Statement van DiEM25 in Nederland over de Provinciale & Waterschapsverkiezingen in maart 2023

Op 15 maart stemt Nederland voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.

De Provinciale Staten hebben als taak het provinciebestuur te controleren. Dit betreft onder andere ruimtelijke ordening, transport en milieu- en gezondheidsmaatregelen. Elk van deze gebieden is door de afgelopen decennia van neoliberale wanbeleid in een of andere vorm van crisis geraakt (huisvestingscrisis, onbetaalbaar openbaar vervoer, stikstofcrisis). Er is nog geen MERA25 in Nederland om op te stemmen, maar dat betekent niet dat we geen standpunt hebben over hoe de provincies bestuurd moeten worden. We hebben de volgende vier eisen geformuleerd, drie voor de provincies en één specifiek voor de waterschappen, gebaseerd op het Europese DiEM25 Manifest en het Manifest voor MERA25 in Nederland.

Investeer in openbaar vervoer, niet in asfalt

De afgelopen decennia is een belangrijk deel van de investeringen in transport in Nederland gegaan naar de verbreding van snelwegen. Vaak gaat dit ten koste van de natuur, met als recent voorbeeld de plannen om bomen te kappen voor de verbreding van de A27. Overeenkomstig ons nationaal manifest is DiEM25 in Nederland van mening dat investeren in effectief en gratis openbaar vervoer een onmisbaar onderdeel is van een geïntegreerd vervoerssysteem dat een haalbaar alternatief kan zijn voor de fossiele brandstoffen slurpende auto’s en de overvolle wegen.

Betaalbare woningen

Jarenlang is het VVD-beleid geweest om de sociale woningvoorraad te verkopen aan (buitenlandse) particuliere investeerders. Hierdoor zijn honderdduizenden mensen afhankelijk geworden van particuliere verhuurders, die zoveel mogelijk geld uit hun huurders persen. In plaats daarvan moeten we investeren in onze sociale woningvoorraad en zorgen voor betaalbare huisvesting voor de velen.

Maak duurzame landbouw levensvatbaar voor de kleine boeren in het land

De media in Nederland proberen boeren af te schilderen als een monoliet, van kleine boeren tot gigantische agrobedrijven, en zetten hen op tegen inspanningen om klimaatverandering te beperken. Dit geldt ook voor de ‘stikstofcrisis’. DiEM25 gelooft dat het mogelijk is om een rechtvaardige groene transitie te bereiken, een weg naar een duurzame toekomst zonder iemand (dus ook kleine boeren niet) achter te laten. Onze Green New Deal for Europe (GNDE) geeft aan hoe dit bewerkstelligd kan worden binnen de huidige instellingen van de Europese Unie.

Afschaffen van geborgde zetels in de waterschappen

De waterschappen zijn lokale instellingen die belast zijn met het waterbeheer in Nederland. Er is echter een schrijnend democratisch tekort in de vorm van zogenaamde ‘geborgde zetels’. Deze zijn gereserveerd voor vertegenwoordiging van speciale belangen, waaronder de commerciële landbouw. Wat we nodig hebben is dat alle besluitvorming van de waterschappen – evenals het parlement, de senaat, de gemeenten – onder toezicht van de burgers plaatsvindt, via regionale beraden, zoals beschreven in het Manifest van DiEM25!

Het is cruciaal om te breken met de partijen die er niet in zijn geslaagd de noodzakelijke wegen naar een rechtvaardige groene transitie te bewandelen. Vooral de VVD van Mark Rutte, die al meer dan tien jaar aan de macht is en goed vertegenwoordigd is in het lokaal bestuur, is hard aan vervanging toe. Nederland verdient beschikbare woningen, betaalbaar openbaar vervoer en veilige en duurzame leefomstandigheden. Om dit te bereiken moet het zich ontdoen van politici die zich verzetten tegen het voorzien in de behoeften van de velen, ten gunste van de belangen van enkelen. 

Laten we de kans grijpen om het tij te keren richting een pad van solidariteit en democratie!

Carpe DiEM!

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

MERA25 veroordeelt de autoritaire wending van Duitsland: Duitse regering betrapt op liegen over verbod op Yanis Varoufakis 

In de nasleep van het geannuleerde Palestina Congres afgelopen weekend, heeft het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken haar autoriteit op ...

Lees meer

Toespraak van Yanis Varoufakis voor het Palestina-congres die verboden werd door de Duitse politie

Yanis Varoufakis zou vrijdag een toespraak houden op het Palestina Congres in Berlijn, toen de Duitse politie de zaal binnenstormde om het evenement

Lees meer

Petitie voor een internationale sportboycot van Israël

Wij eisen dringend dat Israël onmiddellijk wordt geschorst van deelname aan alle internationale sportevenementen

Lees meer

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer