Gemeenschappelijke verklaring over de toenemende spanningen tussen Griekenland en Turkije

Krijgsheren, zakenlui die grof geld verdienen in de fossiele brandstoffenindustrie en politieke leiders die een niet-duurzaam economisch systeem aanhangen, vergroten op dit moment de spanningen in het oostelijke deel van het Middellandse-Zeegebied, met name tussen Griekenland en Turkije.

Vastbesloten om overal naar olie en gas te blijven boren, met vernietigende gevolgen voor het lokale ecosysteem, het klimaat en de perspectieven op vrede en welvaart voor de landen in de regio, speelt deze kwalijke cocktail van oligarchen, oorlogshitsers en politici met gevestigde belangen een succesvol verdeel-en-heers-spelletje  om de lokale bevolking hun toekomst af te nemen.

DiEM25 is, zoals wij in ons manifest benadrukken, voorstander van een ecologisch Europa dat zich inzet voor een échte wereldwijde groene transitie; een historisch bewust Europa dat een mooie toekomst nastreeft zonder zich te verbergen voor haar verleden; een internationalistisch Europa dat beseft dat Europeanen niet vrij kunnen zijn zolang mensen niet overal vrij zijn; een vreedzaam Europa dat de spanningen in haar omgeving en daarbuiten neutraliseert.

Daarom kiest DiEM25 in deze tijd van toenemende spanningen ervoor om te werken aan de omvorming van de Egeïsche Zee en de oostelijke Middellandse Zee tot een Zee van Vrede, Samenwerking, Gedeelde Hernieuwbare Energie en Gedeelde Groene Welvaart.

Ondertekend door

Het Nationaal Collectief van DiEM25 in Duitsland

Het Nationaal Collectief van de DiEM25 in Griekenland

Het Voorlopige Nationale Collectief van DiEM25 in Turkije

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Registreer hier