Eu-Turkey Deal

Persbericht : Wij veroordelen het voorlopige akkoord van de Eurotop om vluchtelingen terug te zenden naar Turkije

DiEM25, de democratie in Europa Beweging, veroordeelt met klem de voorlopige overeenkomst bereikt tijdens Europese Unie-top gisteravond, op grond waarvan duizenden Syrische vluchtelingen zullen worden teruggezonden naar Turkije.
DiEM25 vindt deze overeenkomst beschamend en in strijd met de internationale wetten en verdragen, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (art. 19, ‘Collectieve uitzetting is verboden “) en het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden.
De indiening van een dergelijke overeenkomst ondermijnt verder de integriteit en de ziel van een Unie die ooit het humanisme omarmde, solidariteit verkondigde en streefde naar gedeelde welvaart.
Als deze overeenkomst met Ankara wordt afgerond, zal Europa een verschrikkelijke boodschap aan de rest van de wereld verzenden: dat mannen, vrouwen en kinderen die er in slaagden volle zee en de verschrikkingen van de oorlog te overleven, niet welkom zijn in Europa, ongeacht hun status of potentieel recht op asiel.
We roepen Europeanen en hun gekozen vertegenwoordigers op om alle pogingen die het de EU mogelijk zou kunnen maken om mensenlevens en de fundamentele humanistische uitgangspunten te ruilen voor retrograde, smalle en nationalistische belangen te verwerpen.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer

Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd

Lees meer

De Griekse regering moet verantwoordelijk worden gehouden voor rol in oorlogsmisdaden Gaza

MeRA25 Griekenland en het International Centre of Justice for Palestinians informeren de Griekse regering en premier Kyriakos Mitsotakis over ...

Lees meer