Průvodce dobrovolníka DiEM25

Průvodce dobrovolníka DiEM25

 

Po berlínské zahájení se k DiEM25 najednou hlásí více než 17.000 členů a z toho je více než 12,000 těch, kteří by chtěli být dobrovolníky. To je úžasné! To ukazuje na to, že v Evropě je velká žízeň po demokracii a že lidé jsou připraveni vložit své vlastní úsilí, aby se tak stalo. Zatím však tvoří skupinu podílející se na infrastruktuře DiEM25 jen hrstka lidí. I kdyby ji tvořilo ještě dalších 100 lidí, nelze doufat v to, že by mohli koordinovat práci 12 000 dobrovolníků.

Proto DiEM25 hodlá učinit něco velmi radikální: jak je vidět z CV, které někteří z vás zaslali, je zřejmé, že většina dobrovolníků jsou velmi inteligentní a vzdělaní lidé. Vyžijme této vzdělanosti pro podporu sebeorganizování DiEM25. Věříme vám. Nečekejte na zadání úkolů, ale spojte se s několika dalšími členy a s použitím vlastní inteligence najděte způsob, jak můžete pomoci DiEM25, nečekejte na schválení, prostě to udělejte!

Pro DiEM25 znamenají dobrovolníci velmi mnoho, pomáhají společně vytvářet DiEM25..

Autonomní skupiny DiEM25 (DiEM25 Spontaneous Collectives – DSC)

Naše myšlenka není nová. Lze ji vystopovat, mimo jiné, v myšlence skotského osvícenství o „spontánním řádu“, v praxi samospráv, v družstevnictví a v „hejnech“ Ricka Falkvinga. DiEM25 dává tomuto pojmu pro samoorganizující se účastníky nový význam, kombinuje fyzické setkávání se v městských halách (kde se časem koordinační výbory vytvoří) s digitálními „četami“ členů DiEM25 přispívajícími svou troškou k prosazování cílů našeho Manifestu. Doufáme, že se vám líbí náš neologismus: Autonomní skupina DiEM25 (DSC)

Některé pokyny pro vytváření a chod autonomních skupin DiEM25 (DSC)

Místní – Pro většinu aktivit má smysl vytvořit DSC s lidmi, kteří žijí v blízkém okolí, tak, aby bylo možné se setkávat a aby nebyla na překážku jazyková nebo kulturní bariéra. Proto prvním krokem při vytváření autonomní DSC je jít na naše Fórum do sekce vašeho členského státu EU a najít lidi, kteří bydlí blízko vás. Nemusí vás být mnoho, nejefektivnější velikost skupiny je taková, kterou tvoří 7 nebo i méně aktivistů.

Horizontální – Nikdo ve vašem DSC (a nikdo v celém DiEM25!) nebude moci nikomu přikazovat, co má dělat. Avšak, měli byste zvolit někoho ze svého středu, kdo bude mít zodpovědnost udržovat spojení mezi DiEM25 a vaší DSC. Pokud něco uskutečníte, uspějete nebo se naučíte, koordinátor by o tom měl napsat na fóru v sekci vašeho členském státu EU. Koordinátor by měl také přinášet nápady a ponaučení z větší organizace do svého DSC. Má smysl také zvolit zástupce koordinátora, pro případ, že je koordinátor zaneprázdněn nebo je na dovolené.

Odpovědnost – Budete veřejnými představiteli DiEM25, alespoň pro ty, kteří vás znají. Proto věříme, že vaše DSC nebude podporovat témata nebo hodnoty, které jsou v rozporu s Manifestem nebo s aktuálními kampaněmi DiEM25. Pokud chcete propagovat jiná témata, učiňte tak jako jednotlivci. Abychom zajistili, že všechny akce buňky odpovídají manifestu a mají nějakou kontrolu kvality nad tím, jak bude veřejnost vnímat DiEM25, požádejte prosím 5 náhodných členů DiEM25 (mohou být členy buňky či nikoliv) o schválení textů / obrázků / videí / akcí určených pro veřejnost – pokud to 5 členů schválí, pak lze tuto věc uskutečnit nebo vydat jménem DiEM25.

Co může vaše DSC dělat?

V podstatě cokoliv, co bude podporovat úspěch DiEM25:

 • Šířit myšlenky DiEM25 (prostřednictvím médií a internetu, pořádáním akcí, atd.). Potřebujete-li pomoci s tiskem nebo můžete sami nabídnout pomoc, neváhejte kontaktovat naši tiskovou kancelář: < press.office@diem25.org >
 • Přicházet s návrhy.
 • Získávat nové členy (navrhněte jim aby se zaregistrovali na webové stránce DiEM25 )
 • Organizovat setkání, diskuse, prezentace a akce – jedinou podmínkou, aby bylo možné uspořádat oficiální akci DiEM25 je oslovit nejprve ostatní již zapojené členy DiEM25 v místní komunitě, městě nebo zemi.

Co vaše DSC NEMÁ dělat?

 • Podporovat myšlenky, které nejsou v souladu s manifestem DiEM25 (prosíme přečtěte si manifest pečlivě) nebo s našimi aktuálními kampaněmi.
 • • Vybírat nebo utrácet peníze, DiEM25 ještě nemá oficiální daňovou registraci, takže by bylo doslova nezákonné shromažďovat v tuto chvíli dary pro DiEM25.
 • • Uzavírat spojenectví s dalšími politickými organizacemi nebo získávat známé osobnosti k podpisu Manifestu, to může být politicky složité, takže pokud víte o organizaci nebo osobnosti, která chce oficiálně podporovat DiEM25, prosím, kontaktujte nás s nimi: < alliances@diem25.org >
 • Uspořádat shromáždění DiEM25, na rozdíl od akcí nebo jiných setkání, jsou shromáždění událostmi, kde spouštíme naše kampaně a představujeme naše politické dokumenty, které jsou součástí dvouleté strategie DiEM25, takže musí být velmi dobře koordinované. Pokud máte zkušenosti a lidské zdroje pro uspořádání významné události pro DiEM25 prosím kontaktujte naši kancelář pro pořádání událostí< events@diem25.org >, která vám může také pomoci se zajištěním známých řečníků pro vaši akci.

Jak vytvořit váši DSC

 1. Přejděte na www.diem25.org/forum. Pokud jste dosud na fóru nebyli, tak se musíte zaregistrovat. Tato registrace je nezávislá na přihlašovací členské registraci na hlavní webové stránce DiEM25.
 2. Přejděte do části fóra nazvané “ Meet local members ” a přejděte do vaší oblasti/země.
 3. Vytvořte nebo odpovězte na příspěvek o vytvoření DSC ve vašem městě. Jestliže je ve vaší oblasti příliš malá aktivita, můžete zatím jen vytvořit on-line skupinu DSC zde. Mějte na paměti, že každá skupina DSC by měla mít 5-7 obětavých aktivistů, pokud je jich více je to kontraproduktivní.
 4. Write to volunteer@diem25.org in order to register your DSC and to receive help in promoting it.
 5. Sejděte se s lidmi a diskutujte o tom, jak zajistit pro DiEM25 úspěch! Právě teď je pro DiEM25 nejvyšší prioritou kampaň k transparentnosti – viz návrhy pro DSC

Autonomní skupiny DiEM25 (DSC) a širší organizace DiEM25

Prosím, mějte na paměti, že DiEM25 má mnoho členů, kteří nejsou dobrovolníci ani nejsou členy některé ze struktury autonomních skupin DiEM25 (DSC) . DiEM25 má dokonce členy, kteří nepoužívají internet. Z tohoto důvodu musí být vytvořeny pobočky na státní úrovni EU tak, aby byla zajištěna dosažitelnost všech členů. Každá pobočka si zvolí (*) Koordinační výbor , který bude mít přehled o všem, co se děje v konkrétním jazykové skupině nebo v zemi DiEM25, a to online i offline, co se děje u našich politických spojenců a co se děje v jiných zemích.

Koordinační výbory nemají oprávnění zadávat úkoly skupinám DSC, ale mají zajišťovat kontakt s nimi, stejně tak mají být v kontaktu s ostatními částmi DiEM25. Dále budou sdílet informace od ostatních částí organizace, které mohou být užitečné pro vaši práci. Účelem Koordinačních výborů je udržet DiEM25 pohromadě a zajistit, že všichni budeme pracovat k dosažení stejného cíle.

(*) Volby: Aby bylo možné zvolit Koordinační výbor, iniciátoři požádají všechny členy DiEM25 určité jazykové skupiny nebo země o vytvoření oficiální pobočky DiEM25, např. DdiEM25 Itálie nebo DiEM25 Dánsko. Tyto pobočky pak budou využity při digitálním rozhodovacím procesu (naše fórum; aplikace, atd.) k určení, v které městské hale nebo divadle se uskuteční fyzické setkání. Každý člen DiEM25 bude pozván k účasti. Na tomto setkání ze svého středu zvolí členy Koordinačního výboru.

Shrnutí

Členové DiEM25 jsou příkladem a inspirují ostatní. Nečekejte, že vám někdo poklepe na rameno a udělá z vás vůdce. Jediný způsob, jak se stal vůdcem v horizontální organizaci je inspirovat ostatní, tím že je přesvědčím, že můj nápad je pro podporu DiEM25 více vzrušující a/nebo užitečnější než cokoliv jiného, co se chystali dnes udělat. To platí pro každého dobrovolníka a člena DiEM25: nikdo nemá pravomoc nařídit vám cokoliv dělat. Všichni od Yanise až po toho, kdo se stal právě členem, se mohou pokusit inspirovat vás k něčemu.

Existuje však jedno nebezpečí, kterému bychom měli společně zabránit: jsou to aktivisté, kteří rádi vyhledávají pozornost pro sebe, těm by nemělo být dovoleno rozvrátit záměry DiEM25 nebo „vytlačit“ ty členy, kteří se starají více o podstatu věcí než o své vlastní image. Tito vyhledávači pozornosti budou maximalizovat jakékoliv chování, které jim pomůže tuto pozornost získat. Když tedy uvidíte někoho, kdo se snaží být samoúčelně provokativní, jen proto, aby vztáhl na sebe pozornost, tak mu nevěnujte dar své pozornosti. Místo toho se okamžitě obraťte na ty lidi co, bez humbuku dělají něco dobrého, a podpořte je. Tímto způsobem budujme kulturu, která oddělí samoúčelné chování a upřednostní aktivity podporující naše společné cíle, vyjádřené v našem Manifestu.

Průvodce dobrovolníka DiEM25

 

Po berlínské zahájení se k DiEM25 najednou hlásí více než 17.000 členů a z toho je více než 12,000 těch, kteří by chtěli být dobrovolníky. To je úžasné! To ukazuje na to, že v Evropě je velká žízeň po demokracii a že lidé jsou připraveni vložit své vlastní úsilí, aby se tak stalo. Zatím však tvoří skupinu podílející se na infrastruktuře DiEM25 jen hrstka lidí. I kdyby ji tvořilo ještě dalších 100 lidí, nelze doufat v to, že by mohli koordinovat práci 12 000 dobrovolníků.

Proto DiEM25 hodlá učinit něco velmi radikální: jak je vidět z CV, které někteří z vás zaslali, je zřejmé, že většina dobrovolníků jsou velmi inteligentní a vzdělaní lidé. Vyžijme této vzdělanosti pro podporu sebeorganizování DiEM25. Věříme vám. Nečekejte na zadání úkolů, ale spojte se s několika dalšími členy a s použitím vlastní inteligence najděte způsob, jak můžete pomoci DiEM25, nečekejte na schválení, prostě to udělejte!

Pro DiEM25 znamenají dobrovolníci velmi mnoho, pomáhají společně vytvářet DiEM25..

Autonomní skupiny DiEM25 (DiEM25 Spontaneous Collectives – DSC)

Naše myšlenka není nová. Lze ji vystopovat, mimo jiné, v myšlence skotského osvícenství o „spontánním řádu“, v praxi samospráv, v družstevnictví a v „hejnech“ Ricka Falkvinga. DiEM25 dává tomuto pojmu pro samoorganizující se účastníky nový význam, kombinuje fyzické setkávání se v městských halách (kde se časem koordinační výbory vytvoří) s digitálními „četami“ členů DiEM25 přispívajícími svou troškou k prosazování cílů našeho Manifestu. Doufáme, že se vám líbí náš neologismus: Autonomní skupina DiEM25 (DSC)

Některé pokyny pro vytváření a chod autonomních skupin DiEM25 (DSC)

Místní – Pro většinu aktivit má smysl vytvořit DSC s lidmi, kteří žijí v blízkém okolí, tak, aby bylo možné se setkávat a aby nebyla na překážku jazyková nebo kulturní bariéra. Proto prvním krokem při vytváření autonomní DSC je jít na naše Fórum do sekce vašeho členského státu EU a najít lidi, kteří bydlí blízko vás. Nemusí vás být mnoho, nejefektivnější velikost skupiny je taková, kterou tvoří 7 nebo i méně aktivistů.

Horizontální – Nikdo ve vašem DSC (a nikdo v celém DiEM25!) nebude moci nikomu přikazovat, co má dělat. Avšak, měli byste zvolit někoho ze svého středu, kdo bude mít zodpovědnost udržovat spojení mezi DiEM25 a vaší DSC. Pokud něco uskutečníte, uspějete nebo se naučíte, koordinátor by o tom měl napsat na fóru v sekci vašeho členském státu EU. Koordinátor by měl také přinášet nápady a ponaučení z větší organizace do svého DSC. Má smysl také zvolit zástupce koordinátora, pro případ, že je koordinátor zaneprázdněn nebo je na dovolené.

Odpovědnost – Budete veřejnými představiteli DiEM25, alespoň pro ty, kteří vás znají. Proto věříme, že vaše DSC nebude podporovat témata nebo hodnoty, které jsou v rozporu s Manifestem nebo s aktuálními kampaněmi DiEM25. Pokud chcete propagovat jiná témata, učiňte tak jako jednotlivci. Abychom zajistili, že všechny akce buňky odpovídají manifestu a mají nějakou kontrolu kvality nad tím, jak bude veřejnost vnímat DiEM25, požádejte prosím 5 náhodných členů DiEM25 (mohou být členy buňky či nikoliv) o schválení textů / obrázků / videí / akcí určených pro veřejnost – pokud to 5 členů schválí, pak lze tuto věc uskutečnit nebo vydat jménem DiEM25.

Co může vaše DSC dělat?

V podstatě cokoliv, co bude podporovat úspěch DiEM25:

 • Šířit myšlenky DiEM25 (prostřednictvím médií a internetu, pořádáním akcí, atd.). Potřebujete-li pomoci s tiskem nebo můžete sami nabídnout pomoc, neváhejte kontaktovat naši tiskovou kancelář: < press.office@diem25.org >
 • Přicházet s návrhy.
 • Získávat nové členy (navrhněte jim aby se zaregistrovali na webové stránce DiEM25 )
 • Organizovat setkání, diskuse, prezentace a akce – jedinou podmínkou, aby bylo možné uspořádat oficiální akci DiEM25 je oslovit nejprve ostatní již zapojené členy DiEM25 v místní komunitě, městě nebo zemi.

Co vaše DSC NEMÁ dělat?

 • Podporovat myšlenky, které nejsou v souladu s manifestem DiEM25 (prosíme přečtěte si manifest pečlivě) nebo s našimi aktuálními kampaněmi.
 • • Vybírat nebo utrácet peníze, DiEM25 ještě nemá oficiální daňovou registraci, takže by bylo doslova nezákonné shromažďovat v tuto chvíli dary pro DiEM25.
 • • Uzavírat spojenectví s dalšími politickými organizacemi nebo získávat známé osobnosti k podpisu Manifestu, to může být politicky složité, takže pokud víte o organizaci nebo osobnosti, která chce oficiálně podporovat DiEM25, prosím, kontaktujte nás s nimi: < alliances@diem25.org >
 • Uspořádat shromáždění DiEM25, na rozdíl od akcí nebo jiných setkání, jsou shromáždění událostmi, kde spouštíme naše kampaně a představujeme naše politické dokumenty, které jsou součástí dvouleté strategie DiEM25, takže musí být velmi dobře koordinované. Pokud máte zkušenosti a lidské zdroje pro uspořádání významné události pro DiEM25 prosím kontaktujte naši kancelář pro pořádání událostí< events@diem25.org >, která vám může také pomoci se zajištěním známých řečníků pro vaši akci.

Jak vytvořit váši DSC

 1. Přejděte na www.diem25.org/forum. Pokud jste dosud na fóru nebyli, tak se musíte zaregistrovat. Tato registrace je nezávislá na přihlašovací členské registraci na hlavní webové stránce DiEM25.
 2. Přejděte do části fóra nazvané “ Meet local members ” a přejděte do vaší oblasti/země.
 3. Vytvořte nebo odpovězte na příspěvek o vytvoření DSC ve vašem městě. Jestliže je ve vaší oblasti příliš malá aktivita, můžete zatím jen vytvořit on-line skupinu DSC zde. Mějte na paměti, že každá skupina DSC by měla mít 5-7 obětavých aktivistů, pokud je jich více je to kontraproduktivní.
 4. Sejděte se s lidmi a diskutujte o tom, jak zajistit pro DiEM25 úspěch! Právě teď je pro DiEM25 nejvyšší prioritou kampaň k transparentnosti – viz návrhy pro DSC

Autonomní skupiny DiEM25 (DSC) a širší organizace DiEM25

Prosím, mějte na paměti, že DiEM25 má mnoho členů, kteří nejsou dobrovolníci ani nejsou členy některé ze struktury autonomních skupin DiEM25 (DSC) . DiEM25 má dokonce členy, kteří nepoužívají internet. Z tohoto důvodu musí být vytvořeny pobočky na státní úrovni EU tak, aby byla zajištěna dosažitelnost všech členů. Každá pobočka si zvolí (*) Koordinační výbor , který bude mít přehled o všem, co se děje v konkrétním jazykové skupině nebo v zemi DiEM25, a to online i offline, co se děje u našich politických spojenců a co se děje v jiných zemích.

Koordinační výbory nemají oprávnění zadávat úkoly skupinám DSC, ale mají zajišťovat kontakt s nimi, stejně tak mají být v kontaktu s ostatními částmi DiEM25. Dále budou sdílet informace od ostatních částí organizace, které mohou být užitečné pro vaši práci. Účelem Koordinačních výborů je udržet DiEM25 pohromadě a zajistit, že všichni budeme pracovat k dosažení stejného cíle.

(*) Volby: Aby bylo možné zvolit Koordinační výbor, iniciátoři požádají všechny členy DiEM25 určité jazykové skupiny nebo země o vytvoření oficiální pobočky DiEM25, např. DdiEM25 Itálie nebo DiEM25 Dánsko. Tyto pobočky pak budou využity při digitálním rozhodovacím procesu (naše fórum; aplikace, atd.) k určení, v které městské hale nebo divadle se uskuteční fyzické setkání. Každý člen DiEM25 bude pozván k účasti. Na tomto setkání ze svého středu zvolí členy Koordinačního výboru.

Shrnutí

Členové DiEM25 jsou příkladem a inspirují ostatní. Nečekejte, že vám někdo poklepe na rameno a udělá z vás vůdce. Jediný způsob, jak se stal vůdcem v horizontální organizaci je inspirovat ostatní, tím že je přesvědčím, že můj nápad je pro podporu DiEM25 více vzrušující a/nebo užitečnější než cokoliv jiného, co se chystali dnes udělat. To platí pro každého dobrovolníka a člena DiEM25: nikdo nemá pravomoc nařídit vám cokoliv dělat. Všichni od Yanise až po toho, kdo se stal právě členem, se mohou pokusit inspirovat vás k něčemu.

Existuje však jedno nebezpečí, kterému bychom měli společně zabránit: jsou to aktivisté, kteří rádi vyhledávají pozornost pro sebe, těm by nemělo být dovoleno rozvrátit záměry DiEM25 nebo „vytlačit“ ty členy, kteří se starají více o podstatu věcí než o své vlastní image. Tito vyhledávači pozornosti budou maximalizovat jakékoliv chování, které jim pomůže tuto pozornost získat. Když tedy uvidíte někoho, kdo se snaží být samoúčelně provokativní, jen proto, aby vztáhl na sebe pozornost, tak mu nevěnujte dar své pozornosti. Místo toho se okamžitě obraťte na ty lidi co, bez humbuku dělají něco dobrého, a podpořte je. Tímto způsobem budujme kulturu, která oddělí samoúčelné chování a upřednostní aktivity podporující naše společné cíle, vyjádřené v našem Manifestu.