Η Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη

Η “Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη” είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για μια γρήγορη, δίκαιη και δημοκρατική μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη.

 

Από τον Απρίλιο του 2019 που ιδρύθηκε από το DiEM25, η εκστρατεία “Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη” στοχεύει στη συστράτευση κοινοτήτων, σωματείων, κομμάτων και ακτιβιστών γύρω από ένα κοινό όραμα για περιβαλλοντική δικαιοσύνη.#diem25 #GreenNewDeal


Η λύση που προτείνουμε

Παλεύουμε για μια Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη: μια γρήγορη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία προστατεύει τις κοινότητες που πλήττονται πιο πολύ, ενισχύει τη θέση των εργαζομένων και επανορθώνει τον ρόλο που έχει παίξει η Ευρώπη ιστορικά στην εξόρυξη πόρων.

Πετυχαίνουμε αυτήν την αποστολή με τέσσερα βασικά βήματα:

Σφυρηλατώντας ένα Κοινό Όραμα

Δημιουργούμε μια ευρεία συμμαχία από πολίτες, ερευνητικούς οργανισμούς και συσπειρώσεις πολιτών που συνεισφέρουν σε μια κοινή θεώρηση του οικολογικού μετασχηματισμού της Ευρώπης.

Ενισχύοντας τους Πολίτες

Εκπαιδεύουμε μια γενιά ακτιβιστών να οργανώνουν τις κοινότητές τους, να αναπτύσσουν το κίνημά μας, να γράφουν για ένα ευρύ κοινό και να προωθούν το κοινό μας όραμα σε διάφορες κοινότητες της ηπείρου μας.

Οικοδομώντας Πολιτική Δύναμη

Διαταράσσουμε την κανονικότητα με κινηματικές δράσεις, αναπτύσσοντας την ισχύ των πολιτών στους δρόμους για την προώθηση του κοινού μας οράματος.

Διαμορφώνοντας μια νέα Κοινή Λογική

Αναπτύσσουμε την πολιτική μας δύναμη στα ΜΜΕ, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και στις κοινότητές μας, για να αλλάξουμε το ισχύον πρότυπο πολιτικής και να διαμορφώσουμε μια νέα κοινή λογική.

Πολιτικές

H Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη είναι μια ολοζώντανη πλατφόρμα πολιτικής, η οποία αντλεί γνώση και εμπειρία από ερευνητές, ακτιβιστές, εμπλεκόμενους επαγγελματίες και κοινότητες από όλη την Ευρώπη.

Η έκθεση-ορόσημο της συμμαχίας μας Σχέδιο για τη Δίκαιη Μετάβαση στην Ευρώπη χαρτογραφεί τις πολιτικές και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της. Οι προτάσεις που περιέχει μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις άξονες:

  • Δρόμοι προς τη Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη, όπου διερευνώνται στρατηγικές οργάνωσης και κινητοποίησης της βάσης, οι οποίες προάγουν την ατζέντα της δίκαιης μετάβασης.
  • Πράσινα δημόσια έργα: ένα επενδυτικό σχέδιο που ενεργοποιεί την ευρωπαϊκή πράσινη μετάβαση, ενώ παράλληλα οικοδομεί μια δίκαιη, ισότιμη και δημοκρατική οικονομία.
  • Η Περιβαλλοντική Ένωση είναι ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δίκαιη μετάβαση, που εναρμονίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία με την επιστημονική συναίνεση με γνώμονες τη βιωσιμότητα και την αλληλεγγύη.
  • Η Επιτροπή για την Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη αρχή που θα ερευνά, θα παρακολουθεί και θα συμβουλεύει τους διαμορφωτές πολιτικής της ΕΕ, με σκοπό την προώθηση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Το χρονοδιάγραμμα

Σήμερα

Αρχίζουμε ενισχύοντας τους πολίτες: εξοπλίζοντας ακτιβιστές και διοργανωτές εντός και εκτός του Diem25 με εργαλεία, γνώση και στρατηγικές προκειμένου να προωθήσουν τη Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη στις κοινότητές τους. Ακούμε όλους τους Ευρωπαίους ανεξαρτήτως καταβολών και μαθαίνουμε, οικοδομώντας ένα κοινό όραμα της δίκαιης μετάβασης που είναι αναγκαίο, όσο και συναρπαστικό.

Αύριο

Ξεκινάμε τη συγκρότηση δικτύων αλληλεγγύης -συνδέοντας από ακτιβιστές και δήμους μέχρι πολιτικά κόμματα και σωματεία εργαζομένων, διατεθειμένων να αναλάβουν ενεργό δράση για την κλιματική και την περιβαλλοντική κρίση- και συνεργαζόμαστε για την προώθηση της ατζέντας μας από τα κάτω.

Μεσοπρόθεσμα

Επικεντρώνουμε τον αγώνα μας εκεί όπου θα πονέσει περισσότερο, διοργανώνοντας δράσεις και απεργίες που διαταράσσουν σημαντικά το ισχύον καθεστώς, επιλέγοντας υποψηφίους και υποψήφιες του DiEM25 ή συνεργαζόμενων σχημάτων που ασπάζονται το όραμά μας και οικοδομώντας μια νέα κοινή λογική για το μέλλον της Ευρώπης.

Διαβάστε το έγγραφο πολιτικής μας (English) Περίληψη των κυριότερων σημείων στα ελληνικά