Green New Deal pro Evropu

Green New Deal (Zelený Nový úděl) pro Evropu je mezinárodní kampaň za rychlý, spravedlivý a demokratický přechod k udržitelné Evropě.

Kampaň Green New Dea pro Evropu, započatá v dubnu 2019 hnutím DiEM25, si klade za cíl sjednotit evropské komunity, odbory, strany a aktivisty za sdílenou vizí environmentální spravedlnosti.#diem25 #GreenNewDeal


Naše řešení

Bojujeme za Green New Deal pro Evropu: rychlý přechod od fosilních paliv, který chrání komunity v přední linii, posiluje pracující a napravuje dějinnou roli Evropy v čerpání zdrojů po celém světě.

Tohoto úkolu dosáhneme ve čtyřech klíčových krocích:

Vytvoření sdílené vize

Budujeme širokou koalici občanů, výzkumných organizací a skupin občanské společnosti, abychom přispěli ke společné vizi ekologické transformace Evropy.

Budování moci lidí

Školíme generaci aktivistů, aby organizovali své komunity, rozvíjeli naše hnutí, psali pro veřejnost a prosazovali naši sdílenou vizi v různých komunitách po celém kontinentu.

Budování politické síly

Mobilizujeme se, abychom narušili podnikání obvyklého typu, a využíváme sílu našich lidí obhajovat naši sdílenou vizi v ulicích.

Vytvoření nového zdravého rozumu

Rozvíjíme naši politickou moc v médiích, na všech vládních úrovních a v našich komunitách, abychom posunuli paradigma politiky a vytvořili nový zdravý rozum.

Politiky

Green New Deal pro Evropu je životaschopná politická platforma, která čerpá ze znalostí a zkušeností výzkumných pracovníků, aktivistů, odborníků z praxe a komunit po celé Evropě.

Principy našeho přelomového programu jsou popsány v dokumentu, Blueprint for Europe´s Just Transition (Plán pro spravedlivý přechod Evropy), který mapuje politiky a strategie potřebné k tomu, aby se spravedlivý přechod stal skutečností v celé Evropě. Návrhy, které dokument uvádí, spadají do čtyř hlavních témat:

  • Cesty k programu Green New Deal pro Evropu (Pathways to the Green New Deal) zkoumají lokální organizační a mobilizační strategie, které mohou posunout vpřed agendu spravedlivého přechodu.
  • Pracovní místa pro ekologickou udržitelnost (The Green Public Works) je investiční program , který má posílit ekologický přechod Evropy a vybudovat v tomto procesu spravedlivé, rovné a demokratické hospodářství.
  • Environmentální unie (The Environmental Union) je nový regulatorní rámec pro spravedlivý přechod, který sladí evropské zákony s vědeckým konsensem a legislativou pro udržitelnost a solidaritu.
  • Rada pro environmentální spravedlnost (The Environmental Justice Commision) je nezávislý orgán, který zkoumá, sleduje a doporučuje tvůrcům politik EU, jak postupovat v otázkách environmentální spravedlnosti napříč Evropou a po celém světě.

Časová osa

Dnes

Začínáme budováním moci našich lidí – vybavováním aktivistů a organizátorů v DiEM25 i mimo něj nástroji, znalostmi a strategiemi, jak přivést Nový zelený úděl pro Evropu do jejich komunit. Posloucháme a učíme se od Evropanů všechny zkušenosti a vytváříme sdílenou vizi spravedlivého přechodu, což je stejně vzrušující, jako potřebné.

Zítra

Začínáme budovat sítě solidarity – od aktivistů a obcí po politické strany a odbory, které jsou ochotny podniknout odvážné kroky v oblasti klimatické a environmentální krize – a společně pracujeme na tom, abychom posunuli naši agendu zdola nahoru.

Střednědobé

Bojujeme tam, kde je to nejúčinnější – organizujeme akce a údery, které smysluplně narušují současný stav; stavíme do úřadů kandidáty DiEM25 nebo podporujeme spojence, kteří přijímají naši vizi; a vytváříme nový zdravý rozum o budoucnosti Evropy.

Přečtěte si celý text Přečtěte si shrnutí