Richtlijnen voor vrijwilligers van DiEM25

Na het evenement in Berlijn had DiEM25 plotseling meer dan 17.000 leden, waaronder meer dan 12.000 leden die eraan willen bijdragen. Dat is fantastisch! Het toont aan dat men in Europa naar democratie verlangt, en dat mensen bereid zijn om zich er voor in te zetten. De kerngroep die de infrastructuur voor DiEM25 heeft opgezet, bestaat echter uit slechts een paar mensen. Zelfs als er 100 extra coördinatoren gevonden zouden worden, dan zou dat niet voldoende zijn om het werk van 12.000 vrijwilligers te coördineren.

Daarom doet DiEM25 iets radicaals: gezien de door sommigen opgestuurde CV’s is het duidelijk dat de meeste vrijwilligers intelligente en vaardige mensen zijn. Gebruik die vaardigheden en organiseer jezelf, opdat DiEM25 verder ontwikkeld kan worden. Wij vertrouwen jullie. Wacht niet op opdrachten maar kom samen met een aantal andere leden en gebruik je intelligentie om uit te zoeken hoe je DiEM25 tot een succes kunt maken. Wacht niet op goedkeuring, doe het gewoon!

Voor DiEM25 zijn vrijwilligers veel meer dan vrijwilligers, help ons om DiEM25 samen te ontwikkelen..

DiEM25 Spontane Collectieven (DSC’s)

Ons idee is niet nieuw. Het voert, onder meer, terug op het idee van “spontane orde” uit de Schotse Verlichting, op bepaalde ideeën en praktijken rond zelfsturing en cooperatieven, en op Rick Falkvinge’s “zwermen”. Bij Diem25 geven we aan het idee van zelforganiserende deelnemers een nieuwe draai, waarbij we fysieke bijeenkomsten in stadhuizen (waaruit de coördinerende comités ontstaan) combineren met digitale “pelotons” van Diem25-leden, die hun steentje bijdragen aan het welslagen van het Manifest. Hopelijk bevalt u ons neologisme: DiEM25 Spontane Collectieven (DSC’s)

Enkele richtlijnen voor het opzetten en managen van DiEM25 Spontane Collectieven (DSC’s)

Lokaal – Voor de meeste activiteiten is het zinvol om een DSC te vormen met mensen die redelijk dicht bij u in de buurt wonen. Daarmee heeft u een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, zonder last te hebben van een taal- of cultuurbarrière. De eerste stap in het creëren van een autonome DSC is daarom dat u naar uw EU-lidstaat Forum gaat om een paar mensen in uw buurt te vinden. U hoeft niet met velen te zijn – de meest efficiënte groepsgrootte is tot 7 activisten.

Horizontaal – Niemand in uw DSC (en niemand in heel DiEM25!) kan u verplichten iets te doen. Het is echter wel verstandig om één persoon uit uw midden te kiezen die de verantwoordelijkheid op zich neemt om de communicatie tussen DiEM25 en uw collectief te onderhouden. Als u iets doet, ergens in slaagt of iets leert, dan dient feitelijk de coördinator daarover te schrijven in het forum van de betreffende EU-lidstaat. Omgekeerd dient de coördinator ook de ideeën en lessen uit de organisatie als geheel in uw DSC in te brengen. Het is zinvol om ook een adjunct-coördinator te kiezen voor het geval dat de coördinator bezet of op vakantie is.

Verantwoordelijk – Jullie zijn het publieke gezicht van DiEM25. Daarom vertrouwen we erop dat u uw DSC niet zult gebruiken voor zaken en overtuigingen anders dan die welke worden beschreven in het DiEM25 manifest en in de lopende campagne(s). Wanneer u andere doelen wil promoten, doet u dat dan op persoonlijke basis. Vraag 5 willekeurige DiEM25 leden (die lid zijn van uw DSC of niet) om alle teksten / afbeeldingen / video’s / acties bestemd voor het publiek goed te keuren. Daarmee zorgen we ervoor dat alle acties van de DSC in overeenstemming zijn met het manifest, en hebben we enige kwaliteitscontrole over hoe het publiek DiEM25 waarneemt. Als u de goedkeuring van 5 leden hebt, dan kunt u er officieel van uitgaan dat u publiceert uit de naam van DiEM25.

Wat kan uw DSC doen?

Feitelijk alles wat DiEM25 tot een succes kan maken:

 • Het via media, internet, evenementen, enz., verspreiden van de ideeën van DiEM25. Als u hulp nodig hebt met de pers, of hulp kan bieden, neem dan contact op met onze persdienst: < press.office@diem25.org >
 • Kom met beleidsvoorstellen
 • Breng nieuwe leden aan (en beweeg hen zich te registreren op de DiEM25 website)
 • Organiseer bijeenkomsten, presentaties, debatten en evenementen. De enige voorwaarde die aan een officieel DiEM25 evenement gesteld wordt, is dan u eerst contact opneemt met anderen die al betrokken zijn geweest bij DiEM25 in uw lokale gemeenschap, stad of land.

Wat kan uw DSC niet doen?

 • Ideeën promoten die niet overeenkomstig het DiEM25 manifest of onze huidige campagnes zijn (Lees het manifest zorgvuldig).
 • Geld inzamelen of uitgeven. DiEM25 heeft nog geen registratie bij de belastingdienst. Het zou op dit moment dus illegaal zijn om donaties voor DiEM25 op te halen.
 • Het vormen van allianties met andere politieke organisaties, of bekende mensen vragen het manifest ondertekenen. Dit kan politiek gevoelig liggen. Als u weet heeft van een organisatie of een persoon die zich officieel aan wil sluiten bij DiEM25, laat hen dan contact opnemen met: < alliances@diem25.org >
 • Het organiseren van DiEM25-assemblies. De evenementen waar we onze campagnes en beleidsdocumenten lanceren maken (in tegenstelling tot andere bijeenkomsten, evenementen of vergaderingen) deel uit van DiEM25’s twee-jaarsstrategie. Ze moeten daarom goed gecoördineerd worden. Wanneer u de ervaring en de mankracht heeft om een belangrijk DiEM25-evenement te organiseren, neem contact op met ons “events”-kantoor < events@diem25.org >. Dit kantoor kan u ook helpen een beroep te doen op bekende sprekers voor uw evenement.

Hoe je eigen lokale DSC te organiseren

Als je al enkele lokale DiEM25-vrienden hebt: schrijf een e-mail naar volunteer@diem25.org met de vermelding dat je een DSC wilt vormen en geef de namen en e-mailadressen op van vier andere DiEM25-leden die bij jou in deze groep zullen zitten. Als je al minstens één fysieke vergadering van minstens vijf personen hebt gehad, ontvang je een officiële DSC-naam, DSC-logo en vermelding in de lijst op de website, waar anderen je kunnen vinden.

Als je eerst mensen moet vinden, kan je  best een e-mail sturen naar iedereen bij jou in de buurt via het Contact Everyone formulier. Je kunt mensen uitnodigen voor een eerste, informele bijeenkomst in een lokaal café of buurtcentrum en dan beslissen hoe je van daaruit verder gaat. Soms kunt je ook mensen vinden op het forum. Ga naar het forum “National Issues + Meetup” en navigeer naar het sub-forum voor jouw land of regio. Maak daar een bericht over het vormen van een DSC aan of beantwoord het. Tot slot kan jouw Nationaal Collectief (NC) ook helpen.

Alle DSC’s moeten de DSC-richtlijnen respecteren.

Thematische groepen

Thematische DSC’s zijn gebaseerd op bepaalde beleidsthema’s of -vraagstukken en komen meestal online samen. Thematische DSC’s doen voorstellen rond hun thema, maar zijn niet de auteur van het DiEM25-beleid rond dat thema, noch kunnen zij DiEM25 buiten de beweging om op vertegenwoordigen. Aangezien er veel thematische DSC’s over hetzelfde thema zijn, kunnen en zullen hun standpunten en beleidsaanbevelingen botsen. Naast het bijdragen aan het interne beleidsvormingsproces van DiEM25, houden thematische DSC’s zich ook bezig met vorming, zoals het organiseren  van workshops voor DiEM25-leden over beleidsthema’s en het maken van materiaal om het beleid van DiEM25 beter te verspreiden.

Het is niet nodig om lid te zijn van een thematische DSC, of een lokale DSC, om bij te dragen aan de beleidsnota’s van DiEM25. Volgens het Progressive Agenda Process worden alle leden, al dan niet georganiseerd in groepen, gevraagd om hun visie te delen , om te praten met geëngageerde mensen in het veld en om creatieve beleids ideeën aan te brengen . Thematische DSC’s zijn er om dit proces te formaliseren.

Leden die zo’n thematische DSC hebben gekozen, maken een keuze uit een eerder goedgekeurde lijst van thema’s:

 • Democratie-in-actie: Democratische processen in DiEM25 & in Europa (in de context van een toekomstige Europese Democratische Grondwet)
 • Een European New Deal voor Europese burgers, voor migranten en vluchtelingen
 • Transparantie en technologische soevereiniteit
 • Groene transitie (Energie, Industrie, Transport & Landbouw)
 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Geslacht en seksualiteit.

Andere thema’s kunnen/zullen aan bovenstaande lijst worden toegevoegd nadat die voorstellen met NC’s of met het CC zijn besproken. DSC’s kunnen bovendien een sub-thema toevoegen aan deze lijst.

Thematische DSC’s komen gewoonlijk online, of indien mogelijk persoonlijk, bijeen om het beleid en de activiteiten te bespreken die betrekking hebben op de beleidsterreinen die hun leden hebben samengebracht. Alle regels en richtlijnen die gelden voor lokale DSC’s zijn ook van toepassing op thematische DSC’s.

Thematische DSC’s doen voorstellen rond hun thema, maar zijn NIET de auteur van het beleid van DiEM25 over dat thema, noch kunnen zij DiEM25 over dat thema vertegenwoordigen buiten de beweging om. [Opmerking: Aangezien er veel thematische DSC’s over hetzelfde thema zijn, kunnen en zullen hun opvattingen en beleidsaanbevelingen botsen. Een dergelijke onenigheid is essentieel voor het formuleren van beleid, zolang de beleidsaanbevelingen van de thematische DSC’s maar worden gezien voor wat ze zijn: input in het interne beleidsvormingsproces van de DiEM25].

Naamgeving voor thematische DSC’s 

Om een onderscheid te maken tussen verschillende thematische DSC’s van hetzelfde thema wordt bij de registratie een willekeurig gegenereerd nummer aan hen toegekend. Aangezien het zeer waarschijnlijk is dat een bezoeker een thematische DSC zou verwarren met de officiële groep die het beleid van DiEM25 over een bepaald onderwerp verzamelt, zijn thematische DSC’s verplicht om disclaimers toe te voegen in de trend van “[DSC NAAM] is een groep vrijwilligers van DiEM25 die de principes, het beleid en de doelstellingen van de beweging zichtbaar willen uitdragen” op al hun materiaal en online aanwezigheden.

Om een Thematische DSC te starten

Gebruik het DiEM25-forum of een van de informele fora en bijeenkomsten om minstens 5 personen te vinden die geïnteresseerd zijn om samen met jou een thematische DSC te vormen. Schrijf vervolgens naar thematic@diem25.org om een officiële DSC-naam te ontvangen en te worden toegevoegd aan het officiële register , waar anderen jou kunnen vinden.