Weg met de Fossiel Knuffelaars!

Groen is een symbool voor hoop – maar ook een bron van grote sociale welvaart.
In zijn boek Hoe gaan we dit uitleggen , laat journalist Jelmer Mommers zien dat een ware duurzame transformatie leidt tot miljoenen nieuwe banen, lagere ziektekosten, minder klimaatschade en groeiende inkomens.
Het huidige, slappe Nederlandse klimaatakkoord is volgens Mommers toch al goed voor 39.000 tot 72.000 voltijdbanen erbij; zeven groene banen voor elke fossiele baan die verdwijnt. Verwachte kosten tot 2030: een kleine twee miljard euro per jaar.
Ter vergelijking: jaarlijks besteedt Nederland zo’n tachtig miljard euro aan zorg en sociale zekerheid, zo’n tien miljard aan defensie. “Met die kleine twee miljard kunnen we de eerste stappen zetten om de bebouwde omgeving, de mobiliteit, de landbouw en de energievoorziening op te schonen. Geen onaardige return on investment, voor een land dat voor een kwart onder zeeniveau ligt.”
Mommers beschrijft vervolgens hoe investeerders en beleggers wereldwijd momenteel miljarden mislopen omdat ze zich niet losmaken van fossiel. Een analyse van oktober 2018 toont dat het pensioenfonds van de ambtenaren van de staat New York 22 miljard dollar méér zou hebben binnengehaald als het zijn beleggingen in fossiele energiebedrijven tien jaar eerder had verkocht. Dit had 19.820 dollar per pensioendeelnemer opgeleverd. Een andere analyse laat zien dat ook Britse publieke pensioenfondsen bijna één miljard dollar zijn misgelopen door de neergang van kolen.
Vandaar dat er in Trump’s Amerika meer kolencentrales dicht gaan dan onder Barack Obama. Gevestigde energiebedrijven als Shell en BP gaan het in de komende jaren steeds lastiger krijgen om nog te groeien in hun oude markt van olie en gas. De belangrijkste vraag volgens Mommers, is wie krijgt de groei? En het antwoord in de energiesector is steeds vaker: het duurzame alternatief. In 2017 werd 45 procent van de wereldwijde groei in energievraag geleverd door stroom uit de zon en de wind.
Mommers concludeert dat een bestaande sector al begint te krimpen niet lang nadat een goed alternatief zich heeft aangediend. Neem de Kodak fotorolletjes. De groei waarop de Kodaks van deze wereld hadden gerekend werd door de digitale concurrentie opgesoupeerd.
De Democracy in Europe Movement 25, DiEM25, wil Europa vóór 2025 zo’n snelle, banen creërende, groene transitie inleiden. DiEM25 heeft een doordacht, ambitieus en glashelder politiek programma opgesteld waarbij jaarlijks de benodigde 500 miljard euro geïnvesteerd wordt in groene infrastructuur en groene industrie. Deze snelle transitie wordt gefinancierd door groene obligaties, uitgegeven door bestaande Europese investeringsbanken. Deze obligaties worden gedekt door een alliantie van Europese centrale banken.
De nood is duidelijk. Zelfs de economische belangen zijn duidelijk. Maar gevestigde kortetermijnbelangen weten van geen wijken. Dat is niet nieuw. Nieuw is dat er dit keer haast bij is geboden willen we onze planeet leefbaar houden. DiEM25 heeft als enige Europese politieke beweging een plan voor heel Europa, honderden keren ambitieuzer dan het Nederlandse klimaatakkoord. Maar media en politici zwijgen het dood. Zo falen ze om onze huidige miljarden verliezen aan het grote publiek kenbaar te maken. En om een uniek klimaatplan de aandacht en dus de stemmen te geven die nodig zijn voor Europese groei, banen en schone lucht.

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Registreer hier

Stop de oorlog in Oekraïne!

Stop Putin’s invasie. Stop NATO uitbreiding. Vrede via burger diplomatie!

Lees meer

“Free Assange!” De protesten vinden elke maandag in Brussel plaats

Op maandag 4 januari werd voor de 92ste maal geprotesteerd in België ter ondersteuning van Julian Assange!

Lees meer

Deze Black Friday, gaan we Amazon laten betalen!

De ontwrichtende praktijken van Amazon zijn een bedreiging voor de rechten van werknemers en de democratie in de EU. Wij roepen u op om u in te ...

Lees meer

Klokkenluider Maria Efimova vreest voor haar veiligheid: “Dit maakt deel uit van hun wraakzuchtige strategie: mij het zwijgen op leggen.”

MeRA25 en de pan-Europese beweging DiEM25 zullen de Griekse regering oproepen om asiel te verlenen aan Maria Efimova, de klokkenluider die ...

Lees meer