#EuroLeaks: „Evropští vůdci přijímají netransparentní rozhodnutí o naší budoucnosti"

Publikováno vložil & zařazeno pod Články.

#EuroLeaks – „Evropští vůdci přijímají netransparentní rozhodnutí o naší budoucnosti“
Dne 14. března 2020 vydá hnutí DiEM25 kompletní zvukové záznamy ze zasedání Euroskupiny z roku 2015 nahrané Janisem Varoufakisem na: euroleaks.diem25.org!
V průběhu roku 2015 se Janis Varoufakis zúčastnil třinácti schůzek Euroskupiny. Po prvních třech zasedáních Euroskupiny bylo jasné, že se nepořizují žádné zápisy!
Takové netransparentní jednání nezvolených úředníků je nepřijatelné.
Proto hnutí DiEM25 dne 14. března zveřejní záznamy ze schůzek Euroskupiny z roku 2015.
Při této příležitosti by měly být zdůrazněny tyto dvě skutečnosti:

  1. Nová pravicová řecká vláda strany Nová demokracie se opakovaně pokusila svalit vinu za neúspěšnou hospodářskou politiku SYRIZY na Yanise Varoufakise, který se snažil vyjednat lepší dohodu, která by dávala větší smysl než opakovaně neúspěšná škrtací memoranda. Stručně řečeno, obviňují toho, který odmítal absurditu úsporných opatření a viní jej za důsledky této politiky.
  2. Evropské společenství je stále uvězněno v masivních úsporných programech, které v mnoha zemích vedly k renesanci pravicového populismu. Se všemi důsledky, které lze pozorovat na řecko-turecké hranici: nelidskostí a xenofobií.

Rozhodnutí z té doby měla trvalý dopad nejen na řecké obyvatelstvo, ale i na všechny Evropany.
Naším cílem je díky zveřejnění těchto nahrávek demokratizace EU! Pouze prostřednictvím transparentnosti je možné, aby volení zástupci činili zásadní rozhodnutí.
Hnutí DiEM25 jako celoevropská organizace má zvláštní zájem na obnovení důvěry občanů Evropy v její instituce a na tom, aby se Evropa konečně stala tím, co se jí dosud nepodařilo: Společenstvím, které slouží evropským národům a vytváří lepší budoucnost pro všechny občany, nejen pro finanční instituce a mocné zištné zájmy. Máme za sebou Brexit, a proto se musíme přesvědčit, že Evropská unie se nadále neztrácí v malicherných hádkách, při kterých nezíská vítězství žádná země.
V posledních několika letech dochází k oslabování důvěry ve sjednocenou Evropu. Touto iniciativou nechceme hrát do rukou euroskeptiků, nýbrž zajistit, aby se cestou větší transparentnosti a demokracie tato důvěra a víra lidí vrátila.
Euroleaks je výzvou k probuzení pro všechny politiky v Evropě, aby opět začali sloužit občanům Evropy a aby občany informovali o všech důležitých rozhodnutích, která se jich týkají.
Evropané mají právo vědět, co bylo rozhodnuto za zavřenými dveřmi. Poučit se z chyb minulosti a vyhnout se těmto chybám v budoucnosti. To je jediný způsob, jak můžeme zachránit Evropu a EU!
Zde najdete kompletní zvukové soubory tajných zasedání a jejich přepisy.
Rádi odpovíme na vaše dotazy.
>>DiEM25 Tiskové a mediální vztahy
press@diem25.org

We have white smoke!

Publikováno vložil & zařazeno pod Články.

DiEM25’s members overwhelmingly approved the name of our new Greek electoral wing – the political party with which DiEM25 will contest elections in Greece, returning the spirit of the Greek Spring to the place of its birth.
As with all major DiEM25 decisions, members voted from across Europe, confirming once again that another Europe is not just possible – but that it is here, within DiEM25! This is the splendid innovation that DiEM25 has ushered into European and national politics, turning European Internationalism into a reality and a European Demos into a tangible possibility.
And the name of our Greek party?
MeRA25
EUROPEAN REALIST DISOBEDIENCE FRONT | DiEM25
Why ‘front’?

  • Because Greece is suffocating in a Europe that is deconstructing itself
  • Because, as long as countries like Greece are suffocating, Europe will be deconstructing itself, thus reinforcing the suffocation of Greece

Only a broad, unifying, paneuropean front against our Oligarchy-Without-Borders, that is responsible for Greece’s debt-bondage, can ever give breathing space to Greece and relief to its citizens.
Why ‘European realist disobedience’?

  • Because the only way to be a responsible Greek citizen today is to disobey the ludicrous policies that are responsible for Greece’s dessertification
  • Because the only way of respecting Greece’s Parliamentarianism, Constitution and… common sense is to end the blind obedience to the directives of the troika and its domestic agents

Authentic Greek Europeanists, today, understand that they have a duty to disobey the incompetent pseudo-technocrats who, on the altar of narrow oligarchic interests, are sacrificing Greece while de-legitimising Europe.
Why MeRA?
Because ‘mera’ in Greek translates into ‘day’, or ‘diem’ in Latin. And because Greeks have had enough of the long night of debt bondage to which they have been condemned for so many consecutive years.


 
Over the next days and weeks, our members’ decision to create MeRA25 will lead to our new Greek party’s Manifesto. On Tuesday 20/2 a pre-inauguration public meetings will take place in Kalamata (Municipal Cultural Centre, at 7.30pm) while, on Monday 26/3, MeRA25’s inauguration will take place in Athens.
Until then, we call upon all European democrats who were cheered by the news of MeRA25’s impending birth, and who think this is a beginning worthy of their support, to visit this page and register their practical support.
This is merely the beginning. Greece is merely the beginning. Onwards to our pan-European campaign, culminating in the May 2019 European Parliament elections!
Carpe DiEM25 (and… MeRA25)

Euroskupina stručně a jednoduše

Publikováno vložil & zařazeno pod Články.

Euroskupina stručně a jednoduše

Eurozóna je největší a nejdůležitější makro-ekonomikou na světě.

A přesto, tato gigantická makroekonomika má pouze jedinou instituci, která má právní postavení: Evropskou centrální banku, jejíž zakládající listina určuje pravomoci této, ve Frankfurtu sídlící, instituce, že má usilovat o jediný cíl: o cenovou stabilitu.

Což nastoluje otázku:

“A co jiné ekonomické cíle, mimo cenovou stabilitu, jako jsou rozvoj, investice, nezaměstnanost, chudoba, vnitřní nerovnováhy, obchod a produktivita?”

“Který orgán EU rozhoduje o těchto politikách v eurozóně?”

Euroskupina není součástí evropského práva

Většina lidí věří, že odpovědí na tyto otázky je, že Euroskupina. Opravdu je to Euroskupina, kde se přijímají zásadní rozhodnutí o současnosti a budoucnosti Evropy. Až na to, že euroskupina podle Evropského práva neexistuje! 1 neexistují žádná písemná pravidla nebo právní postupy, Euroskupina přijíma důležitá rozhodnutí, která jsou následně jednohlasně přijímána, bez jakékoliv seriózní debaty v Radě EU – ECOFIN (Rada pro ekonomické a finanční věci). 2

Chybějící písemná pravidla nebo zákonné postupy nejsou jediným problémem. Existují další dva problémy, o kterých by Evropané měli vědět. Jedním je to, že Euroskupinu ovládá trojka a určuje rozhodovací proces, v němž jsou ministři financí neutralizováni a jsou nuceni rozhodovat se téměř bez informací. Druhým problémem je ostudná neprůhlednost jednání Euroskupiny.

Trojka ovládá Euroskupinu

Každá diskuse Euroskupiny, při každé setkání, probíhá v následujícím pořadí:

Nejprve (ať už je téma diskuse jakékoliv; výpomoc Řecku nebo francouzský státní rozpočet) promluví zástupci trojky, počínaje komisařem EU pro hospodářské a finanční záležitosti (Pierre Moscovici), následuje prezident ECB (Mario Draghi nebo Benoît Cœuré v nepřítomnosti Draghiho) a po něm úvodní řeči dokončí zástupce Mezinárodního měnového fondu (Christine Lagarde nebo Poul Thomsen v její nepřítomnosti). Teprve pak dostanou příležitost promluvit ministři financí (přičemž ministr členského státu, jehož “případ” se diskutuje promluví jako první). To znamená, že dříve, než některý z ministrů financí hovoří, trojka již vytvoří patřičné ‘klima’.

Pozoruhodné je, když ministři mají mluvit, učiní tak bez jediného listu A4, který by obsahoval informace, data, instrukce, apod. k tématu, které se právě diskutuje. Například, při projednávání řecké krize, během setkání, kde jsem zastupoval řeckou vládu, nesměl jsem ani zaslat svým kolegům ministrům financí emailem žádný z našich návrhů. Takže pak rozhodovali o řeckých návrzích, aniž by je vůbec někdy viděli. Měli k dispozici jen to, co jim řekli zástupci trojky a to, co jsem jim řekl já. Bylo to Jejich slovo proti mému!

Ostudná neprůhlednost

Po prvním jednání Euroskupiny, kterého jsem se zúčastnil (který trval deset hodin a celé jednání bylo zaměřeno na Řecko), požádal jsem svého sekretářky o záznam jednání, abych si mohl připomenout, kdo co kdy řekl, než budu krátce informovat zbytek mé vlády. Ke své hrůze jsem se vrátila ke mně s mimořádnou zprávou že: “Neexistuje žádný zápis, záznam nebo přepis.”

Bylo to neuvěřitelné. Místnost, v níž se konají zasedání Euroskupiny je plná mikrofonů, kamer a obrazovek, které reprodukují každý projev v reálném čase. To, že nebyl pořízen žádný záznam o jednání je neuvěřitelné a skandální.

Je s podivem, že hospodářská krize eurozóny je stále v plném proudu i šest let poté, co začala?

V roce 2009 nezaměstnanost vyskočila z průměru asi 5 % až na 12 % a to jak ve Spojených státech tak v Eurozóně. V USA se tato hodnota vrátila na původní úroveň. V Eurozóně se stále drží na 12 %.

Důležitým důvodem proč seto v eurozóně nepodařilo obnovit je to, že jakým způsobem je Euroskupiny řízena.

Nadvláda trojky má větší zájem o zachování své moci nad Evropana (než na zotavení Evropy) a úplný nedostatek transparentnosti v rozhodovacím procesu, (který umožňuje reprodukci neúspěšné politiky nespoutané trojky) je to, co dělá z Euroskupiny jasné a přítomné nebezpečí pro budoucnost Evropy.

Co můžeme dělat?

Prvním krokem musí být zvednutí závoje tajemství tak, aby Evropané měli šanci zjistit, zda Euroskupina pracuje v jejich prospěch. Prosím podepiště a sdílejte petici DiEM25 Nechť se vše ukáže!
Je čas JEDNAT! Podepiště petici Transparentnost v Evropě, teď!


1

This was made clear to me when, in the Eurogroup meeting of 27th June 2015, I challenged the decision of the Eurogroup’s President, Mr Jeroen Dijsselbloem, to violate the standard EU unanimity rule by issuing a communiqué that the Greek government disagreed with. When I asked for a legal opinion, I was told by the secretariat: “The Eurogroup is not mentioned in the EU treaties and operates as an informal gathering. As such it is not subject to any written rules.”

2

Ecofin comprises of the ministers of finance of all 28 EU member-states; that is, it includes non-Eurozone finance ministers. In my experience, Ecofin never debated the decisions of the Eurogroup. The Eurogroup President simply read out the Eurogroup’s communiqué, in Ecofin, and Ecofin approved without discussion.

Evropské demokracie: probuzená síla

Publikováno vložil & zařazeno pod Články.

To the initiators of DiEM 2025,
To the friends of democracy and Europe and all its citizens,
Dear Yanis, You have a dream. It’s ours too.
A particular idea of Europe drives us. An open, transnational and sovereign Europe. A large, mobilized, popular and inclusive European democracy. Nevertheless, day after day, the European continent falls further in political and moral powerlessness. An upsurge from the extreme right, and a xenophobic and antagonistic downturn, we cannot stand this confiscation of our European dream anymore by “every-­man-­for-­himself” movements and governments subservient to the interests of a few.
Our Europe is different. To a level that meets its values, respects its citizens and welcomes those seeking refuge. We dream of a citizen Europe with shared sovereignty where all Europeans would trust their national and local parliaments again and would decide together their common future in the European Parliament. A continent unified in diversity and solidarity, where sharing a currency and supranational institutions manifests the feeling of a common destiny. Yes, we want to get democracy out of dark rooms where the European Council, and thus the Member States sequester it. Everywhere in Europe and beyond, ecologists have “democracy as a project”. We stand for the democratic renewal in Europe as a necessary condition for an exit from the crisis, even if it is not enough. We have been convinced for a long time of the necessity of an European sovereignty and thus an European Constituent Assembly!
We are not naïve. We know that, in the name of a certain kind of European integration, policies are conducted that enslave both the citizens and the very idea of Europe. But we are realistic. Nothing can be built on ruins. Beyond us stand six decades of peace, rapprochement, shared prosperity and gradual reunification of a continent once divided by incessant wars and games of nuclear superpowers. Yet do not forget all those who are already working on a change for Europe. At the heart of the institutions, there are not only cold technocrats or neoliberal politicians in the pocket of multinationals. We have never confused political Europe with European policies.
Some of us are in Berlin for the launch of DiEM25 and it is exactly because we are daily activists for democracy, ecology, solidarity and tolerance and think that we need to go even further towards the alternative. We think that the answer to the social, economic, democratic, moral, climate and energy crises requires the implementation of radically new politics. In parallel to democratic reform, the necessary solidarity between Europeans and generations requires the abandonment of the myths of infinite growth and materialistic consumerism. Climate change compels us to rethink everything on small and large scales, from energy to food, debt to migration, mobility to wealth sharing, from foreign policy to commercial strategies. It’s time to finally enter the 21st century.
To feed this new imaginary, to make it desirable and share it with as many people as possible, we need concrete projects, coming from our fights, ingrained in reality and on the field: basic income and maximum wage, local and complementary currencies to the Euro, renewable and citizen controlled energies, agroecology, common goods, cooperatives, education, culture­ there is plenty to tackle in the future! And above all, we will have to rethink our political identities: yesterday’s labels are expired. The important thing is not where we come from, but where we want to go together.
You are Europe, we are all Europe, even those who prefer the cosy comfort of false certainties from the nation state. It is necessary to overcome our fears and fantasies, to transform our societies and to write together a new page of history. Europe is the future of our collective and plural sovereignty, of a just and sustainable prosperity.
Dear friends of democracy, dear friends of Europe, dear initiators of DiEM2025, you are right to think that a difference can be made. With our differences and similarities, let’s try!
Long live democracy. Long live Europe. Long live the European democracy.
Signatories:
Florent Marcellesi (spokesperson, EQUO in the European Parliament, Spain),
Julien Bayou (spokesperson, Europe Écologie-Les Verts, France),
Karima Delli (MEP, France),
Michel Reimon (MEP, Austria),
Rui Tavares (ex-MEP, Portugal),
Vedran Horvat (Croatia),
Adam Ostolski (spokesperson, Polish Greeen Party),
Laura Carlier (spokesperson, FYEG, Belgium),
Teo Comet (spokesperson, FYEG, Finland),
Zakia Khattabi and Patrick Dupriez (co-spokespersons, Ecolo, Belgium)

Britain needs DiEM25; and DiEM25 needs Britain

Co dělá hnutí DiEM25 efektivnějším? Co dělá jinak?

Publikováno vložil & zařazeno pod Články.

Yanis Varoufakis:
Především, naše schopnost inspirovat širokou koalici demokratů z celé Evropy. Nejen lidé levicově smýšlející (jako jsem já), ale i sociální demokraté, zelení, aktivisté z různých hnutí, dokonce i liberálové, středo-pravicově smýšlející, demokraté, kteří nyní stejně jako my ostatní zjišťujeme, že nedemokratický charakter institucí EU představuje ryzí a všudypřítomné ohrožení liberální demokracii.
Jak tedy chceme dosáhnout této široké demokratické koalice? Lidé spolu nevytvoří koalici jen proto, že se náš manifest dobře čte. Přijdou jen tehdy, pokud uvidí, že existuje proces pro vytváření celoevropských řešení celoevropských problémů. Řešení, která budou posilovat naše národní demokracie tím, že budou demokratizovat, a především, racionalizovat instituce EU.
Abychom se stali celoevropským hnutím musíme DiEM změnit na infrastrukturu, kterou budou evropští demokraté používat k vypracování společných politik/pozic týkajících se 5 hlavních bitevních polí demokratizace Evropy:
(i) Komplexní Zelený nový úděl pro Evropu (Green New Deal for Europe) – DiEM představí Zelenou knihu o možnostech politiky, ve které budou zcela popsány návrhy k řešení dílčích krizí: dluhů, bankovnictví, nízkých investic, rozvoje zelené energie/technologie a chudoby.
(ii) Peníze Evropy – naše politika [v souladu s bodem (i)], která se týká integrace hospodářské a měnové politiky zemí eurozóny a zemí mimo eurozónou, strategie DiEM proti vládním strukturám, násilným způsobem odmítajícím agendu, která se staví proti jejich politikám škrtů/trojky (včetně hrozby vypínání bankovního systému členského státu, který přijme politiku DiEM), politika paralelních platebních systémů, stejně jako paralelních měn, širší pohled na organizaci globálního měnového systému (v jehož rámci je Evropa největší ekonomikou).
(iii) TTiP, WTO, Světová banka, MMF – Pozice DiEM k členství Evropy v mezinárodních dohodách a organizacích, jejichž pravidla a podmínky ovlivňují evropské (a ve skutečnosti i světové) sociální výsledky.
(iv) Migrace a uprchlíci – DiEM sestaví komplexní politiku k uprchlíkům (založené na základních principech lidskosti a závazcích Evropy vůči OSN) a k migraci. Po staletí Evropa kolonizovala svět, vyvážela lidí, nemoci, války a různé instituce po celém do ostatních částí planety. Dnes je již jisté, že se trend díky změněné demografické situaci obrací, dochází k migraci z mimoevropských zemí do Evropy, a různé instituce stanovují dopady na Evropu. DiEM navrhne politiku pro řízení tohoto nevyhnutelného zvratu s cílem maximalizace užitku pro Evropu i pro zbytek světa.
(v) Decentralizovaná europeizace a ústavodárné shromáždění – DiEM se zavazuje k obnovení svrchovanosti na obecní, regionální a národní úrovni tím, že provede europeanizaci krizí [viz body (i) a (iv) výše], které v současnosti neutralizují parlamenty a města. DiEM odmítá názor, že europeizací těchto krizí a hledání jejich řešení na evropské úrovni může docházet pouze za cenu další ztráty suverenity na obecní, regionální a národní úrovni. Za tímto účelem DiEM představí Zelenou knihu o možnostech politiky, ve které vysvětlí, jak svou politiku ohledně výše uvedených bodů (i), (ii) a (iv) návratu moci na místní, regionální a národní úrovni zahrne do přípravy ústavodárného shromáždění, jehož cílem bude vypracování evropské demokratické ústavy. DiEM bude usilovat o vypracování návrhu takové ústavy.
NÁVRH PROCESU PRO VYPRACOVÁNÍ PĚTI VÝŠE UVEDENÝCH POLITICKÝCH DOKUMENTŮ
Krok 1 – DiEM sestaví seznam otázek/témat pro každou z pěti oblastí bitevních polí a vyzve své členy, aby působili na místní úrovni v duchu sebeorganizace s cílem navrhnout DiEM konkrétní řešení a politiky. Předpokládáme, že se uskuteční shromáždění na radnicích, v divadlech, kinech, kulturních centrech, atd.
Krok 2 – Všechna politická doporučení, obavy a návrhy budou zpracovány jedním z výborů DiEM (jeden pro každé bitevní pole) s cílem dát dohromady návrh politického dokumentu, který bude předložen shromáždění DiEM – viz krok 3.
Krok 3 – V době od současnosti do konce roku 2016 DiEM určí pro každé téma bitevního pole datum a město, kde bude projednán návrh příslušného politického dokumentu a dokument k tomuto tématu zde bude zpracován do konečné podoby.
Krok 4 – Po dokončení každého DiEM dokumentu bude provedeno hlasování všech členů DiEM prostřednictvím digitální platformy.

Britain needs DiEM25; and DiEM25 needs Britain

Jsme svědky začátku konce Evropy?

Publikováno vložil & zařazeno pod Články.

Yanis Varoufakis:
Doufám, že ne, ale obávám se, že se může stát, že budeme svědky rozpadu s EU.
Eurozóna je již po nějakou dobu v pokročilém stadiu rozkladu. Přemýšlejte o tom: Pokud by Vám někdo předal jako dar dar 10 milionů Eur (to by bylo hezké, že ano?) a měli byste na výběr připsat tuto částku na německý, italský, portugalský nebo řecký bankovní účet, bylo by Vám lhostejné, kam to bude? Jistěže ne. Raději byste měli své peníze na německém nebo holandském bankovním účtu, plně si vědomi skutečnosti, že pravděpodobnost znehodnocení vašeho vkladu (haircut) je mnohem vyšší v Itálii nebo Řecku. To je jasná známka toho, že eurozóna je rozštěpená. Existuje spousta důkazů, že štěpení dále pokračuje (místo toho, aby docházelo ke konsolidaci). Například pokud se podíváte na koncentraci veřejného dluhu, je zřejmé, že státní dluh se více a více soustřeďuje v bankách uvedených států, což je přesně opak toho, co by se stalo, kdybychom měli řádnou měnovou a bankovní unii.
Kromě eurozóny, také Schengen se dočasně omezuje a je pod obrovským tlakem s tím, jak vrchu nabývají síly xenofobie, ultranacionalismus a prosté paranoie. Neschopnost EU vyrovnat se s následky toho, co je konec konců, poměrně mírná uprchlická krize (ve srovnání například s Jordánskem nebo Libanonem), je v tomto ohledu výmluvná.
Také na politické úrovni, na početných příkladech, je rozpad EU všude vidět. Východoevropské vlády otevřeně deklarují svůj odpor k samotnému principu solidarity, britští voliči se odcizili Bruselu (a budou volit, aby zůstali, pouze ze strachu z neznáma), jižní okraj Evropy je zpustošen zbytečnými hospodářskými propady, které byly způsobeny toxickým makroekonomickým řízením institucemi z Bruselu a z Frankfurtu, které však mají mnohem větší zájem na předstírání, že vymáhají nevymahatelná pravidla, než aby sloužily zájmům unie.
Pro připomenutí, vzpomeňte si na zkušenost ze Sovětského svazu. Neživotaschopná ekonomická architektura byla udržována prostřednictvím autoritářství a hrubé politické vůle, tím bylo její zhroucení sice odloženo. Ale když k němu došlo, probíhalo to velmi rychle a velmi bolestivě. Doufám, že Evropané dokáží demokratizovat EU dříve, než se bude toto představení opakovat.

Zpráva z Berlína o založení DiEM

Publikováno vložil & zařazeno pod Uncategorized (Czech), Videa.

První tisková konference DiEM

Publikováno vložil & zařazeno pod Uncategorized (Czech), Videa.

Zahajovací večer DiEM v divadle Volksbühne

Publikováno vložil & zařazeno pod Uncategorized (Czech), Videa.