Avrupa için Yeşil Yeni Düzen

Avrupa için Yeşil Yeni Düzen, sürdürülebilir bir Avrupa’ya hızlı, adil ve demokratik bir geçiş için uluslararası bir kampanyadır.

 

Nisan 2019’da DiEM25 tarafından kurulan Avrupa için Yeşil Yeni Düzen kampanyası, Avrupa toplumlarını, sendikalarını, partilerini ve aktivistlerini ortak bir çevre adaleti vizyonunun arkasında birleştirmeyi amaçlıyor.#diem25 #GreenNewDeal


Çözümümüz

Avrupa için Yeşil Yeni Düzen adına savaşıyoruz: fosil yakıtlardan hızlı bir geçiş
ön safta yer alan toplulukları korur, çalışanları güçlendirir ve Avrupa’nın dünya çapında kaynak çıkarmadaki tarihsel rolünü değiştirir.

Bu görevi dört temel adımda gerçekleştiriyoruz:

Paylaşılan Bir Vizyon Oluşturma

Avrupa’nın ekolojik dönüşümünün ortak bir vizyonuna katkıda bulunmak için geniş bir vatandaş, araştırma kuruluşu ve sivil toplum grubu koalisyonu kuruyoruz.

İnsan Gücü Oluşturma

Bir aktivist neslini, topluluklarını organize etmek, hareketimizi büyütmek, halk kitlesi için yazmak ve kıtadaki çeşitli topluluklarda ortak vizyonumuzu ilerletmek için yetiştiriyoruz.

Politik Güç Oluşturma

Her zamanki gibi işi aksatmak için seferber oluyoruz. Halkımızın gücünü sokaklardaki ortak vizyonumuzu desteklemek için kullanıyoruz.

Yeni bir Sağduyu Oluşturma

Politika paradigmasını değiştirmek ve yeni bir sağduyu oluşturmak için siyasi gücümüzü medyada, devlet yönetiminin her seviyesinde ve toplumlarımızda etkin olarak kullanıyoruz.

İlkeler

Avrupa için Yeşil Yeni Düzen, Avrupa’daki araştırmacıların, aktivistlerin, uygulayıcıların ve toplulukların bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak yaşayan, nefes alan bir politika platformudur.

Güç birliğimizin çığır açıcı politik raporu, Avrupa için Adil Geçiş Planı (Blueprint for Europe’s Just Transition), Avrupa’daki adil geçişi gerçeğe dönüştürmek için gereken politikaları ve stratejileri ortaya koyuyor. Belirlenen öneriler dört temaya ayrılıyor:

  • Avrupa için Yeşil Yeni Düzen metodolojisi, adil bir geçiş için gündemin ilerlemesine yardımcı olabilecek stratejileri organize etmede ve harekete geçirmede halk tabanlarını araştırıyor.
  • Yeşil Bayındırlık, Avrupa’nın yeşil geçişini güçlendirmek ve bu süreçte adil, eşit ve demokratik bir ekonomi inşa edecek bir yatırım planıdır.
  • Çevresel Birlik, Avrupa yasalarını bilimsel uzlaşma ve sürdürülebilirlik ve dayanışma yasalarıyla uyumlu hale getiren adil geçiş için yeni bir düzenleyici çerçevedir.
  • Çevresel Adalet Komisyonu, Avrupada ve dünyada çevre adaletini araştıran, izleyen ve AB politika yapıcılarına çevresel adalet hedefini geliştirme tavsiyelerinde bulunan bağımsız bir kurumdur.

Zaman çizelgesi

Bugün

İnsanlarımızın gücünü destekleyerek başlıyoruz – DiEM25’teki aktivistleri, organizatörleri ve de ötesinde olanları Avrupa için Yeşil Yeni Düzeni kendi topluluklarına götürecek araçlar, bilgiler ve stratejilerle güçlendiriyoruz. Tüm çizgilerin Avrupalılarını dinleyerek ve onlardan öğrenenerek gerekli olduğu kadar heyecan verici de olan adil geçişin ortak bir vizyonunu oluşturuyoruz.

Yarın

Dayanışma ağları kurmaya başlayıp – iklim ve çevre konusunda cesur adımlar atmaya istekli aktivistler ve belediyelerden, siyasi partilere ve sendikalara kadar – gündemimizi aşağıdan yukarıya doğru ilerletmek için birlikte çalışacağız.

Orta-vadeli

Mücadelemizi en zor olduğu yere götürüyoruz – statükoyu önemli ölçüde bozan eylemler ve grevler düzenleyerek; DIEM25 veya vizyonumuzu kucaklayan ve Avrupa’nın geleceği hakkında yeni bir sağduyu oluşturmayı destekleyen müttefiklerimizi görevlerde aday çıkartıyoruz.

Tüm metni oku Özeti oku