Red de bijen en de rol van Nederland

Sinds 2013 ligt er voor de EU-lidstaten een richtlijn klaar om bijen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van pesticiden, maar de implementatie ervan is sindsdien opgeschort. Onder druk van de tegenstanders, zoals Nederland, wordt The Bee Guidance momenteel drastisch gewijzigd.
Vertrouwelijke documenten laten volgens Follow The Money, een Nederlands platform voor onderzoeksjournalistiek, zien dat er in Brussel vergevorderde plannen bestaan om de pesticiden richtlijn aanzienlijk af te zwakken. De afgezwakte versie is op 24 en 25 januari 2019 achter gesloten deuren aan de lidstaten gepresenteerd. Ongeveer 20 tests om de risico’s voor bijen te onderzoeken, worden geschrapt. In een vertrouwelijke e-mail heeft Nederland de Europese Commissie zelfs gevraagd om nog meer onderzoeken uit de richtlijn te verwijderen.
Follow The Money vindt het opvallend dat Nederland in vertrouwelijke correspondentie met name pleit voor het schrappen van veldonderzoek. Precies hetzelfde pleidooi is te vinden in een lobbybrief die de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel op 15 januari jl. ontvingen van de European Crop Protection Association (ECPA), de belangengroepering van pesticiden producenten, waaronder Bayer, BASF en Syngenta.
In een reactie op Follow The Money geeft het Nederlandse ministerie van Landbouw aan dat de positie van Nederland gebaseerd is op het advies van het nationale college voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Deze adviezen zijn echter niet openbaar. Na de vergaderingen van 20 en 21 mei a.s. wordt in Brussel een besluit verwacht over de EU-richtlijn voor gewasbeschermingsmiddelen.
Driekwart van de landbouwgewassen in de wereld is voor bevruchting afhankelijk van insecten, met name van bijen. Dat geldt bovendien voor veel wilde planten. Er bestaat weinig onenigheid tussen wetenschappers; de oorzaken van de bijensterfte zijn het verlies van habitat en het nietsontziende gebruik van synthetische pesticiden. Meer dan 40 procent van alle insectensoorten lijdt aan massale sterfte en een derde van de insectensoorten wordt zelfs met uitsterven bedreigd.
Ben je op zoek naar wat meer respect voor de natuur? Je vindt het in DiEM’s transnationale programma European Spring. DiEM’s positie: de EU heeft reeds te lang toegestaan dat particuliere belangen onze natuurlijke habitat vernielen.
DiEM25 zal het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) afstemmen op beleidsmaatregelen zoals de pesticiden richtlijn en de vogel- en habitatrichtlijn.  We zullen het Europese landbouwbeleid en de ruimtelijke ordening ombuigen ten gunste van voedselzekerheid en natuurlijke rijkdommen, om op deze manier een boost te geven aan duurzaamheidsbeleid.
DiEM25 stelt ook een openbaar “Verplicht Lobbyregister” voor, dat alle lobbyisten verplicht om zich bij de EU te registreren. Van alle EU-ambtenaren eisen we dat zij rapporteren waar, wanneer en waarom zij lobbyisten ontmoeten. Evenals alle voordelen die zij – direct of indirect – van hen ontvangen, vóór of na de lobby-campagne. Het huidige EU-lobbyregister is “vrijwillig”. DiEM25 is van mening dat alle lobbygroepen gedwongen moeten worden bekend te maken hoeveel zij uitgeven aan hun campagnes en op welke ambtenaren zij zich richten. Van al deze bijeenkomsten moeten notulen worden opgesteld, die vervolgens aan een onafhankelijke, toezichthoudende instantie worden voorgelegd.
Vertaling: Adriana Debruyn.

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Registreer hier

Reactie op de beslissing van de Britse regering om Julian Assange’s uitlevering aan de Verenigde Staten goed te keuren

Het is zowel een schending van Julians mensenrecht als een aanslag op de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en, uiteindelijk, de ...

Lees meer

Stop de oorlog in Oekraïne!

Stop Putin’s invasie. Stop NATO uitbreiding. Vrede via burger diplomatie!

Lees meer

“Free Assange!” De protesten vinden elke maandag in Brussel plaats

Op maandag 4 januari werd voor de 92ste maal geprotesteerd in België ter ondersteuning van Julian Assange!

Lees meer

Deze Black Friday, gaan we Amazon laten betalen!

De ontwrichtende praktijken van Amazon zijn een bedreiging voor de rechten van werknemers en de democratie in de EU. Wij roepen u op om u in te ...

Lees meer