Britain needs DiEM25; and DiEM25 needs Britain

Co dělá hnutí DiEM25 efektivnějším? Co dělá jinak?

Yanis Varoufakis:
Především, naše schopnost inspirovat širokou koalici demokratů z celé Evropy. Nejen lidé levicově smýšlející (jako jsem já), ale i sociální demokraté, zelení, aktivisté z různých hnutí, dokonce i liberálové, středo-pravicově smýšlející, demokraté, kteří nyní stejně jako my ostatní zjišťujeme, že nedemokratický charakter institucí EU představuje ryzí a všudypřítomné ohrožení liberální demokracii.
Jak tedy chceme dosáhnout této široké demokratické koalice? Lidé spolu nevytvoří koalici jen proto, že se náš manifest dobře čte. Přijdou jen tehdy, pokud uvidí, že existuje proces pro vytváření celoevropských řešení celoevropských problémů. Řešení, která budou posilovat naše národní demokracie tím, že budou demokratizovat, a především, racionalizovat instituce EU.
Abychom se stali celoevropským hnutím musíme DiEM změnit na infrastrukturu, kterou budou evropští demokraté používat k vypracování společných politik/pozic týkajících se 5 hlavních bitevních polí demokratizace Evropy:
(i) Komplexní Zelený nový úděl pro Evropu (Green New Deal for Europe) – DiEM představí Zelenou knihu o možnostech politiky, ve které budou zcela popsány návrhy k řešení dílčích krizí: dluhů, bankovnictví, nízkých investic, rozvoje zelené energie/technologie a chudoby.
(ii) Peníze Evropy – naše politika [v souladu s bodem (i)], která se týká integrace hospodářské a měnové politiky zemí eurozóny a zemí mimo eurozónou, strategie DiEM proti vládním strukturám, násilným způsobem odmítajícím agendu, která se staví proti jejich politikám škrtů/trojky (včetně hrozby vypínání bankovního systému členského státu, který přijme politiku DiEM), politika paralelních platebních systémů, stejně jako paralelních měn, širší pohled na organizaci globálního měnového systému (v jehož rámci je Evropa největší ekonomikou).
(iii) TTiP, WTO, Světová banka, MMF – Pozice DiEM k členství Evropy v mezinárodních dohodách a organizacích, jejichž pravidla a podmínky ovlivňují evropské (a ve skutečnosti i světové) sociální výsledky.
(iv) Migrace a uprchlíci – DiEM sestaví komplexní politiku k uprchlíkům (založené na základních principech lidskosti a závazcích Evropy vůči OSN) a k migraci. Po staletí Evropa kolonizovala svět, vyvážela lidí, nemoci, války a různé instituce po celém do ostatních částí planety. Dnes je již jisté, že se trend díky změněné demografické situaci obrací, dochází k migraci z mimoevropských zemí do Evropy, a různé instituce stanovují dopady na Evropu. DiEM navrhne politiku pro řízení tohoto nevyhnutelného zvratu s cílem maximalizace užitku pro Evropu i pro zbytek světa.
(v) Decentralizovaná europeizace a ústavodárné shromáždění – DiEM se zavazuje k obnovení svrchovanosti na obecní, regionální a národní úrovni tím, že provede europeanizaci krizí [viz body (i) a (iv) výše], které v současnosti neutralizují parlamenty a města. DiEM odmítá názor, že europeizací těchto krizí a hledání jejich řešení na evropské úrovni může docházet pouze za cenu další ztráty suverenity na obecní, regionální a národní úrovni. Za tímto účelem DiEM představí Zelenou knihu o možnostech politiky, ve které vysvětlí, jak svou politiku ohledně výše uvedených bodů (i), (ii) a (iv) návratu moci na místní, regionální a národní úrovni zahrne do přípravy ústavodárného shromáždění, jehož cílem bude vypracování evropské demokratické ústavy. DiEM bude usilovat o vypracování návrhu takové ústavy.
NÁVRH PROCESU PRO VYPRACOVÁNÍ PĚTI VÝŠE UVEDENÝCH POLITICKÝCH DOKUMENTŮ
Krok 1 – DiEM sestaví seznam otázek/témat pro každou z pěti oblastí bitevních polí a vyzve své členy, aby působili na místní úrovni v duchu sebeorganizace s cílem navrhnout DiEM konkrétní řešení a politiky. Předpokládáme, že se uskuteční shromáždění na radnicích, v divadlech, kinech, kulturních centrech, atd.
Krok 2 – Všechna politická doporučení, obavy a návrhy budou zpracovány jedním z výborů DiEM (jeden pro každé bitevní pole) s cílem dát dohromady návrh politického dokumentu, který bude předložen shromáždění DiEM – viz krok 3.
Krok 3 – V době od současnosti do konce roku 2016 DiEM určí pro každé téma bitevního pole datum a město, kde bude projednán návrh příslušného politického dokumentu a dokument k tomuto tématu zde bude zpracován do konečné podoby.
Krok 4 – Po dokončení každého DiEM dokumentu bude provedeno hlasování všech členů DiEM prostřednictvím digitální platformy.

Přejete si být informováni o akcích DiEM25? Zaregistrujte se zde

Srećko Horvat: Belmaršský tribunal

Dokud bude Julian Assange ve vězení, bude Belmaršský tribunál pokračovat v boji za spravedlnost pro něj.

Přečtěte si více

#EuroLeaks: „Evropští vůdci přijímají netransparentní rozhodnutí o naší budoucnosti"

#EuroLeaks – „Evropští vůdci přijímají netransparentní rozhodnutí o naší budoucnosti“ Dne 14. března 2020 vydá hnutí DiEM25 kompletní ...

Přečtěte si více

We have white smoke!

DiEM25’s members overwhelmingly approved the name of our new Greek electoral wing – the political party with which DiEM25 will contest elections ...

Přečtěte si více

Euroskupina stručně a jednoduše

Euroskupina stručně a jednoduše Eurozóna je největší a nejdůležitější makro-ekonomikou na světě. A přesto, tato gigantická makroekonomika má ...

Přečtěte si více