Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

In haar reactie op de recente crisis in Israël en Palestina heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd. Terwijl ze aanvallen op burgers in Israël veroordeelt, heeft ze het afsluiten van burgers in Gaza van water, voedsel en elektriciteit en het bombarderen van de bevolking van Gaza onder het mom van “verdediging” gesteund. Deze unilaterale actie is in strijd met het internationaal recht en het democratisch mandaat van de EU-lidstaten.

De voorzitter van de Europese Commissie negeert dus

  • het internationaal recht,
  • het democratische mandaat van de EU-lidstaten,
  • gepast ethisch gedrag,
  • de noodzakelijke diplomatieke voorzichtigheid.

Wij, ondergetekenden, eisen haar onmiddellijk ontslag.

Problematische acties

  1. Eenzijdige houding zonder mandaat

Ursula von der Leyen heeft het afsluiten van burgers in Gaza van water, voedsel en elektriciteit en het bombarderen van Gaza onder het mom van “verdediging” gesteund, zonder mandaat van EU-lidstaten.

  1. Het negeren van internationaal recht (Conventie van Genève Artikel 33: verbod op collectieve bestraffing)

Terwijl EU-lidstaten, de VN en andere internationale organen de erbarmelijke humanitaire situatie in Gaza als gevolg van collectieve bestraffing hebben erkend, heeft president von der Leyen expliciet eenzijdige solidariteit betuigd met Israël.

  1. Ondermijning van het morele gezag van de EU

De houding van de voorzitter ten opzichte van Israël staat in schril contrast met haar veroordeling van soortgelijke acties in het verleden, zoals die van Rusland tegen de civiele infrastructuur in Oekraïne, die ze omschreef als oorlogsmisdaden. Dit is toepassing van het internationaal recht naar eigen goeddunken, wat de morele autoriteit van de EU ondermijnt.

  1. Omzeilen van institutionele processen

De acties van Ursula von der Leyen omzeilden niet alleen de Europese Raad, maar gingen ook voorbij aan de scheiding der machten binnen de EU, volgens welke het buitenlands beleid niet door de Commissie wordt bepaald.

Oproep tot actie

Ursula von der Leyen heeft als voorzitter van de Commissie haar bevoegdheden overschreden en de fundamentele beginselen van mensenrechten en democratie geminacht;  daarom roepen wij haar op om onmiddellijk haar functie als voorzitter van de Europese Commissie neer te leggen. Als zij dit weigert, roepen we de Duitse regering op om haar terug te trekken als commissaris.

We roepen EU-burgers en -instellingen op om op te komen voor de waarden die ons als gemeenschap binden en om te proberen het morele gezag van de Europese Unie op het internationale toneel te herstellen.

Het internationaal recht moet voor iedereen gelden. Als het niet overal op dezelfde manier wordt toegepast, is het niets waard.


Onderteken deze petitie als je het ermee eens bent dat de acties van Ursula von der Leyen onverenigbaar zijn met de principes en wetten van de Europese Unie en haar onmiddellijke ontslag rechtvaardigen.

 

Chcete byť informovaní o akciách Diem25? Zaregistrujte sa tu

Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd

Lees meer

De Griekse regering moet verantwoordelijk worden gehouden voor rol in oorlogsmisdaden Gaza

MeRA25 Griekenland en het International Centre of Justice for Palestinians informeren de Griekse regering en premier Kyriakos Mitsotakis over ...

Lees meer

Verklaring van DiEM25 en MERA25: Vrede Nu!

De oorlogen in en rond Gaza en in Oekraïne kunnen niet militair worden opgelost. Er is geen militaire overwinning mogelijk die niet zal leiden ...

Lees meer

Internationale Dag van de Vrede: Een voorstel voor echte oplossingen

De Internationale Dag van de Vrede moet het begin betekenen van een staakt-het-vuren in alle oorlogen, een onmiddellijke inzet van diplomatie om ...

Lees meer