Hamburg transformeert zichzelf voor de G20 Top in een Orwelliaanse dystopie

Op 7 en 8 juli wordt de G20 Top gehouden in Hamburg. De plaatselijke autoriteiten zijn van plan de stad te veranderen in een democratie-vrije zone en onder volledig toezicht te stellen, een en ander gehandhaafd met behulp van paramilitaire middelen. We hebben als protest onderstaande brief geschreven aan de gemeenteraad van Hamburg.
DiEM25 is in Hamburg voor de Top om zich op haar eigen manier te verzetten tegen het Establishment: met Constructieve Ongehoorzaamheid. Iedereen is welkom – doe mee!

OPEN BRIEF
Eerwaardige Gemeenteraadsleden van de stad Hamburg,
Wij zijn de Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25), een pan-Europese alliantie van Europese burgers voor de democratisering van Europa. Wat we nu zien gebeuren in Hamburg baart ons grote zorgen.
Binnen drie weken, wanneer u de G20 top huisvest met de machtigste staatshoofden van de planeet, zal de blik van de hele wereld gericht zijn op uw stad. Late we duidelijk zijn: de G20 heeft geen democratisch gekozen mandaat: het belichaamt het beleid van bezuinigingsmaatregelen, sociale ongelijkheid, oorlog en ecologische verwoesting. De draconische veiligheidsmaatregelen en de protesten die bij iedere G20 top over de hele wereld horen, getuigen van de weerzinwekkende, illiberale en autocratische karakter van deze club.
Echter, de veiligheidsmaatregelen die uw stad zal treffen op 7 en 8 juli zijn zelfs naar G20 standaard extreem. Andy Grote, uw minister van binnenlandse zaken, kwam terug op een eerdere belofte geen demonstraties te verbieden[1] en heeft een algemeen verbod afgekondigd op alle vormen van samenscholing binnen een gebied van 38 km. Predator drones, normaliter gebruikt in oorlogsgebied, zullen boven de stad rondcirkelen, tanks zullen verschijnen in de straten en de politie zal surveilleren met een mankracht van meer dan 15.000, inclusief degenen te paard en diegenen begeleid door honden. Robotten van Amerikaanse veiligheidsdiensten zullen zich een weg banen door riolen en metrotunnels (waarvoor eigenlijk precies? Niemand weet het, de V.S. laat geen enkele informatie hierover los![2]) Hamburg zal omgetoverd worden tot een Orwelliaanse dystopie geplaatst onder volledig toezicht, gehandhaafd met paramilitaire middelen; een democratie-vrij gebied.
Gemeenteraadsleden, deze handelingen drijven de spot met de democratische identiteit van de “vrije Hanzestad Hamburg”, om haar officiële naam te gebruiken. Ze brengen een harde slag toe aan het aanzien van de Europese democratie in haar geheel en haar beleving over de hele wereld.
We zullen ons niet laten afschrikken. Van 5 tot 8 juli zijn wij in Hamburg om te demonstreren voor wereldsolidariteit, tegen het illiberale beleid van de G20 en om echte politieke alternatieven naar voren te brengen voor bezuiniging, oorlog, sociale ongelijkheid en ecocide. In lijn met de grondwet van uw stad, waarin gesproken wordt van de rol van Hamburg als ‘bemiddelaar tussen alle delen en mensen van de wereld in de geest van de vrede,’ zullen we vreedzaam en constructief #onGEHOORZAAM zijn aan het internationale bezuinigingsdogma.
Kom ook en doe mee met ons democratiefestival.
Carpe DiEM!
[1] https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Buergerschaft-debattiert-ueber-G20-Demos,gipfeltreffen268.html
[2] http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2017-06/elbvertiefung-09-06-2017

Deze Open Brief is goedgekeurd door de Validerende Raad van DiEM25.
Vertaling: Niki Best
Meer weten of lid worden van DiEM25 in Nederland? Click hier.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

Yanis Varoufakis’ Palestina Congres toespraak die verboden werd door de Duitse politie

Yanis Varoufakis zou vrijdag een toespraak houden op het Palestina Congres in Berlijn, toen de Duitse politie de zaal binnenstormde om het evenement

Lees meer

Petitie voor een internationale sportboycot van Israël

Wij eisen dringend dat Israël onmiddellijk wordt geschorst van deelname aan alle internationale sportevenementen

Lees meer

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer