middel van het aanboren van onze leden voor de beleidsvorming en de ontwikkeling van onze beweging.

 1. Zijn we er logistiek klaar voor? Hebben we de nodige middelen?

Wel nu, die vraag hebben we ons nooit gesteld in februari 2016 toen we DiEM25 lanceerden. Als we onze kans van slagen inschatten op basis van onze huidige of mogelijk toekomstige middelen, zal het antwoord gewoonlijk zijn: laten we naar huis gaan en de handdoek in de ring gooien! Eigenlijk zijn de ongehoorde uitdagingen die ons wachten en de kwesties die we besloten hebben aan te willen pakken genoeg om sommigen te ontmoedigen. Maar wij zijn doeners. Zoals Brian Eno het zo mooi formuleerde op de avond van DiEM’s lancering, “begin met koken, het recept komt eraan!

 1. Aan welke verkiezingen zouden we moeten meedoen?

Deze vraag zal altijd van geval tot geval beantwoord worden door onze leden. Maar een mooie start zou zijn voor DiEM25 om te mikken op de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2019.
Deze verkiezingen bieden ons een mogelijkheid om Europa’s enige transnationale democratische moment aan te kleden. Terwijl traditionele politieke partijen visieloos blijven, verstrikt in de beperkingen die nationale competitie oplegt, kan DiEM25 van dit pan-Europese electorale proces haar platform maken voor Europa’s eerste daadwerkelijke transnationale campagne.
Door zetels te winnen in het Europese Parlement krijgen we de aandacht en de legitimiteit die nodig zijn om het radicale proces van verandering (een grondwetgevende vergadering bijvoorbeeld) te beginnen vóór 2025.

 1. En wat als we, ondanks alles, ervoor kiezen om niet aan verkiezingen mee te doen?

Organiseren is moeilijk en zwaar werk en het kan je ontmoedigen als er geen duidelijke tekenen zijn van effect en vooruitgang daar waar je die wil zien. Het doel om ons European New Deal beleidskader naar ‘een stembus bij jou in de buurt’ te brengen in de Europese verkiezingen van 2019, geeft ons een fantastisch focuspunt om ideeën en de beste praktijkervaringen uit te wisselen, overtuigingsstukken te vergelijken, onze hoop en angsten naar voren te brengen, terwijl we samen ons vermogen om elkaar te prikkelen testen – kortom een focuspunt voor transnationale besluitvorming.
Als ons dit niet lukt kan DiEM25 al snel vervallen tot gewoon nog zo’n groep die af en toe bij elkaar komt, bij gelegenheid protesteert maar uiteindelijk niks substantieels bereikt. We hebben veel grotere ambities voor DiEM25: haar enorme potenties de vrije loop laten en Europa veranderen!
Met onze electorale vleugel, als leden het groene licht daartoe geven, kunnen we onze strijd met het Establishment naar het volgende niveau tillen – een historisch, eerste-in-zijn-soort, pan-Europese politieke kracht die de macht teruggeeft aan jou. Aan de mensen. Aan ons allemaal.
Carpe DiEM!
Vertaling: Niki Best

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Registreer hier

Griekenland en EU hebben meer dan 27.000 mensen laten sterven in Egeïsche Zee

Onderzoek toont een onthutsend aantal gevallen aan waarin de Griekse kustwacht en FRONTEX gestrande migranten hebben opgedragen zelf hun weg ...

Lees meer

Reactie op de beslissing van de Britse regering om Julian Assange’s uitlevering aan de Verenigde Staten goed te keuren

Het is zowel een schending van Julians mensenrecht als een aanslag op de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en, uiteindelijk, de ...

Lees meer

Stop de oorlog in Oekraïne!

Stop Putin’s invasie. Stop NATO uitbreiding. Vrede via burger diplomatie!

Lees meer

“Free Assange!” De protesten vinden elke maandag in Brussel plaats

Op maandag 4 januari werd voor de 92ste maal geprotesteerd in België ter ondersteuning van Julian Assange!

Lees meer