Red de bijen en de rol van Nederland

Sinds 2013 ligt er voor de EU-lidstaten een richtlijn klaar om bijen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van pesticiden, maar de implementatie ervan is sindsdien opgeschort. Onder druk van de tegenstanders, zoals Nederland, wordt The Bee Guidance momenteel drastisch gewijzigd.
Vertrouwelijke documenten laten volgens Follow The Money, een Nederlands platform voor onderzoeksjournalistiek, zien dat er in Brussel vergevorderde plannen bestaan om de pesticiden richtlijn aanzienlijk af te zwakken. De afgezwakte versie is op 24 en 25 januari 2019 achter gesloten deuren aan de lidstaten gepresenteerd. Ongeveer 20 tests om de risico’s voor bijen te onderzoeken, worden geschrapt. In een vertrouwelijke e-mail heeft Nederland de Europese Commissie zelfs gevraagd om nog meer onderzoeken uit de richtlijn te verwijderen.
Follow The Money vindt het opvallend dat Nederland in vertrouwelijke correspondentie met name pleit voor het schrappen van veldonderzoek. Precies hetzelfde pleidooi is te vinden in een lobbybrief die de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel op 15 januari jl. ontvingen van de European Crop Protection Association (ECPA), de belangengroepering van pesticiden producenten, waaronder Bayer, BASF en Syngenta.
In een reactie op Follow The Money geeft het Nederlandse ministerie van Landbouw aan dat de positie van Nederland gebaseerd is op het advies van het nationale college voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Deze adviezen zijn echter niet openbaar. Na de vergaderingen van 20 en 21 mei a.s. wordt in Brussel een besluit verwacht over de EU-richtlijn voor gewasbeschermingsmiddelen.
Driekwart van de landbouwgewassen in de wereld is voor bevruchting afhankelijk van insecten, met name van bijen. Dat geldt bovendien voor veel wilde planten. Er bestaat weinig onenigheid tussen wetenschappers; de oorzaken van de bijensterfte zijn het verlies van habitat en het nietsontziende gebruik van synthetische pesticiden. Meer dan 40 procent van alle insectensoorten lijdt aan massale sterfte en een derde van de insectensoorten wordt zelfs met uitsterven bedreigd.
Ben je op zoek naar wat meer respect voor de natuur? Je vindt het in DiEM’s transnationale programma European Spring. DiEM’s positie: de EU heeft reeds te lang toegestaan dat particuliere belangen onze natuurlijke habitat vernielen.
DiEM25 zal het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) afstemmen op beleidsmaatregelen zoals de pesticiden richtlijn en de vogel- en habitatrichtlijn.  We zullen het Europese landbouwbeleid en de ruimtelijke ordening ombuigen ten gunste van voedselzekerheid en natuurlijke rijkdommen, om op deze manier een boost te geven aan duurzaamheidsbeleid.
DiEM25 stelt ook een openbaar “Verplicht Lobbyregister” voor, dat alle lobbyisten verplicht om zich bij de EU te registreren. Van alle EU-ambtenaren eisen we dat zij rapporteren waar, wanneer en waarom zij lobbyisten ontmoeten. Evenals alle voordelen die zij – direct of indirect – van hen ontvangen, vóór of na de lobby-campagne. Het huidige EU-lobbyregister is “vrijwillig”. DiEM25 is van mening dat alle lobbygroepen gedwongen moeten worden bekend te maken hoeveel zij uitgeven aan hun campagnes en op welke ambtenaren zij zich richten. Van al deze bijeenkomsten moeten notulen worden opgesteld, die vervolgens aan een onafhankelijke, toezichthoudende instantie worden voorgelegd.
Vertaling: Adriana Debruyn.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

Yanis Varoufakis’ Palestina Congres toespraak die verboden werd door de Duitse politie

Yanis Varoufakis zou vrijdag een toespraak houden op het Palestina Congres in Berlijn, toen de Duitse politie de zaal binnenstormde om het evenement

Lees meer

Petitie voor een internationale sportboycot van Israël

Wij eisen dringend dat Israël onmiddellijk wordt geschorst van deelname aan alle internationale sportevenementen

Lees meer

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer