Internationale Dag van de Vrede: Een voorstel voor echte oplossingen

Tweeënveertig jaar geleden besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om 21 september uit te roepen tot Internationale Dag van de Vrede en “de idealen van vrede te versterken door 24 uur geweldloosheid en een staakt-het-vuren in acht te nemen”. Toch zijn we geschokt als we naar de realiteit kijken.

Er zijn veel te veel plaatsen waar oorlog heerst op onze mooie planeet Aarde. Elk jaar wordt er meer dan twee biljoen USD verspild aan nog meer dood en verderf. Politieke conflicten, grondstoffenoorlogen, imperialistische oorlogen, gelegenheidsoorlogen, misplaatste ideologieën, de lijst van ‘redenen’ voor oorlog gaat maar door. Maar hoe kan ‘rede’ worden toegepast op een middel dat – op zijn best – tot de donkere middeleeuwen behoort?

De Internationale Dag van de Vrede moet het begin betekenen van een staakt-het-vuren in alle oorlogen, een onmiddellijke inzet van diplomatie om bestaande conflicten te beëindigen en te voorkomen dat andere conflicten nog doorsudderen.

Wij geloven dat de rede de wereld zou moeten oproepen om te werken aan vrede – en de oorlogsindustrie uit te bannen, zoals uiteengezet in ons programma Green New Deal for Europe.

Daarom:

 • Veroordelen wij krachtig alle oorlogen die op dit moment plaatsvinden en blijven we oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, evenals volledige hervatting van diplomatieke inspanningen om onderhandelingen te bevorderen om ze te beëindigen. Deze oorlogen blijven een ravage aanrichten onder de burgerbevolking en komen alleen ten goede aan het militair-industrieel complex, oorlogsstokers en voorstanders van gemilitariseerde veiligheid!
 • Herhalen wij onze oproep aan progressieven om hun krachten te bundelen en campagne te voeren voor de oprichting van een robuuste, internationale New Non-Aligned Movement (niet-gebonden beweging)! Om de Europese Unie te veranderen van een aanhangsel van de NAVO in een niet-gebonden, onafhankelijke EU die werkt aan wereldvrede in een wereld zonder militaire blokken!
 • Roepen wij op tot een vermindering van de wereldwijde militaire uitgaven die momenteel wereldwijd meer dan twee biljoen USD bedragen! Een vermindering van de militaire uitgaven met 50% zou het volgende mogelijk maken:
  • Een einde maken aan de honger in de wereld door te investeren in landbouw, sociale bescherming en plattelandsontwikkeling (~350 miljard USD)
  • Zorgen voor essentiële universele gezondheidszorg (~250 miljard USD)
  • Wereldwijde toegang tot basis- en secundair onderwijs van goede kwaliteit (~200 miljard USD)
  • Wereldwijde watervoorziening en sanitaire voorzieningen (~150 miljard USD)
  • De beloften nakomen die aan ontwikkelingslanden zijn gedaan voor klimaatfinanciering (~100 miljard USD)
 • Pleiten wij ervoor om de werkelijke effecten van oorlog op ons milieu mee te tellen – en nemen wij de  ‘military emissions’(het dubbele van zee- en burgerluchtvaart samen) mee in het publieke debat over klimaatverandering!
 • Eisen wij een einde aan buitenlandse troepen op buitenlandse bodem en een sluiting van nodeloze overzeese militaire bases!
 • Staan wij op de eliminatie van alle massavernietigingswapens, inclusief chemische, biologische en nucleaire wapens!
 • Veroordelen wij investeringen van publieke en private middelen in de militaire moordmachine!
 • Roepen wij werknemers op om hun werktuigen neer te leggen bij wapenproducenten en aanverwante bedrijven!
 • Eisen wij dat er een einde komt aan alle vormen van collectieve straffen, unilaterale en secundaire sancties die alleen de bevolking schade berokkenen!
 • Staan wij erop dat er een einde komt aan de toegang van lobbyisten voor de wapenindustrie tot onze politici, technocraten en gekozen vertegenwoordigers!
 • Eisen wij dat er sneller vooruitgang wordt geboekt bij het creëren van een cultuur van vrede – inclusief vredeseducatie op scholen en universiteiten wereldwijd!

TEKEN DE PETITIE

Chcete byť informovaní o akciách Diem25? Zaregistrujte sa tu

Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd

Lees meer

De Griekse regering moet verantwoordelijk worden gehouden voor rol in oorlogsmisdaden Gaza

MeRA25 Griekenland en het International Centre of Justice for Palestinians informeren de Griekse regering en premier Kyriakos Mitsotakis over ...

Lees meer

Verklaring van DiEM25 en MERA25: Vrede Nu!

De oorlogen in en rond Gaza en in Oekraïne kunnen niet militair worden opgelost. Er is geen militaire overwinning mogelijk die niet zal leiden ...

Lees meer

Internationale Dag van de Vrede: Een voorstel voor echte oplossingen

De Internationale Dag van de Vrede moet het begin betekenen van een staakt-het-vuren in alle oorlogen, een onmiddellijke inzet van diplomatie om ...

Lees meer