Eu-Turkey Deal

Persbericht : Wij veroordelen het voorlopige akkoord van de Eurotop om vluchtelingen terug te zenden naar Turkije

DiEM25, de democratie in Europa Beweging, veroordeelt met klem de voorlopige overeenkomst bereikt tijdens Europese Unie-top gisteravond, op grond waarvan duizenden Syrische vluchtelingen zullen worden teruggezonden naar Turkije.
DiEM25 vindt deze overeenkomst beschamend en in strijd met de internationale wetten en verdragen, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (art. 19, ‘Collectieve uitzetting is verboden “) en het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden.
De indiening van een dergelijke overeenkomst ondermijnt verder de integriteit en de ziel van een Unie die ooit het humanisme omarmde, solidariteit verkondigde en streefde naar gedeelde welvaart.
Als deze overeenkomst met Ankara wordt afgerond, zal Europa een verschrikkelijke boodschap aan de rest van de wereld verzenden: dat mannen, vrouwen en kinderen die er in slaagden volle zee en de verschrikkingen van de oorlog te overleven, niet welkom zijn in Europa, ongeacht hun status of potentieel recht op asiel.
We roepen Europeanen en hun gekozen vertegenwoordigers op om alle pogingen die het de EU mogelijk zou kunnen maken om mensenlevens en de fundamentele humanistische uitgangspunten te ruilen voor retrograde, smalle en nationalistische belangen te verwerpen.

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Registreer hier

Stop de oorlog in Oekraïne!

Stop Putin’s invasie. Stop NATO uitbreiding. Vrede via burger diplomatie!

Lees meer

“Free Assange!” De protesten vinden elke maandag in Brussel plaats

Op maandag 4 januari werd voor de 92ste maal geprotesteerd in België ter ondersteuning van Julian Assange!

Lees meer

Deze Black Friday, gaan we Amazon laten betalen!

De ontwrichtende praktijken van Amazon zijn een bedreiging voor de rechten van werknemers en de democratie in de EU. Wij roepen u op om u in te ...

Lees meer

Klokkenluider Maria Efimova vreest voor haar veiligheid: “Dit maakt deel uit van hun wraakzuchtige strategie: mij het zwijgen op leggen.”

MeRA25 en de pan-Europese beweging DiEM25 zullen de Griekse regering oproepen om asiel te verlenen aan Maria Efimova, de klokkenluider die ...

Lees meer