Verdedig Jeremy Corbyn! Verdedig de democratie!

Help DiEM25 het strategische bankroet van Jeremy te voorkomen

Hallo, dit is Yanis Varoufakis met een boodschap namens DiEM25.

Er zijn vele manieren om de democratie te verkwanselen. De gerechtelijke weg naar autoritaire regimes is de gevaarlijkste. Hij werd uitgevonden in Singapore door Lee Kwan Yew die, in plaats van oppositieleiders op te sluiten, de kunst ontdekte van het “onschadelijk maken” door ze het faillissement in te drijven.

Deze tactiek is onlangs in Europa gebruikt om groene activisten en bewegingen als DiEM25 die transparantie eisen van de Europese centrale bank, het zwijgen op te leggen, en dat is nog lang niet alles.

Op dit moment wordt dezelfde tactiek gebruikt in het Verenigd Koninkrijk om Jeremy Corbyn “onschadelijk” te maken, om ervoor te zorgen dat zijn beredeneerde, gepassioneerde, prachtige pleidooi voor een betere, fatsoenlijkere wereld buiten de algemene verkiezingen wordt gehouden en buiten het volgende parlement van Groot-Brittannië.

Een stukje achtergrond ter verduidelijking: Jeremy werd aangeklaagd wegens smaad voor opmerkingen die hij in 2018 maakte. In 2022, slechts drie weken voor het proces, werd de zaak geseponeerd waardoor Jeremy volledig in het gelijk werd gesteld. Toch bleef hij daardoor zitten met een juridische rekening van 1.477.000 pond. Vele kleine donaties en daaropvolgende onderhandelingen hielpen een groot deel hiervan te betalen, maar op dit moment zit Jeremy nog met een openstaande rekening van 400.000 pond.

De machthebbers weten dat Jeremy niet is zoals zij. Jeremy Corbyn heeft geen schatten vergaard door aan te pappen met bankiers, directeuren van bedrijven, conglomeraten en de oligarchie. Zonder buitengewone persoonlijke rijkdom, zonder vermogen, zou niemand een dergelijke rekening kunnen betalen. Want dat is natuurlijk het feitelijke motief achter deze absurde zaak: Jeremy’s politieke deelname verhinderen door hem bezig te houden met rechtszaken en financiële problemen, en anderen zoals hij door intimidatie het zwijgen op te leggen en te onderwerpen.

DiEM25 heeft al eerder progressieve politiek verdedigd tegen dergelijke aanvallen door middel van “lawfare”, oneigenlijke rechtszaken, nu moeten we dat opnieuw doen. Dergelijke aanvallen vereisen een collectieve reactie, een verdediging van onze politiek. Namens DiEM25 roep ik je op om in opstand te komen om de democratie te verdedigen tegen haar meest verderfelijke vijand: de gerechtelijke weg naar autoritarisme; om onze kameraad Jeremy Corbyn te verdedigen, om het recht van de mensen in Jeremy’s Londense kiesdistrict op Jeremy te stemmen te verdedigen, en om je eigen recht te verdedigen om zelf te bepalen op wie je stemt, waar je ook woont.

Doneer aan de crowdfundingcampagne van DiEM25 om Jeremy niet alleen met geld maar ook met je aandacht te steunen en, ja, word nu lid van DiEM25 zodat we samen onze pan-Europese strijd voor democratie in heel Europa kunnen voortzetten.

Carpe DiEM!

DONATE HERE

Achtergrond

Voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn is door Richard Millett aangeklaagd wegens smaad, naar aanleiding van opmerkingen in de Andrew Marr show. Slechts twee weken voordat de zaak in oktober 2022 voor de rechter zou komen, liet de heer Millett zijn aanklacht wegens smaad abrupt vallen.

De schikking heeft Jeremy volledig gelijk gegeven, zoals blijkt uit de voorwaarden van de schikking waarin is overeengekomen dat hij geen schadevergoeding hoeft te betalen, niet hoeft te beloven de gewraakte woorden niet te herhalen, geen kosten aan Millett hoeft te betalen, behalve de kosten van een beroep in 2021, en zich niet hoeft te verontschuldigen. Maar hij is wel blijven zitten met een enorme juridische rekening voor het werk dat de afgelopen drieënhalf jaar voor zijn verdediging is verzet.

Aanvankelijk was dat een bedrag van rond de 1.477.000 pond. In juli 2020 werd een onafhankelijke fondsenwervingscampagne gelanceerd om Jeremy te steunen. Dit leverde een geweldig resultaat op: meer dan 24.000 individuele donaties, van over het algemeen 5 tot 20 pond. Na verrekening van de bijkomende kosten, onderhandelingen en verdere particuliere donaties blijft Jeremy achter met een uitstaande rekening van ongeveer 400.000 pond. Een rekening van deze omvang bedreigt zijn politieke bestaan.

Hoewel dit enorm onrechtvaardig lijkt, is het de realiteit van het Britse rechtssysteem en van de Britse smaadwetgeving, die degenen met eindeloze financiële middelen bevoordeelt, ongeacht wie in een zaak gelijk heeft en wie ongelijk. Jeremy’s zaak is een overduidelijk geval van “lawfare” (lawfare, letterlijk: “juridische oorlogsvoering”, het oneigenlijke gebruik van de rechtspraak, met name om mensen het zwijgen op te leggen; in het Nederlands ook wel kortweg “wetstrijd”).

De laatste jaren is er in de media steeds meer aandacht voor het gebruik van zogenaamde “Strategic Lawsuits Against Public Participation” (SLAPPs), een specifieke vorm van lawfare. Deze tactieken staan bekend om het afschrikkende effect op de vrije meningsuiting. De Britse smaadwetgeving bevoordeelt eisers, juist vanwege de enorme kosten, die in de miljoenen kunnen lopen, en het feit dat er geen rechtsbijstand is voor smaad.

Helaas weten veel van de mensen die Jeremy Corbyn – en vele andere socialisten – hebben belasterd, hoe onevenwichtig het rechtssysteem is, en zij gebruiken dit in hun voordeel. Tenzij ze over aanzienlijke particuliere rijkdom beschikken om de kosten te betalen, besluiten de meeste mensen dat het niet de moeite waard is om SLAPPs te bestrijden.

Jeremy Corbyn verdedigen

In zekere zin gaat het verdedigen van Jeremy Corbyn over eenvoudige solidariteit – een steunpilaar van de socialistische beweging over de hele wereld. Toen Jeremy Corbyn in 2015 tot Labour-leider werd gekozen, schokte dat het politieke establishment, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in Europa en over de hele wereld. Het eerste Labour-parlementslid nam al ontslag toen Jeremy Corbyn zijn aanvaardingstoespraak nog aan het houden was, en er werd (en er wordt nog steeds) stevig campagne gevoerd om hem en het politieke project dat rond hem is opgebouwd, te ondermijnen. Deze aanval heeft vele vormen aangenomen, van politieke sabotage tot lawfare en smaad. 

Jeremy Corbyn heeft zich zijn hele politieke leven vastberaden ingezet voor een betere, fatsoenlijker wereld. Zijn visie is er een die we allemaal delen en waar we op hopen. Nu is het tijd om die vastberadenheid terug te betalen met onze eigen solidariteit.

De democratie en het socialisme verdedigen

Maar de verdediging van Jeremy Corbyn gaat om meer dan alleen dat. De hele zaak staat symbool voor een poging om ons collectief het zwijgen op te leggen. De democratische en socialistische beweging ligt in toenemende mate onder vuur, hetzij door ideologische oorlogsvoering, hetzij door het afschrikkende effect van lawfare – door klokkenluiders, activisten en maatschappelijke organisaties te intimideren die de machtige of eenvoudige waarheden die online, in de media of in gedrukte vorm worden gezegd, onder de loep willen nemen.

Zowel de smaad als de lawfare-aanvallen op Jeremy Corbyn passen in een breder patroon van aanvallen, die de massale uitzetting van socialisten van de Labour Party en de “uitroeiing” van zogenaamde “Corbynistas” beoogden, om uiteindelijk links te delegitimeren en volledig uit het openbare leven te verdrijven.

De waarheid kunnen spreken is van fundamenteel belang voor socialisten en voor de democratie. Zonder dat glijden we af naar een autoritaire toekomst, waarin progressieven, democraten en socialisten het zwijgen kan worden opgelegd. Dit heeft enorme gevolgen voor onze toekomstige politiek – wij vechten allemaal voor een betere wereld en door Jeremy Corbyn te steunen zeggen wij tegen onze tegenstanders: wij laten ons niet monddood maken.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer

Petitie: Wij eisen het aftreden van Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, het rechtskader van de Europese Unie geschonden en het elementaire morele fatsoen genegeerd

Lees meer

De Griekse regering moet verantwoordelijk worden gehouden voor rol in oorlogsmisdaden Gaza

MeRA25 Griekenland en het International Centre of Justice for Palestinians informeren de Griekse regering en premier Kyriakos Mitsotakis over ...

Lees meer