De Progressieve Internationale: een oproep aan alle progressieve krachten

Een oproep aan alle progressieve krachten

Er is een wereldwijde strijd gaande die enorme gevolgen heeft. Niets minder dan de toekomst van de planeet staat op het spel. Het einde van de geschiedenis beloofde vrede en wereldwijde welvaart. In plaats daarvan heeft het samenlevingen ontwricht, de werkende mens verarmd en ons milieu aan de rand van de afgrond gebracht. Terend op het ongenoegen mobiliseren rechtse groeperingen zich over de grenzen heen. Dit heeft als gevolg dat mensenrechten worden aangetast, afwijkende meningen worden aangevallen en intolerantie alsmaar stijgt.

Voor progressieven wereldwijd is het moment aangebroken om zich te verenigen.

Laten we in actie komen met een gezamenlijke visie op democratie, solidariteit en rijkdom.

Laten we ons gezamenlijk inzetten om ongelijkheid, uitbuiting, discriminatie en verwoesting van het milieu te bestrijden.

Laten we onze samenlevingen, onze steden, onze landen en onze planeet terugpakken.

Wat is de Progressieve Internationale?

De Progressieve Internationale is een wereldwijd initiatief om progressieve krachten over de hele wereld samen te brengen, te organiseren en te mobiliseren.

De pan-Europese beweging “Democracy in Europe Movement 2025” (DiEM25) en het Sanders Institute hebben in december 2018  een open oproep gedaan om een gemeenschappelijk front te vormen in de strijd voor democratie, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

“Het is tijd voor progressieven over de hele wereld om zich te verenigen”.

De Progressieve Internationale (PI) haakt in op die oproep. De PI, die in mei 2020 van start gaat, is een coördinerend orgaan voor progressieve krachten van de wereld, met als missie het woord “solidariteit” niet alleen een slagzin te laten zijn.

 

Wie vormen de Progressieve Internationale?

De Progressieve Internationale is een op lidmaatschap gebaseerd initiatief. Ieder individu en iedere organisatie die onze visie op vooruitgang deelt is welkom om lid te worden en mee te bouwen aan de Progressieve Internationale.

De PI wordt begeleid door een Raad van Adviseurs die elk jaar samenkomt om de strategie van het initiatief te bepalen. De huidige Raad bestaat uit politici- Katrín Jakobsdóttir, Vicenta Jerónimo Jiménez en Yanis Varoufakis; uit activisten- Carola Rackete, Nick Estes en Vanessa Nakate; en uit intellectuelen- Noam Chomsky, Arundhati Roy en Naomi Klein.

De PI wordt ondersteund door een Kabinet dat wettelijk verantwoordelijk is voor besluiten op het gebied van ontwikkeling, planning en administratie. Het Kabinet bestaat uit drie leden die afkomstig zijn uit de Raad, een lid van het coördinatieteam voor topbijeenkomsten en een vertegenwoordiger van het secretariaat.

De PI wordt gecoördineerd door een secretariaat dat bestaat uit vertalers, web-ontwikkelaars, grafisch ontwerpers, beleidsanalisten en welzijnswerkers. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de PI.

Wat betekent het om een ‘progressief’ te zijn?

De PI definieert ‘progressief’ als het streven naar een wereld die:

Democratisch is, waar de mensen de mogelijkheid hebben om hun instellingen en samenlevingen vorm te geven.

Gedekoloniseerd is, waar iedere natie zijn toekomst bepaalt, vrij van onderdrukking.

Rechtvaardig is, die de ongelijkheid binnen onze samenlevingen bestrijdt en de nalatenschap van onze geschiedenis weer goed maakt.

Egalitair is, die opkomt voor de belangen van velen, en nooit voor die van enkelen.

Bevrijd is, waar iedere identiteit gelijke rechten heeft, erkenning krijgt en over zijn/haar eigen lot beschikt.

Solidair is, waar de strijd van de enkeling de strijd van iedereen is.

Duurzaam is, die de grenzen van de planeet respecteert en samenlevingen in de frontlinie beschermt.

Ecologisch is, die de mens in een gelijke verhouding brengt met zijn leefomgeving.

Vreedzaam is, waar  diplomatie van het volk oorlogsgeweld vervangt.

Post-kapitalistisch is, die alle vormen van arbeid gelijk beloont en de cultus van werk afschaft.

Welvarend is, die investeert in een toekomst waar genoeg is voor iedereen.

Pluralistisch is, waarin verscheidenheid als kracht wordt beschouwd.

Waarom wordt de Progressieve Internationale nu opgestart?

Nog nooit eerder is internationale solidariteit zo nodig geweest – en nu zo afwezig.

De coronacrisis neemt overal steeds meer toe waarbij de armen in de wereld het hardst getroffen worden. Tegelijkertijd groeit het rampenkapitalisme, gezien speculanten in de financiële wereld en multinationals winst uit de pandemie proberen te halen. Achter hen komen extreemrechtse krachten op, die de crisis misbruiken om een agenda van onverdraagzaamheid en xenofobie te propageren.

Alleen een gemeenschappelijk internationaal front kan deze uitdagingen aangaan en wereldwijd opkomen voor progressieve principes.

Gedurende het afgelopen decennium heeft een golf van onrust de wereld overspoeld, toen de burgers een betere kwaliteit van leven en een leefbare planeet eisten. Het komende decennium moeten we deze protestbewegingen verenigen in een Progressieve Internationale, die progressieven in al hun verscheidenheid – van doorgewinterde activisten en nieuwsgierige nieuwkomers tot organisatorische talenten uit de vakbondswereld en academici in het onderzoeksveld — oproept om samen dit gemeenschappelijke front vorm te geven.

Wat is het verband tussen de Progressieve Internationale en pogingen in het verleden om internationaal samen te werken?

De Progressieve Internationale heeft als doel om voort te bouwen op eerdere initiatieven om internationale samenwerkingsverbanden op te zetten en hieruit te leren.

Pluralisme: De PI beperkt zich niet tot één soort organisatie en spitst zich niet toe op één soort strijd. De PI wil daarentegen alle progressieve krachten — van vakbonden en huurdersverenigingen tot bevrijdingsbewegingen en verzetspers samenbrengen om bij te dragen aan een gemeenschappelijk front.

Programma: De PI baseert zich op het uitgangspunt dat een sociaal netwerk niet genoeg is. Zoals internationale activisten in het verleden een kortere werkweek en een beëindiging van de kinderarbeid eisten , zo wil de PI een pragmatische beleidsvisie ontwikkelen om onze openbare instellingen te veranderen.

Macht: De PI is een basis voor internationalisme. In plaats van het organiseren van tijdelijke campagnes en petities, wil de PI een duurzame instelling opbouwen die progressieve krachten kan verenigen en ondersteunen om waar dan ook gewicht te krijgen.

Welke activiteiten ontwikkelt de Progressieve Internationale?

De activiteiten van de PI kunnen over drie pijlers verdeeld worden.

Beweging, het opbouwen van een wereldwijd netwerk van activisten en organisatorische talenten om toolkits, trainingen en andere middelen te delen.

Blauwdruk, het bijeenbrengen van activisten, denkers en mensen in het veld om een blauwdruk te ontwikkelen voor het beleid van een progressieve internationale orde.

Wire, samenwerking met wereldwijde progressieve media om het publiek te voorzien van grassroots-perspectieven.

Waarom zou ik lid moeten worden van de Progressieve Internationale?

De Progressieve Internationale kan slechts zo machtig zijn als zijn leden, en om de wereld terug te winnen hebben we een beweging van progressieve krachten nodig die gewicht in de schaal legt.

Als lid van de Progressieve Internationale maak je deel uit van die wereldwijde beweging en kan je mee vorm geven aan het beleid, kan je campagnes helpen organiseren en acties helpen opzetten waar alle leden van de PI zich achter kunnen scharen.

De PI zal je op zijn beurt in contact brengen met activisten en organisaties van over de hele wereld en je zo de mogelijkheid bieden om nieuwe relaties aan te knopen, te leren van elkaars ervaringen en je stem te laten horen op ons meertalige platform.

Hoe wordt de Progressieve Internationale gefinancierd?

De Progressieve Internationale wordt uitsluitend gefinancierd door middel van donaties en bijdragen van leden. Wij accepteren geen financiële middelen van lobbyisten of leidinggevenden van bedrijven in de fossiele brandstoffenindustrie, ziektekostenverzekeringen en farmaceutische bedrijven, grote techbedrijven, grote banken, private-equityfondsen, hedgefondsen en ondernemingen in de agri-business.

 

 

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

We zijn klaar om Europa te verenigen voor vrede, vrijheid en waardigheid

De MERA25-partijen hebben kandidaten in Duitsland, Griekenland en Italië die klaar staan om de stem van het Europees Parlement te veranderen

Lees meer

MERA25 veroordeelt de autoritaire wending van Duitsland: Duitse regering betrapt op liegen over verbod op Yanis Varoufakis 

In de nasleep van het geannuleerde Palestina Congres afgelopen weekend, heeft het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken haar autoriteit op ...

Lees meer

Toespraak van Yanis Varoufakis voor het Palestina-congres die verboden werd door de Duitse politie

Yanis Varoufakis zou vrijdag een toespraak houden op het Palestina Congres in Berlijn, toen de Duitse politie de zaal binnenstormde om het evenement

Lees meer

Petitie voor een internationale sportboycot van Israël

Wij eisen dringend dat Israël onmiddellijk wordt geschorst van deelname aan alle internationale sportevenementen

Lees meer