İlerici Enternasyonel: tüm ilerici güçlere açık çağrı 

Tüm İlerici Güçler için Açık Çağrı

Çok büyük bir sonuç verecek olan bir küresel mücadele var. Hiç bir şey gezegenimizin geleceğinden daha az tehlikede değil. Tarihin sonu kuramı barış ve küresel refah vaat ediyordu. Bunun yerine, toplulukları yok etti, işçileri fakirleştirdi ve çevremizi çöküşün eşiğine getirdi. Hoşnutsuzlukla beslenen bir sağcı hizipler ağı, sınırlar ötesine yayılıyor, insan haklarını erozyona uğratmak, muhalefeti susturmak ve tahammülsüzlüğü teşvik etmek için çalışıyor. 
Dünyanın dört bir yanındaki ilericilerin örgütlenme zamanı geldi.
Ortak bir demokrasi, dayanışma ve çokluk vizyonunun ardında harekete geçelim.
Eşitsizlik, sömürü, ayrımcılık ve çevresel bozulmayla mücadele etmek için bir arada duralım.
Topluluklarımızı, şehirlerimizi, ülkelerimizi ve gezegenimizi geri alalım. 

İlerici Enternasyonel Nedir?

İlerici Enternasyonel dünyadaki ilerici güçleri birleştirmeye, örgütlemeye ve seferber etmeye dönük bir küresel girişimdir.
Aralık 2018’de Avrupa’da Demokrasi Hareketi (DiEM25) ve Sanders Enstitüsü, demokrasi, sürdürülebilirlik ve adalet mücadelesinde ortak bir cephe oluşturmak için bir açık çağrı yayınladılar. 
“Dünyadaki ilericiler için birleşme zamanı.” 
İlerici Enternasyonel bu çağrıyı üstlenir. Mayıs 2020’de resmi tanıtımı yapılan İE, dayanışmayı bir slogandan daha fazlası yapma misyonuyla dünyanın ilerici güçleri için bir koordinasyon kurumudur.

İlerici Enternasyonel Kimdir?

İlerici Enternasyoner üye temelli bir girişimdir. İlerleme vizyonumuzu paylaşan tüm bireyler ve kuruluşlar İlerici Enternasyonel’e üye olmaya ve birlikte inşa etmeye davet edilir.
İE, girişimin stratejik yönünü belirlemek için her yıl toplanan bir danışma konseyi tarafından yönlendirilir. Mevcut Konsey Katrín Jakobsdóttir, Vicenta Jerónimo Jiménez ve Yanis Varoufakis gibi siyasi temsilcileri; Carola Rackete, Nick Estes ve Vanessa Nakate gibi aktivistleri ve Noam Chomsky, Arundhati Roy ve Naomi Klein gibi düşünürleri içerir.
İE; geliştirme, planlama ve işe alım kararlarından yasal olarak sorumlu olan bir Yürütme Kurulu tarafından desteklenmektedir. Yürütme Kurulu, Konseyin üç üyesinden, Zirve koordinasyon ekibinin bir üyesinden ve Sekreteryanın bir temsilcisinden oluşur.
İE, çevirmenleri, web geliştiricileri, grafik tasarımcıları, politika analistlerini ve toplum düzenleyicilerini içeren bir Sekreterya tarafından koordine edilmektedir. Sekreterya, Eİ’nin günlük operasyonlarından sorumludur.

‘İlerici’ olmak ne anlama geliyor?

İE; “ilerici”yi şöyle bir dünyayı arzu edenler olarak tanımlamaktadır:

Demokratik, ki orada insanlar kurumlarını ve toplumlarını şekillendirme gücüne sahiptir.
Sömürgelikten kurtulmuş, ki orada tüm uluslar müşterek kaderlerini baskıdan bağımsız olarak belirler.
Adil, toplumlarımızdaki eşitsizliği ve tarihimizden gelen miraslarımızı onarır.
Eşitlikçi, çoğunluğun çıkarlarına hizmet eder, asla azınlığın değil.
Özgür bırakılmış, ki orada tüm kimlikler eşit haklara, tanınmaya ve yetkiye sahiptir.
Dayanışmacı, ki orada birinin mücadelesi herkesin mücadelesidir.
Sürdürülebilir, gezegene ait sınırlara saygı duyan ve ön saftaki toplulukları koruyan.
Çevresel, insanları kendi yaşam alanlarıyla uyumlu hale getirir.
Barışçıl, ki orada savaşın şiddeti halkların siyaseti tarafından değiştirilir.
Post-kapitalist, iş kültünü ortadan kaldırırken her türlü emeği ödüllendirir.
Müreffeh, yoksulluğu ortadan kaldıran ve paylaşılmış bolluğun geleceğine yatırım yapan.
Çoğulcu, ki orada farklılık güç olarak kutlanır.

İlerici Enternasyonel neden şimdi tanıtılıyor?

Uluslararası dayanışma daha önce hiç bu kadar gerekli – ve hiç bu kadar yok olmamıştı . 
Covid-19 krizi her yerde derinleşiyor, en sert şekilde dünyanın yoksulları arasından vuruyor. Bu arada, mali spekülatörler ve ulusötesi şirketler pandemiden kar elde etmeye çalıştıkça afet kapitalizmi artıyor. Onların arkasında duran aşırı sağın güçleri bağnazlık ve yabancı düşmanlığı daha da gündeme getirmek için krizden faydalanırlar.
Sadece bir ortak uluslararası cephe bu zorlukların derecesiyle boy ölçüşebilir ve dünya çapında ilerici ilkeleri savunabilir.
Geçen on yıl bir küresel huzursuzluk dalgası; vatandaşlar daha iyi bir yaşam ve yaşanabilir bir gezegen talebi için isyan ettikçe görüldü. Bu on yılda protesto hareketlerini İlerici Enternasyonalde birleştiriyor, tüm çizgilerdeki ilericileri – sert aktivistlerden ve yeni katılmış meraklılara, dernek idarecilerinden ve araştırmacı akademisyenlere kadar- bu ortak cepheyi birlikte inşa etmek için çağrıda bulunuyoruz.

İlerici Enternasyonel, uluslararası organizasyonların önceki çabalarıyla nasıl ilişkilidir?

İlerici Enternasyonel, uluslararası organizasyonun geçmiş çabalarını geliştirmeyi ve onların deneyimlerinden dersler çıkarmayı hedefler.

Çoğulculuk: İE, herhangi bir tür kuruluşla sınırlı değildir ve İE, herhangi bir tür mücadele ile sınırlı değildir. Bunun yerine İE, ortak bir cepheye katkıda bulunmak için sendikalardan ve kiracı örgütlerinden, özgürlük hareketlerine ve yer altı basına kadar tüm ilerici güçleri bir araya getirmeyi hedefler.
Program: İE, bir sosyal ağın yeterli olmayacağı ön kabulü ile kurulmuştur. Tıpkı eski enternasyonalistlerin daha kısa bir çalışma haftası ve çocuk işçiliğinin sona ermesi taleplerini geliştirmesi gibi, İE kurumlarımızı dönüştürmek için pragmatik bir siyaset vizyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Güç: İE, enternasyonalizm için bir altyapıdır. İE, geçici kampanyalara ve dilekçelere güvenmek yerine, ilerici güçleri birbirine bağlayabilecek ve her yerde güç üretmelerini destekleyebilecek sağlam bir kurum kurmayı hedefliyor.

İlerici Enternasyonel ne yapar?

İE aktiviteleri üç kola ayrılmıştır.

Hareket, gereç setlerini, eğitimleri ve diğer kaynakları paylaşmak için küresel bir aktivist ve organizatör ağı oluşturmak.
Tasarlama, ilerici bir uluslararası düzene dair bir politika projesi geliştirmeleri için aktivistleri, düşünürleri ve uygulayıcıları bir araya getirmek.
Bağlantı, dünya çapında ilerici medya ile işbirliği yaparak küresel bir hedef kitleye tabandan bakış açıları getirmek.

Neden İlerici Enternasyonel’e üye olmalıyım?

İlerici Enternasyonel sadece üyeleri kadar güçlüdür ve dünyayı geri kazanmak için ilerici güçlerin kuvvetli hareketine ihtiyacımız olacak.
İlerici Enternasyonel’in bir üyesi olarak, küresel hareketin bir parçası olursunuz, politikaları şekillendirir, kampanyaları organize eder ve tüm İE üyelerini harekete geçirecek aktiviteleri planlarsınız.
İE, sırayla, sizi dünyanın dört bir yanındaki aktivistler ve kuruluşlarla buluşturacak, ilişkiler kurmanız, deneyimlerinden ders almanız ve çok dilli platformumuzda sesinizi yükseltmeniz için fırsatlar sunacaktır.

İlerici Enternasyonel nasıl finanse edilmektedir?

İlerici Enternasyonel, yalnızca bağışlar ve üye katkıları ile finanse edilmektedir. Lobicilerden veya fosil yakıt şirketleri, sağlık sigortası ve ilaç şirketleri, büyük teknoloji şirketleri, büyük bankalar, özel sermaye şirketleri, riskten korunma fonları ve tarım işletmelerinin yöneticilerinden para kabul etmiyoruz.
Avrupa’da Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25) ve Sanders Enstitüsü.

DiEM25'in etkinliklerinden haberdar olmak istiyor musunuz? Buraya tıklayarak üye olun

DiEM25 Koordinasyon Kolektifi’nin Şok Eden ve Canlandıran Toplantısı

Çabalarımızın daha iyiye doğru radikal bir değişim getirmede başarılı olup olmayacağını bilemeyiz fakat denemekten asla vaz geçmeyeceğiz

Daha fazlasını okuyunuz

AB’nin özenle düzenlenen kamu imajının arkasına saklanan kirli para torbaları

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı 

Daha fazlasını okuyunuz

İtalya’da MERA25 kuruluşu: Yeni bir sol, radikal, siyasi parti

İtalya'daki son seçimler soldakilerin moralini bozabilse de, artık umutsuzluğa kapılmak için bir neden yok. DiEM25, yeni bir sol, radikal siyasi ...

Daha fazlasını okuyunuz

İngiltere hükümetinin Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onaylama kararına ilişkin açıklama

Bu hem Julian'ın insan haklarının ihlali hem de basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne ve nihayetinde demokrasinin kendisine yönelik bir saldırıdır.

Daha fazlasını okuyunuz