Een kans op vooruitgang

België is stilaan aan het ontwaken uit haar kunstmatige coma die werd opgelegd ter bestrijding van het COVID-19 virus. Scholen en bedrijven gaan  terug open, maar we zien dat hele sectoren zoals toerisme, cultuur- en sportevenementen nog lang in slaaptoestand zullen moeten verkeren, zeker als er zoiets als de gevreesde ‘tweede golf’ zou optreden. Hierdoor krijgen we een domino effect en er zal minder gebouwd worden, minder vervoer zijn. Kortom de economie zal krimpen, maar in plaats van dit als een tegenslag op te nemen, kunnen we het ook zien als een opportuniteit. 

Doorgaan zoals we bezig waren, of slaan we met z’n allen een nieuwe weg in?

De overheid en de banken hebben nu de kans om bepaalde sectoren opnieuw op te bouwen. Ze kunnen het geld, dat ze nu zullen moeten investeren, koppelen aan bepaalde voorwaarden. Als we bijvoorbeeld de cultuursector nemen zien we dat deze bol staat van sociaal onrecht. De meeste techniekers in deze industrie werken met freelance of korte termijn arbeidscontracten waardoor ze een onzeker bestaan lijden. De bouw die meer en meer gebruikt maakt van goedkope arbeidskrachten uit het Oosten neemt het traditioneel ook al niet zo nauw met de regels. Om maar niet te spreken over de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs en het verplegend personeel dat zwaar ondergewaardeerd wordt. 

Iedereen is gebaat bij een duurzame samenleving en bedrijfscultuur. Als je inbeeldt hoe de economische machine die we met zijn allen hebben opgebouwd tekeer gaat tegen mens en milieu, begrijp je wel dat het zo niet langer kan doorgaan. Depressies, burn-outs, gebroken families en eenzaamheid zijn niet zomaar een willekeurigheid, het zijn gebeurtenissen die elkaar versterken. Zo een levenspad wordt daarbij alsmaar meer de norm. 

Sociale en ecologische duurzaamheid zijn met elkaar verbonden.

Hetzelfde geldt voor de omgang met het milieu. De totale omvorming van de natuur ten voordele van de mens in naam van de vooruitgang, zit op de meeste plaatsen in de rijke landen aan zijn limiet. Steden moeten vanuit heel de wereld bevoorraad worden om te kunnen voortbestaan. Interventies variëren van boren in Alaska tot het vernietigen van de regenwouden rond de evenaar. Ook in Europa wordt er nog volop aan natuurvernietiging gedaan. Grote delen natuur zijn al compleet verdwenen.

Nu de machine tot stilstand is gebracht, kunnen we bepaalde onderdelen vervangen door meer duurzame materialen. In de wetenschappelijke wereld is er al héél lang vraag naar het verduurzamen van de economie. Niet dat men het altijd eens is over de manier waarop, maar wel dat het moet gebeuren. Momenteel is er dan ook een debat bezig tussen voorstanders van TINA (There Is No Alternative) en TAMARA (There Are Many Alternatives Ready And Available). In het kort: doorgaan zoals we bezig waren, of andere methodes uitproberen. Een van de alternatieven is het omvormen van de manier waarop er beslissingen genomen worden, de zogenoemde structurele oplossing. 

Zowel horizontaal als verticaal de rangen sluiten

Er zijn vele vormen van democratie, maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is dat er een betere wisselwerking ontstaat tussen degenen die de macht hebben en degenen die hieraan onderworpen zijn. Zowel werknemers als burgers moeten meer inspraak krijgen in de belangrijkste beslissingen die managers momenteel voor hen nemen. Mede omdat deze managers zich steeds meer moeten verantwoorden aan externe spelers.

Een tweede belangrijk kenmerk van democratie is dat het mensen en groepen die voorheen nooit met elkaar spraken samenbrengt om te debatteren. Conflicten die spelen binnen een samenleving kunnen dan op vreedzame manier worden opgelost. In ieder geval zal er meer begrip ontstaan waardoor mensen weer respect krijgen voor elkaar.

Doordat er zoveel tussenpersonen zijn in het debat tussen burger en politiek, werkgever en werknemer maar vooral werkgever en politiek, is  er een gebrek aan transparantie en dat geeft aanleiding tot vele vormen van corruptie. Als DiEM25 denken we dat er een nieuwe vorm van democratie moet komen, die veel directer is, geen rad voor de ogen van het publiek draait, en kost wat kost haar beloftes nakomt. Wij zijn voor een sterk Europa waar lokale gemeenschappen weer aan belang kunnen winnen.

Hoe gaan wij dit waarmaken?

Het is een hoofddoel van DiEM25 om geleidelijk de samenleving om te vormen van een representatieve democratie naar een meer directe democratie. De Green New Deal voor Europa is een planmatige investering vanuit de Europese centrale bank om een verdere doorstart te geven aan dit project. De derde pilaar van dit nieuwe sociaal contract is dan ook dat er wordt toegekeken dat deze investeringen burgers en werknemers op een directe manier betrekken voor belangrijke beslissingen. Deze machtsverschuiving zorgt ervoor dat iedereen uiteindelijk deelt in de winsten. 

Wij geloven dan ook dat er veel ongebruikt talent en creativiteit zich schuilhoudt in de samenleving. De opzet is dan ook dat mensen die al jarenlang machteloos naar degene aan het roer staan te kijken een kans geven om betekenisvol een bijdrage te leveren aan de samenleving die ons allen toekomt.  

 

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

MERA25 veroordeelt de autoritaire wending van Duitsland: Duitse regering betrapt op liegen over verbod op Yanis Varoufakis 

In de nasleep van het geannuleerde Palestina Congres afgelopen weekend, heeft het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken haar autoriteit op ...

Lees meer

Toespraak van Yanis Varoufakis voor het Palestina-congres die verboden werd door de Duitse politie

Yanis Varoufakis zou vrijdag een toespraak houden op het Palestina Congres in Berlijn, toen de Duitse politie de zaal binnenstormde om het evenement

Lees meer

Petitie voor een internationale sportboycot van Israël

Wij eisen dringend dat Israël onmiddellijk wordt geschorst van deelname aan alle internationale sportevenementen

Lees meer

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer