Britain needs DiEM25; and DiEM25 needs Britain

Wat maakt DiEM25 een effectievere beweging? Wat onderscheidt DiEM?

Op de eerste plaats, ons vermogen om een brede coalitie van democraten uit heel Europa te inspireren. Niet alleen erkend linksgeoriënteerden (zoals ikzelf), maar ook sociaal-democraten, Groenen en activisten van verschillende bewegingen, zelfs liberale en centrum-rechtse; democraten, die net als de rest van ons, nu zien dat het anti-democratische karakter van de instellingen van de EU een duidelijke en actuele bedreiging inhoudt voor liberale democratieën overal.
Maar, hoe gaan we deze brede, democratische coalitie nu werkelijk in een vorm gieten? Mensen zullen zich niet verenigen alleen omdat ons manifest hen zo aanspreekt. Ze zullen alleen dan komen als duidelijk zichtbaar is dat er een proces gaande is dat pan-Europese antwoorden op pan-Europese problemen wil creëren. Antwoorden die nieuw leven zullen blazen in onze nationale democratieën, door democratisering en, cruciaal, een herziening van de EU-instellingen.
Om tot zo’n pan-Europese beweging te komen, moeten we DiEM25 transformeren tot de infrastructuur die Europese democraten zullen gebruiken om gezamenlijke strategieën en beleid te ontwikkelen op de 5 belangrijkste strijdpunten voor democratisering van Europa:
(i) een alomvattende Green New Deal voor Europa – een Green Paper met beleidsopties, dat een volledig overzicht geeft van DiEM’s voorstellen omtrent de aanpak van de sub-crises van schulden, het bankwezen, lage investeringen, ontwikkelingen van groene energietechnologieën, en van armoede
(ii) Europa’s geld – ons beleid [in lijn met (i) hierboven] met betrekking tot: de integratie van economisch en monetair beleid die de scheiding tussen Eurozone en de non-Eurozone overstijgt; DiEM’s strategie tegen de brutale afwijzing door het establishment van ieder programma dat zich verzet tegen de eigen bezuinigings-/Trojkapolitiek en beleidskeuzes (inclusief het dreigen met het afsluiten van het bankverkeer van elke lidstaat die DiEM’s beleid overneemt); een beleid met betrekking tot parallelle betalingssystemen, alsook parallelle munteenheden; een breder perspectief voor het organiseren van het mondiale monetaire stelsel (waarvan Europa de grootste economie is)
(iii) TTiP, WTO, Wereldbank, IMF – DiEM’s standpunt inzake Europa’s lidmaatschap van internationale overeenkomsten en organisaties wiens regels en regelingen Europa’s (en inderdaad, de wereld’s) sociale gevolgen bepalen
(iv) migratie & vluchtelingen – DiEM zal een alomvattend beleid over vluchtelingen en migratie samenstellen (op basis van de fundamentele menselijke waarden en Europa’s verplichtingen aan de Verenigde Naties). Europa heeft eeuwenlang de wereld gekoloniseerd, en mensen, ziekte, oorlog en allerlei instituties geëxporteerd naar de rest van de planeet. Nu zorgen de gewijzigde demografische omstandigheden ervoor dat de trend wordt omgekeerd: niet-Europeanen migreren naar Europa en elders bedachte instituties bepalen de gevolgen voor Europa. DiEM25 zal beleid voorstellen om de voordelen van deze onvermijdelijke omkering te beheren en maximaliseren, zowel voor Europa als voor de rest van de wereld
(v) de gedecentraliseerde europeanisering & grondwettelijke vergadering – DiEM25 streeft naar het herstel van de soevereiniteit op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau, door de crises [zie (i), (ii) en (iv) hierboven], die momenteel parlementen en steden neutraliseren, te europeaniseren. DiEM verwerpt het idee, dat Europeanisatie van deze crises en het zoeken naar oplossingen op Europees niveau, alleen ten koste van verder verlies van soevereiniteit op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau bereikt kan worden. Om dit doel te bereiken, zal DiEM25 een Green Paper met beleidsopties voorleggen, dat uitlegt hoe haar beleid met betrekking tot (i), (ii) en (iv) hierboven, de macht terug zal geven aan het lokale, regionale en nationale niveau, ter voorbereiding van de constitutionele vergadering, die het doel heeft een democratische Europese Grondwet te concipiëren. DiEM zal pogen een concept te ontwerpen van een dergelijke Grondwet.
VOORGESTELD PROCES VOOR DE REALISATIE VAN DE BOVENSTAANDE VIJF BELEIDSDOCUMENTEN
Stap 1 – DiEM25 zal een lijst opstellen met vragen/problemen voor elk van de vijf strijdpunten en haar leden oproepen om plaatselijk, en in de geest van zelforganisatie, bijeenkomsten te beleggen, met het doel aan de rest van DiEM de door die leden ontwikkelde oplossingen en beleidsvoorstellen voor te kunnen leggen. We beogen bijeenkomsten in stadhuizen, theaters, bioscopen, cultuurcentra, enz.
Stap 2 – Alle beleidsaanbevelingen, zorgpunten en suggesties zullen worden verzameld door een speciaal comité van DiEM (één per strijdpunt) met het oog op het realiseren van een beleidsvoorstel (Policy Paper Proposal) dat zal worden voorgelegd aan een vergadering van DiEM, zie stap 3
Stap 3 – Tussen nu en het einde van 2016 zal DiEM25 vijf data en steden bepalen, één per strijdpunt, waar het relevante beleidsvoorstel zal worden bediscussieerd en het DiEM Policy Paper Proposal op dat strijdpunt zal worden afgerond
Stap 4 – Zodra elk DiEM Policy Paper Proposal is afgerond, zal het ter stemming worden voorgelegd aan alle leden met behulp van DiEM’s digitale platform.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer

Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd

Lees meer

De Griekse regering moet verantwoordelijk worden gehouden voor rol in oorlogsmisdaden Gaza

MeRA25 Griekenland en het International Centre of Justice for Palestinians informeren de Griekse regering en premier Kyriakos Mitsotakis over ...

Lees meer