Κατευθυντήριες Γραμμές Εθελοντών DiEM25

Μετά την εκδήλωση στο Βερολίνο, το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) είχε ξαφνικά πάνω από 17000 μέλη συμπεριλαμβανομένων πάνω από 12000 που ήθελαν να είναι εθελοντές. Αύτο είναι καταπληκτικό! Δείχνει πως υπάρχει μεγάλη δίψα για δημοκρατία στην Ευρώπη και ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να δουλέψουν για να συμβεί αυτό. Ωστόσο, η κεντρική ομάδα, που δημιούργησε τις υποδομές του DiEM25, μέχρι στιγμής αριθμεί μια χούφτα ανθρώπων. Ακόμα και αν βρεθούν 100 επιπλέον συντονιστές, δεν θα μπορούσαν να ελπίζουν να συντονίζουν 12000 εθελοντές.

Έτσι η λύση του Κινήματος Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) στο ανωτέρω πρόβλημα είναι ριζοσπαστική. Έχοντας εξετάσει τα βιογραφικά που στείλατε μερικοί από εσάς, είναι φανερό ότι οι περισσότεροι εθελοντές είναι πολύ έξυπνοι και ικανοί. Χρησιμοποιήστε αυτές τις ικανότητες και αυτο-οργανωθείτε για να προάγετε το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25). Σας εμπιστευόμαστε. Μην περιμένετε να σας αναθέσουμε καθήκοντα, αλλά βρεθείτε μαζί με λίγα άλλα μέλη, χρησιμοποιήστε την ευφυϊα σας για να βρείτε πως μπορεί το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) να επιτύχει τον σκοπό του και μετά μην περιμένετε έγκριση από εμάς, απλώς κάντε το!

Επειδή οι εθελοντές του Κινήματος Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) είστε πολύ περισσότερο από εθελοντές, βοηθήστε μας να αναπτύξουμε μαζί το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25).

Ανακοινώνουμε τις Αυθόρμητες Ομάδες του Κινήματος Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (ΑΟ)

Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Αντανακλά την έννοια της “αυθόρμητης τάξης” του Σκωτσέζικου Διαφωτισμού, καθώς και ιδέες και πρακτικές αυτοδιαχείρισης και συνεταιρισμού, τα «σμήνη» του Σουηδικού Πειρατικού Κόμματος, του ΡικΦαλκβίνγκε, κ.λπ.

ΑΟ: To DiEM25 έχει δώσει νέα τροπή στην έννοια των αυτοοργανωμένων συμμετεχόντων, συνδυάζοντας τις δια ζώσης συναντήσεις σε Δημαρχεία με τις Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ), οι οποίες απαρτίζονται από μέλη πρόθυμα να προωθήσουν τους στόχους της Διακήρυξης. Για να παραμείνουν αποτελεσματικές και ευέλικτες, οι ΑΟ προβλέπεται να περιλαμβάνουν από 5 έως 15 μέλη μόνο.

Τοπικά – Για τις περισσότερες δραστηριότητες, οι ΑΟ ενδείκνυται να απαρτίζονται από άτομα που διαμένουν σχετικά κοντά μεταξύ τους.

Οριζόντια – Οι ΑΟ είναι αυτοδιοικούμενεςχωρίς να χρειάζεται να επικυρώνουν τις δράσεις τους από τη ΣΕ. Kάθε ΑΟ εκλέγει ένα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο DiEM25 συνολικά, τη ΣΕ και τη συγκεκριμένη ΑΟ.

Κατευθυντήριες Οδηγίες – Οι ΑΟ δεν μπορούν να προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25, και τις εκάστοτε εκστρατείες του. DiEM25. Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δράσεις των ΑΟ είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη, και για να υπάρχει ένας σχετικός ποιοτικός έλεγχος πάνω στο πώς η κοινή γνώμη θα διάκειται απέναντι στο DiEM25, τα μέλη των ΑΟ υποχρεούνται να ζητάνε από έναν ορισμένο αριθμό μελών του DiEM25 να εγκρίνουν οποιαδήποτε κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις προορίζονται για το ευρύ κοινό – και αν αυτή διαδικασία αξιολόγησης τα εγκρίνει, τότε το μέλος της ΑΟ  θα μπορεί να υιοθετήσει το όνομα του DiEM25. Ο Συντονιστής των Εθελοντών του DiEM25 θα παράσχει λεπτομερείς οδηγίες για τις ΑΟ (π.χ. για την διαδικασία αξιολόγησης), προκειμένου να εγκριθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή και το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

Τι μπορεί να κάνει μία ΑΟ ;

Ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να καταστήσει επιτυχές το DiEM25:

 • Nα διαδίδει τις ιδέες του DiEM25 (μέσω των media, του internet, εκδηλώσεων, κλπ.)

 • Να συντάσσει προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα υποβάλλονται στο Forum ή ακόμα και στη ΣΕ.

 • Nα προσελκύει νέα μέλη (ζητώντας τους να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του DiEM25 https://www.diem25.org/).

 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες. Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αυτές  ως επίσημες εκδηλώσεις του DiEM25 «οργανωμένες από <όνομα της ΑΟ>», θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του DiEM25 στην ίδια κοινότητα, πόλη ή χώρα.

Τι δεν μπορεί να κάνει μία ΑΟ;

 • Να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες.

 • Να προωθεί ιδέες που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25 ή των τρεχουσών Εκστρατειών του.

 • Nα συλλέγει ή να ξοδεύει χρήματα κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα του DiEM25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών.

 • Να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, την πλατφόρμα ή τον οργανισμό του DiEM25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του DiEM25.

 • Να υπόσχεται ή να παρέχει υποστήριξη σε άλλες πολιτικές οργανώσεις και πολιτικούς υποψηφίους, εκτός εάν η συμμαχία έχει  ήδη εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Αν μια ΑΟ θεωρεί ότι μια τέτοια συμμαχία είναι σημαντική παρά τις εκπεφρασμένες διαφωνίες της Συντονιστικής  Επιτροπής, η εν λόγω ΑΟ μπορεί να ζητήσει από τη Συντονιστική Επιτροπή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος από όλα τα μέλη επί του συγκεκριμένου θέματος.

 • Να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του DiEM25-International ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες για τις οποίες η διεθνής Οργάνωση θα καταστεί νομικά υπεύθυνη.

 • Να οργανώνει Συνελεύσεις του DiEM25 (Προσοχή: αντίθετα με τις συγκεντρώσεις ή τις εκδηλώσεις, οι Συνελεύσεις μπορούν να οργανώνονται μόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή).

 • Να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί ολόκληρες πόλεις, περιφέρειες ή χώρες, χωρίς την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25. Για το σκοπό αυτό, η ονομασία των ΑΟ πρέπει να είναι της μορφής ΑΟ Λονδίνο 1, ΑΟ Βαρκελώνη 1, κ.λπ. έτσι ώστε όταν άλλες ΑΟ στην ίδια περιοχή εμφανιστούν, να μπορούν να ονομαστούν ΑΟ Λονδίνο 2, ΑΟ Βαρκελώνη 2, κ.τ.λ.

Οι αρχές των επιτυχών συναντήσεων των ΑΟ

Η συμμετοχή σε συζητήσεις μικρών ομάδων είναι το στοιχείο – κλειδί για την ενδυνάμωση των μελών. Οι άνθρωποι συμμετέχουν πιο ενεργά μέσα από τη φυσική πράξη της ομιλίας. Αντίθετα, όταν δε μιλάνε καθόλου σε μια συνάντηση ή μιλάνε πολύ λίγο, γίνονται παθητικοί και νιώθουν αδύναμοι. Ο κύριος στόχος των συναντήσεων των ΑΟ θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση και ενθάρρυνση των μελών τους μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα δημιουργούν μια συλλογική ταυτότητα και μια κοινή πολιτική οπτική.

Οι ΑΟ θα πρέπει να προσπαθούν να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τί σημαίνουν οι αξίες και αρχές του DiEM25 στην πράξη; Πώς μπορούν οι συναντήσεις να κάνουν τους συμμετέχοντες να αποχωρούν από το χώρο της (φυσικής ή ψηφιακής) συνάντησης αρμονικά ενταγμένοι και όχι αποξενωμένοι;

Οι ΑΟ ενθαρρύνονται να συζητούν εσωτερικά, αλλά επίσης και με άλλες ΑΟ, τους κανόνες που διέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες, έτσι ώστε αυτά τα τελευταία να είναι ενήμερα από την αρχή και να αποφεύγεται η ανάγκη να επικαλούνται το κανονιστικό πλαίσιο εκ των υστέρων, αφού παρατηρηθούν αντικοινωνικές ή καταπιεστικές συμπεριφορές.

Πώς να δημιουργήσετε μία ΑΟ;

Αν έχετε ήδη φίλους στην περιοχή σας που είναι μέλη του DiEM25: Στείλτε ένα email στη διεύθυνση volunteer@diem25.org γράφοντας ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια ΑΟ και δώστε τα ονόματα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων τεσσάρων μελών του DiEM25 που θα συμμετέχουν στην ομάδα μαζί με εσάς. Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία φυσική συνάντηση με τουλάχιστον πέντε συμμετέχοντες, θα λάβετε ένα επίσημο όνομα για την ΑΟ, λογότυπο της ΑΟ και καταχώρηση στον κατάλογο για να μπορούν άλλοι να σας βρουν.

Αν χρειάζεται πρώτα να βρείτε μέλη, ο καλύτερος τρόπος είναι να στείλετε ένα email σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή σας μέσω της φόρμας στο Κέντρο Μηνυμάτων DiEM25. Μπορείτε να τους καλέσετε σε μια πρώτη, χαλαρή συνάντηση σε ένα καφέ ή μπαρ, όπου θα αποφασίσετε τα επόμενα βήματα. Επίσης μπορείτε να γνωρίσετε ανθρώπους στο φόρουμ. Επισκεφθείτε το φόρουμ “National Issues + Meetup” και μεταβείτε στην υποκατηγορία της χώρας ή της περιοχής σας. Δημιουργήστε ή απαντήστε σε μια ανάρτηση για σύσταση τοπικής ομάδας. Τέλος, μπορεί να σας βοηθήσει η Εθνική Επιτροπή σας.

Όλες οι ΑΟ πρέπει να σέβονται τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για ΑΟ.

Θεματικές ομάδες                    

Οι Θεματικές ΑΟ συγκροτούνται επί συγκεκριμένης πολιτικής θεματολογίας ή πολιτικού ζητήματος και συνήθως συνεδριάζουν διαδικτυακά. Οι Θεματικές ΑΟ συντάσσουν προτάσεις γύρω από τη θεματική τους, όμως δεν χαράσσουν την πολιτική του DiEM25 για αυτή τη θεματική, ούτε μπορούν να εκπροσωπήσουν το DiEM25 αναφορικά με αυτή εκτός του κινήματος. Καθώς υπάρχουν πολλές Θεματικές ΑΟ για το ίδιο θέμα, οι απόψεις τους και οι προτάσεις πολιτικής που καταθέτουν μπορεί να συγκρούονται, και θα συγκρούονται. Εκτός από το να συμβάλλουν στην εσωτερική διαδικασία παραγωγής πολιτικής του DiEM25, οι Θεματικές ΑΟ επιτελούν επιμορφωτικό έργο, όπως η διεξαγωγή εργαστηρίων (workshops) για τα μέλη του DiEM25 γύρω από θέματα πολιτικής και η παραγωγή υλικού που επεξηγεί τις πολιτικές του DiEM25 στο ευρύ κοινό.

Δεν είναι απαραίτητο να είστε μέλος μιας Θεματικής ΑΟ, ή οποιασδήποτε ΑΟ, για να συνεισφέρετε στα έγγραφα πολιτικής του DiEM25. Σύμφωνα με την Προοδευτική Ατζέντα για την Ευρώπη, ζητείται από όλα τα μέλη, είτε είναι οργανωμένα σε ομάδες είτε όχι, να καταθέτουν τις ιδέες τους ή να συνομιλούν με πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε να συνεισφέρουν ιδέες πολιτικής. Οι Θεματικές ΑΟ δεν είναι παρά οργανωμένες ομάδες που κάνουν ακριβώς αυτό.

Τα μέλη που ιδρύουν μια Θεματική ΑΟ πρέπει να επιλέξουν σε ποια ευρύτερη θεματική ενότητα θα υπαχθούν, από έναν εγκεκριμένο κατάλογο: 

 • Δημοκρατία στην πράξη: Δημοκρατικές πρακτικές στο DiEM25 και στην Ευρώπη (στο πλαίσιο ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Συντάγματος)
 • Μια Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία (European New Deal) για τους Ευρωπαίους κατοίκους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες
 • Διαφάνεια και Τεχνολογική Κυριαρχία
 • Πράσινη Μετάβαση (Ενέργεια, Βιομηχανία, Μεταφορές και Γεωργία)
 • Παιδεία
 • Υγεία
 • Φύλο και σεξουαλικότητα

Επιπλέον θεματικές ενότητες μπορούν/πρόκειται να προστεθούν στον κατάλογο αυτό, με την κατάθεση κατάλληλων προτάσεων στις ΕΕ ή τη ΣΕ. Κατά την καταχώρησή τους οι ΑΟ μπορούν να δηλώσουν και μια πιο ειδική θεματική, εντός μιας από τις παραπάνω γενικές θεματικές ενότητες. 

Οι Θεματικές ΑΟ συνεδριάζουν διαδικτυακά ή, όποτε αυτό είναι δυνατόν, με φυσική παρουσία για να συζητήσουν πολιτικές και δράσεις που αφορούν τα πεδία πολιτικής του κοινού τους ενδιαφέροντος. Οι κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για τις Τοπικές ΑΟ ισχύουν και για τις Θεματικές ΑΟ. 

Οι Θεματικές ΑΟ παράγουν προτάσεις για τη θεματική τους, όμως ΔΕΝ συντάσσουν τις πολιτικές του DiEM25 σε αυτή τη θεματική, ούτε μπορούν να εκπροσωπούν το DiEM25 επί αυτής της θεματικής εκτός του κινήματος. [Σημείωση: Είναι αναμενόμενο ότι οι απόψεις και προτάσεις των διαφόρων Θεματικών ΑΟ που υπάγονται στην ίδια θεματική μπορεί να έρχονται σε αντίθεση. Αυτές οι διαφωνίες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας πολιτικής, στο βαθμό που οι προτάσεις πολιτικής των Θεματικών ΑΟ ιδωθούν ως αυτό που είναι: συνεισφορές στην εσωτερική διαδικασία παραγωγής πολιτικής του DiEM25.]

Ονοματολογία των Θεματικών ΑΟ

Για τη διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικές Θεματικές ΑΟ της ίδιας θεματικής, η κάθε μία θα προσδιορίζεται από έναν αριθμό που παράγεται τυχαία κατά τη διαδικασία καταχώρησής τους. Δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό ένας επισκέπτης σε ιστότοπο να μπερδέψει μια Θεματική ΑΟ με την επίσημη ομάδα που διαμορφώνει την πολιτική του DiEM25 πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, απαιτείται από τις Θεματικές ΑΟ να προσθέτουν σε όλο τους το υλικό και σε κάθε διαδικτυακή τους παρουσία μια δήλωση απέκδυσης αρμοδιότητας (disclaimer), του τύπου “H [όνομα Θεματικής ΑΟ]είναι μια ομάδα εθελοντών του DiEM25 που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις αρχές του κινήματος, τις πολιτικές και τους στόχους του”.  

Για να δημιουργήσετε μια Θεματική ΑΟ 

Χρησιμοποιήστε το φόρουμ του DiEM25 ή οποιοδήποτε από τα ανεπίσημα φόρα και συναντήσεις για να βρείτε τουλάχιστον 5 μέλη που ενδιαφέρονται να συγκροτήσουν μια Θεματική ΑΟ μαζί σας. Τότε, γράψτε στο thematic@diem25.org για να λάβετε το επίσημο όνομα της ΑΟ και να καταχωρηθείτε στον επίσημο κατάλογο, όπου θα μπορούν να σας βρουν άλλοι.