Richtlijnen voor vrijwilligers van DiEM25

 

Na het evenement in Berlijn had DiEM25 plotseling meer dan 17.000 leden, waaronder meer dan 12.000 leden die eraan willen bijdragen. Dat is fantastisch! Het toont aan dat men in Europa naar democratie verlangt, en dat mensen bereid zijn om zich er voor in te zetten. De kerngroep die de infrastructuur voor DiEM25 heeft opgezet, bestaat echter uit slechts een paar mensen. Zelfs als er 100 extra coördinatoren gevonden zouden worden, dan zou dat niet voldoende zijn om het werk van 12.000 vrijwilligers te coördineren.

Daarom doet DiEM25 iets radicaals: gezien de door sommigen opgestuurde CV’s is het duidelijk dat de meeste vrijwilligers intelligente en vaardige mensen zijn. Gebruik die vaardigheden en organiseer jezelf, opdat DiEM25 verder ontwikkeld kan worden. Wij vertrouwen jullie. Wacht niet op opdrachten maar kom samen met een aantal andere leden en gebruik je intelligentie om uit te zoeken hoe je DiEM25 tot een succes kunt maken. Wacht niet op goedkeuring, doe het gewoon!

Voor DiEM25 zijn vrijwilligers veel meer dan vrijwilligers, help ons om DiEM25 samen te ontwikkelen..

DiEM25 Spontane Collectieven (DSC’s)

Ons idee is niet nieuw. Het voert, onder meer, terug op het idee van “spontane orde” uit de Schotse Verlichting, op bepaalde ideeën en praktijken rond zelfsturing en cooperatieven, en op Rick Falkvinge’s “zwermen”. Bij Diem25 geven we aan het idee van zelforganiserende deelnemers een nieuwe draai, waarbij we fysieke bijeenkomsten in stadhuizen (waaruit de coördinerende comités ontstaan) combineren met digitale “pelotons” van Diem25-leden, die hun steentje bijdragen aan het welslagen van het Manifest. Hopelijk bevalt u ons neologisme: DiEM25 Spontane Collectieven (DSC’s)

Enkele richtlijnen voor het opzetten en managen van DiEM25 Spontane Collectieven (DSC’s)

Lokaal – Voor de meeste activiteiten is het zinvol om een DSC te vormen met mensen die redelijk dicht bij u in de buurt wonen. Daarmee heeft u een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, zonder last te hebben van een taal- of cultuurbarrière. De eerste stap in het creëren van een autonome DSC is daarom dat u naar uw EU-lidstaat Forum gaat om een paar mensen in uw buurt te vinden. U hoeft niet met velen te zijn – de meest efficiënte groepsgrootte is tot 7 activisten.

Horizontaal – Niemand in uw DSC (en niemand in heel DiEM25!) kan u verplichten iets te doen. Het is echter wel verstandig om één persoon uit uw midden te kiezen die de verantwoordelijkheid op zich neemt om de communicatie tussen DiEM25 en uw collectief te onderhouden. Als u iets doet, ergens in slaagt of iets leert, dan dient feitelijk de coördinator daarover te schrijven in het forum van de betreffende EU-lidstaat. Omgekeerd dient de coördinator ook de ideeën en lessen uit de organisatie als geheel in uw DSC in te brengen. Het is zinvol om ook een adjunct-coördinator te kiezen voor het geval dat de coördinator bezet of op vakantie is.

Verantwoordelijk – Jullie zijn het publieke gezicht van DiEM25. Daarom vertrouwen we erop dat u uw DSC niet zult gebruiken voor zaken en overtuigingen anders dan die welke worden beschreven in het DiEM25 manifest en in de lopende campagne(s). Wanneer u andere doelen wil promoten, doet u dat dan op persoonlijke basis. Vraag 5 willekeurige DiEM25 leden (die lid zijn van uw DSC of niet) om alle teksten / afbeeldingen / video’s / acties bestemd voor het publiek goed te keuren. Daarmee zorgen we ervoor dat alle acties van de DSC in overeenstemming zijn met het manifest, en hebben we enige kwaliteitscontrole over hoe het publiek DiEM25 waarneemt. Als u de goedkeuring van 5 leden hebt, dan kunt u er officieel van uitgaan dat u publiceert uit de naam van DiEM25.

Wat kan uw DSC doen?

Feitelijk alles wat DiEM25 tot een succes kan maken:

 • Het via media, internet, evenementen, enz., verspreiden van de ideeën van DiEM25. Als u hulp nodig hebt met de pers, of hulp kan bieden, neem dan contact op met onze persdienst: < press.office@nulldiem25.org >
 • Kom met beleidsvoorstellen
 • Breng nieuwe leden aan (en beweeg hen zich te registreren op de DiEM25 website)
 • Organiseer bijeenkomsten, presentaties, debatten en evenementen. De enige voorwaarde die aan een officieel DiEM25 evenement gesteld wordt, is dan u eerst contact opneemt met anderen die al betrokken zijn geweest bij DiEM25 in uw lokale gemeenschap, stad of land.

Wat kan uw DSC niet doen?

 • Ideeën promoten die niet overeenkomstig het DiEM25 manifest of onze huidige campagnes zijn (Lees het manifest zorgvuldig).
 • Geld inzamelen of uitgeven. DiEM25 heeft nog geen registratie bij de belastingdienst. Het zou op dit moment dus illegaal zijn om donaties voor DiEM25 op te halen.
 • Het vormen van allianties met andere politieke organisaties, of bekende mensen vragen het manifest ondertekenen. Dit kan politiek gevoelig liggen. Als u weet heeft van een organisatie of een persoon die zich officieel aan wil sluiten bij DiEM25, laat hen dan contact opnemen met: < alliances@nulldiem25.org >
 • Het organiseren van DiEM25-assemblies. De evenementen waar we onze campagnes en beleidsdocumenten lanceren maken (in tegenstelling tot andere bijeenkomsten, evenementen of vergaderingen) deel uit van DiEM25’s twee-jaarsstrategie. Ze moeten daarom goed gecoördineerd worden. Wanneer u de ervaring en de mankracht heeft om een belangrijk DiEM25-evenement te organiseren, neem contact op met ons “events”-kantoor < events@nulldiem25.org >. Dit kantoor kan u ook helpen een beroep te doen op bekende sprekers voor uw evenement.

Hoe je eigen DSC te organiseren

 1. Ga naar www.diem25.org/forum. Wanneer u dit forum nog niet eerder gebruikt hebt dient u een account aan te maken. Dit account staat los van het aanmeld-account voor leden op de DiEM25 hoofdwebsite.
 2. Ga naar het forum “Meet local members” en navigeer naar het subforum voor uw land.
 3. Plaats zelf een bericht, of beantwoordt een bericht, over de vorming van een DSC in uw stad of streek. Wanneer er te weinig activiteit in uw streek is, dan kunt u hier ook een “online-only” DSC aanmaken. Houd er rekening mee dat elke DSC idealiter 5-7 toegewijde leden heeft, meer is contraproductief.
 4. Schrijf aan volunteer@nulldiem25.org om je DSC te registreren en hulp te krijgen.
 5. Ontmoet mensen en bespreek hoe DiEM25 tot een succes te maken! Op dit moment is de transparantiecampagne DiEM25’s topprioriteit. Zie Suggesties voor DSCs

DiEM25 Spontane Collectieven (DSC’s) en de bredere DiEM25 organisatie

Denk er aan dat DiEM25 veel leden heeft die geen vrijwilliger zijn of geen deel uitmaken van de structuur van DiEM25 DSC’s. DiEM25 heeft zelfs leden die geen gebruik maken van het internet. Daarom zullen er op EU-landniveau afdelingen komen die alle leden kunnen bereiken. Elke afdeling zal een Coördinerend Comite kiezen (*) dat het overzicht behoudt over alles wat er in een specifiek taalgebied of landgebonden DiEM25 groep gebeurd. Dit zowel online als offline, wat betreft de ontwikkelingen bij onze politieke bondgenoten, en met betrekking tot wat er gebeurd in de andere landgebonden groepen.

De coördinerende comités hebben niet de autoriteit om taken toe te wijzen aan de DSC’s, maar ze zullen wel in contact blijven met de DSCs, net zoals zij in contact blijven met alle andere onderdelen van DiEM25. Zij zullen informatie delen uit andere delen van de organisatie, informatie die nuttig kan zijn voor uw werk. Het doel van de coördinerende comités is het bij elkaar houden van DiEM25 en ervoor zorgen dat we gezamelijk naar hetzelfde doel toewerken.

(*) Kiezen: Ten einde de coördinerend comités te kiezen, zullen initiatiefnemers alle DiEM25 leden uit een bepaald land of taalgebied vragen een officiële DiEM25-afdeling te vormen, zoals bijv. DiEM25 Italy, of DiEM25 Denmark. Deze afdelingen gebruiken vervolgens een digitaal besluitvormingsproces (ons Forum; een App, etc.) om te bepalen wanneer in een stadhuis of theater een fysieke bijeenkomst gehouden wordt. Ieder DiEM25 lid zal uitgenodigd worden. Tijdens deze vergadering zullen de leden uit hun midden een Coördinerend Comité kiezen.

Samenvatting

DiEM25 leden geven het goede voorbeeld en inspireren anderen. Verwacht niet dat iemand u een tik op de schouder geeft en u tot leider maakt. De enige manier om in een horizontale organisatie te leiden is door het inspireren van anderen, door anderen ervan te overtuigen dat uw idee voor het bevorderen van DiEM25 spannender is, of meer de moeite waard is dan wat zij van plan waren vandaag te doen. Dit geldt voor elke vrijwilliger en ieder lid van DiEM25: niemand heeft de bevoegdheid om u iets te laten te doen. Iedereen, van Yanis tot het net toegetreden lid, kan proberen u te inspireren om iets te doen.

In dit alles schuilt echter één gevaar dat we samen moeten keren: het moet activisten die zich graag in de schijnwerpers zien niet toegestaan worden daarvoor de doelen van DiEM25 te gebruiken, of mensen te overschaduwen die meer belang hechten aan de inhoud dan aan hun imago. Aandachtzoekers zullen zich zoveel mogelijk gedragen op een manier die hun de meeste aandacht oplevert. Als u dus mensen ziet die provoceren omwille van de provocatie, en die alleen maar de aandacht op zichzelf willen vestigen: geef hen niet de genoegdoening van uw aandacht. Verplaats uw aandacht in plaats daarvan onmiddellijk naar andere mensen die meer onopgemerkt iets goeds doen, en moedig hen aan. Zo bouwen we aan een cultuur die egoïstisch gedrag uitbant, en activiteiten bevordert die het behalen de doelstellingen uit ons gemeenschappelijke manifest naderbij brengt.