Europese democratie : De kracht ontwaakt 2

Aan de oprichters van DiEM 2025,

Aan de vrienden van democratie en Europa en al haar burgers,

Beste Yanis, Jij hebt een droom. En het is ook de onze.

Een bepaald idee over Europa motiveert ons. Een open, grensoverschrijdend en soeverein Europa. Een grote, gemobiliseerde en alomvattende democratie. Tezelfdertijd echter, dag na dag, vervalt het Europese continent verder in politieke en morele machteloosheid. Een opkomst van extreem-rechts en een xenofobe en antagonistische terugval, een opslokking van onze Europese droom door “ieder-voor-zich”-bewegingen en regeringen in dienst van de belangen van enkelen. We kunnen dit niet langer verdragen.

Ons Europa is anders. Het is op een nivo dat voldoet aan haar waarden, dat haar burgers respecteert en degene die toevlucht tot haar zoekt verwelkomt. Wij dromen van een Europa geregeerd door haar burgers, met gedeelde soevereiniteit waar alle Europeanen hun nationale en lokale vertegenwoordigers weer vertrouwen en samen beslissen over hun gemeenschappelijke toekomst in het Europese Parlement.

Een continent verenigd in diversiteit en solidariteit, waarbij het delen van een munt en supranationale instellingen het gevoel van een gemeenschappelijke bestemming ondersteunen.

Ja, we willen democratie uit de donkere kamers halen, waar de Europese Raad, en dus de Lidstaten het hebben geïsoleerd. Overal in Europa en daarbuiten, hangen ecologen “democratie als een project” aan. Wij staan voor de democratische vernieuwing in Europa, een noodzakelijke voorwaarde om uit de crisis te komen, zelfs als dat alleen niet genoeg is. Wij zijn er al lange tijd van overtuigd dat Europese soevereiniteit en dus een Europese Grondwetgevende bijeenkomst noodzakelijk is !

Wij zijn niet naief. We weten dat, in naam van een bepaalde soort van Europese integratie, er beleid wordt gevoerd dat zowel de burgers als het gehele idee van Europa tot slaaf maakt. Maar we zijn realistisch. Niets kan op ruïnes gebouwd worden. Achter ons staan 6 decennium van vrede, toenadering, gedeelde welvaart en geleidelijke hereniging van een continent ooit verdeeld door onophoudelijke oorlogen en spelletjes van nucleaire grootmachten. Toch, vergeet niet al diegenen, die nu al werken aan een verandering van Europa. In het hart van de instituties zijn er niet alleen maar technocraten of neoliberale politici in de zakken van de multinationals. We hebben nooit het politieke Europa met politiek beleid verward.

Sommigen van ons waren in Berlijn voor de lancering van DiEM25 en het is precies omdat we dagelijkse activisten zijn voor democratie, ecologie, solidariteit en verdraagzaamheid, dat we denken nog verder te moeten gaan in de richting van een alternatief. Wij denken dat de oplossing van de sociale, economische, democratische, morele, klimaat- en energiecrises de invoering van een radicaal nieuwe politiek vereist.

Parallel aan democratische hervormingen, wordt voor de noodzakelijke solidariteit tussen Europeanen en de verschillende generaties, het verlaten verlangd van de mythen van oneindige groei en materialistisch consumentisme. Klimaatverandering dwingt ons om alles op een grote en kleine schaal te heroverwegen, van energie tot voedsel, schuld tot migratie, mobiliteit tot gedeelde rijkdom, van buitenlands beleid tot commerciële strategiën. Het is tijd om eindelijk de 21ste eeuw binnen te gaan.

Om deze nieuwe denkwijze te voeden, om het aantrekkelijk te maken en het te delen met zoveel mogelijk mensen, hebben we concrete projecten nodig, voortgekomen uit onze strijd, geworteld in de realiteit en in het veld : basisinkomen en maximum inkomen, locaal geld en geld complementair aan de Euro, duurzame energie, agro-ecologie, gemeenschappelijke goederen, coöperaties, educatie, cultuur – er is genoeg om aan te pakken in de toekomst ! En bovenal zullen we onze politieke indentiteit moeten heroverwegen : de etiketten van voorheen zijn verlopen. Het is niet belangrijk waar we vandaan komen, maar waar we allemaal samen heen willen.

Jij bent Europa, wij zijn allemaal Europa, zelfs degenen die liever het knusse comfort en de valse zekerheden van de natie-staat verkiezen. We moeten onze angsten en fantasiëen overwinnen, onze samenlevingen veranderen en met elkaar een nieuwe bladzijde in de geschiedenis schrijven. Europa is de toekomst van onze collectieve en meervoudige soevereiniteit, van een rechtvaardige en duurzame welvaart.

Beste vrienden der democratie, beste vrienden van Europa, beste oprichters van DiEM25, jullie hebben het bij het rechte eind te denken dat er verschil gemaakt kan worden. Laten we het proberen, met onze verschillen en overeenkomsten !

Lang leve democratie. Lang leve Europa. Lang leve de Europese democratie.

Ondertekend:

Florent Marcellesi (woordvoerder EQUO in het Europese Parlement, Spanje),

Julien Bayou (woordvoerder Europe Écologie-Les Verts, Frankrijk),

Karima Delli (Lid van het Europees Parlement, Frankrijk),

Michel Reimon (Lid van het Europees Parlement, Oostenrijk),

Rui Tavares (ex-Lid van het Europees Parlement, Portugal),

Vedran Horvat (Croatië),

Adam Ostolski (woordvoerder Poolse Groene Partij),

Laura Carlier (woordvoerder Federatie van Jonge Europese Groenen, België),

Teo Comet (woordvoerder Federatie van Jonge Europese Groenen, Finland),

Zakia Khattabi and Patrick Dupriez (co-woordvoerders, Ecolo, Belgium)

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer

Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd

Lees meer

De Griekse regering moet verantwoordelijk worden gehouden voor rol in oorlogsmisdaden Gaza

MeRA25 Griekenland en het International Centre of Justice for Palestinians informeren de Griekse regering en premier Kyriakos Mitsotakis over ...

Lees meer