Posts By: DiEM25 in Turkey

DiEM25 members in Turkey gather in Bolu to organise activities for the coming months

5.10.2021

Members of DiEM25 in Turkey came together in Bolu on September 18-19 to organise activities for the coming months.

Read more

Türkiye’den haberler: Ege Denizi depremi, deniz sınırları ve aile içi şiddet

8.12.2020

Pandemi, kapitalizm sonrası bir gelecek inşa etme ihtiyacını açıkça ortaya koydu! Türkiye'den siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bir bakış.

Read more

News from Turkey: the Aegean Sea earthquake, maritime boundaries, and domestic violence

7.12.2020

The pandemic has made clear the need to build a post-capitalist future! A political, social, cultural and economic overview from Turkey.

Read more

Yasal ama erişilebilir değil: Türkiye’de etik açıdan kürtaj

24.11.2020

Kürtajı "fiilen yasaklayan" ve doğum kontrol yöntemine erişimi kısıtlayan Türkiye'de DİEM25 üyeleri ataerkillikle mücadele ediyor.

Read more

Transseksüel Anma Günü: Ataerkillik sunağındaki kurbanlar

20.11.2020

DiEM25'te, öldürülen ve trans karşıtı şiddetin sistemik biçimlerinin kurbanı olan transları anıyoruz.

Read more

Türkiye’den haberler: Bölgesel savaşlar, boykotlar ve COVID-19

5.11.2020

Siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar derinleştikçe COVID-19 koşulları, kısıtlamaların uygulanmasına neden oldu.

Read more

News from Turkey: Regional wars, boycotts and COVID-19

5.11.2020

As political, economic and social problems are deepening, COVID-19 conditions have caused heightened restrictions to be implemented. 

Read more

Türkiye’den Haberler: Rakamlar kontrol altında ama pandemi değil

6.10.2020

Ekonomik beklentiler nedeniyle COVID-19 önlemlerini azaltan kontrolsüz bir "açılış süreci", vakalarda yeniden artışa neden oldu.

Read more

News from Turkey: The figures are under control, but the pandemic is not

6.10.2020

An uncontrolled ‘opening process’ reducing COVID-19 measures due to economic expectations has led to a renewed rise in cases.

Read more