French workers protest Macron’s labour reform – and the troika’s arrival in Paris

Frans protest tegen Macrons hervormingen op de arbeidsmarkt – en tegen de komst van de trojka in Parijs

DiEM25 Communiqué
13 sept. 2017
Gisteren zijn Franse vakbonden de straat op gegaan om te protesteren tegen het offensief van president Macron om de arbeidsmarkt te hervormen. Macrons move behelst veel meer dan een simpele ideologische strijd over hoe het beste Frankrijks werkloosheid aan te pakken – het is de moeite waard even stil te staan bij de bredere, Europese, context.
Drie jaar geleden zei president Hollande tegen Brussel, hij smeekte bijna: “Vraag ons niet in vijf jaar te doen … waar onze Duitse vrienden meer dan tien jaar over deden, onder bovendien veel voordeliger economische omstandigheden en zonder enige beperking door het begrotingstekort.” Op dat moment groeide Berlijns ongeduld voor Parijs dat tegenstribbelde om de Duitse hervormingen op de arbeidsmarkt te kopiëren. Berlijn zette Frankrijk onder druk om ook dergelijke stappen te nemen. Deze “structurele” hervormingen weerspiegelden Europa’s nieuwe, neoliberale bezuinigingsparadigma, dat twee doelen had.
Ten eerste om loon“matiging” te verbloemen, zuurverdiende werknemersrechten uit te wissen en vakbonden te decimeren, onder de valse beloftes om werkgelegenheid te stimuleren, ondernemerschap te bevorderen en daarmee investeringen aan te trekken.
Ten tweede, heel hachelijk, om de “flexibiliteit” van de Franse arbeidsmarkt overeen te stemmen met Duitsland; onderdeel van Wolfgang Schäubles ultieme plan voor Europa: voorbereidingen treffen voor het de facto installeren van een trojka directoraat in Parijs en andere Europese hoofdsteden.
Met de Duitse verkiezingen in aantocht is president Macron allesbehalve verdedigend: hij zal meteen zijn neoliberale arbeidsmarkthervormingen doorzetten – inclusief de bijbehorende en onvermijdelijke herstructurering van de welvaartsstaat – om de weg te effenen voor Schäubles plan.
Toen Macron gekozen werd tot president was hij zich wel degelijk bewust van Schäubles plan voor Europa. Macrons plan op zijn beurt was een deal te sluiten met Chancellor Merkel: een verduitste Franse arbeidsmarkt afleveren (hetgeen sommige Franse bedrijven zouden omarmen) in ruil voor een ‘federatie-lite’ (met een klein gemeenschappelijk budget, 1% van het bbp van de eurozone, een paar Euro-obligaties, wat federale investeringsprojecten financieren en mogelijk een federale werkloosheids- en bankdepositoverzekering).
DiEM25 hekelde deze voorgenomen overeenkomst als een Faustiaanse deal: We bepleitten dat, zelfs al zou Macron de Franse arbeidsmarkt verduitsen, Merkel nooit de ‘federatie-lite’ zou leveren. Ze zou beloftes doen maar deze vervolgens weer terugnemen. Maar zelfs al zou ze, uiteindelijk, ombuigen, dan nog zou Macron al zijn politiek kapitaal verkwanselen aan een federatie-lite die macro-economisch en sociaal gezien onbeduidend is. Wanneer burgers dat eenmaal doorhebben, is hij de Sjaak.
De zaken staan er al veel en veel slechter voor dan we verwacht hadden. Merkel, Schäuble en ook Schultz wijzen Macrons federatie-lite van de hand. Foetsie! Daarvoor in de plaats stellen ze nu voor dat het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) omgevormd wordt tot een opgevoerd Europees Monetair Fonds: i.e. een redding fonds (zoals het IMF) dat tevens bevoegd is leningen te verstrekken voor wat investeringen en werkloosheidsuitkeringen.
Volgens sommigen had dit veel weg van Macrons idee: een gemeenschappelijk fonds voor investeringen en verzekeringen voor lidstaten van de Euro. Dus niet! The ESM heeft exact dezelfde structuur als… de Eurogroep. Feitelijk zijn de bestuurders de leden van de Eurogroep! Bovendien, iedere euro die de EMS aan een land betaalt, wordt beoordeeld door de trojka (die ze de Euro Werk Groep noemen) en komt niet zonder verplichtingen. Dit heeft een ontstellend effect: als Frankrijk of Italië hun voordeel willen doen met deze ‘omgevormde’ ESM-EMF, zullen ze zich moeten onderwerpen aan… de trojka.
Conclusie 1: Schäubles plan, dat er altijd al in voorzag de trojka naar Parijs en Rome te brengen, is springlevend. En het ergste? Volgens onze bronnen hebben de bureaucraten die Macron om zich heen heeft verzameld, hem ervan overtuigd dat de ESM-EMF deugt.
Conclusie 2: Macron kan wel inpakken. Gisteren hebben DiEM25 leden de strijd aangebonden in de straten van Parijs en zullen de strijd voortzetten in heel Europa! De European New Deal zal ons logisch redenerende wapen zijn en onze leden onze soldaten.
Franse werknemers hebben groot gelijk om te protesteren, ze zien dat deze hervormingen overal waar ze ingevoerd zijn rampzalige gevolgen hebben. Ze hoeven maar naar Spanje te kijken om precies te weten wat er komen gaat: institutionalisering van de polarisatie op de arbeidsmarkt, een zwakkere positie van werk en vakbonden en de facto degradatie van werkomstandigheden, met name voor jongeren.
Uiteindelijk zal men toch moeten inzien dat dat dit continu toegeven aan big business door winstvermogen te maximaliseren en werknemers te ontdoen van hun zuurverdiende rechten, gewoon een gevolg is van het Schäuble plan om de EU te ontdoen van haar kernwaarden en het verlangen van de bevolking naar democratie te onderdrukken. Het overwinnen van Parijs en de landing van de trojka in het Élysée is de sleutel voor het succes van dit plan.
 
Vertaald door Niki Best.
Lid worden van DiEM25 in Nederland? Bezoek onze NL website: diem25.nl

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

Yanis Varoufakis’ Palestina Congres toespraak die verboden werd door de Duitse politie

Yanis Varoufakis zou vrijdag een toespraak houden op het Palestina Congres in Berlijn, toen de Duitse politie de zaal binnenstormde om het evenement

Lees meer

Petitie voor een internationale sportboycot van Israël

Wij eisen dringend dat Israël onmiddellijk wordt geschorst van deelname aan alle internationale sportevenementen

Lees meer

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer