We’re going back to Greece!

We gaan weer naar Griekenland!

Startpunt Thessaloniki, 28 en 29 April

 
Het was de zomer van 2015 toen meneer Schäuble’s meest gedreven volgeling, de Slowaakse Minister van Financiën Peter Kazimir, de wrede behandeling jegens Griekenland en haar inspanning om zich te ontdoen van de absurditeiten van het Memorandum, rechtvaardigde door te zeggen:
“We moesten streng zijn naar Athene, vanwege de Griekse lente.”
Zonder enige aarzeling refereerde hij aan het verlangen van het volk om te ontsnappen aan autoritaire onderdrukking als iets dat moet worden gesust. De Griekse Lente moest bedwongen worden, net zoals dat in Praag gebeurde.
Veel mensen vragen me waarom we al bijna anderhalf jaar met DiEM25 door Europa reizen, in een poging om een echte, internationaal gezinde, pan-Europese volksbeweging te stichten, die weerstand kan bieden tegen Europa’s “Deep Establishment” (een begrip dat naarstig werd verspreid door haar trouwe dienstbodes, zoals bijvoorbeeld Kazimir), net zoals de nationalistische groeperingen (zowel rechts als links) dat doen om zo opnieuw het politieke gestalte van de natiestaat tot leven te roepen. “Het is begrijpelijk dat jullie daarvoor naar Berlijn, naar Rome, naar Wenen en naar Dublin gaan, maar waarom nu naar Griekenland?” Het antwoord is simpel:
Ons doel was om de geest die achter de Griekse Lente schaart vast te houden (ondanks al die “Kazimirs” uit het binnen- en buitenland), en deze door Europa te verspreiden, waar de kiem hiervoor al is gelegd na een zevenjarige periode van crisis. Alleen door de grondslag te leggen voor een nieuwe en ongekende, pan-Europese, progressieve beweging kunnen de diepste oorzaken van de crisis worden aangepakt en kunnen landen zoals Griekenland uit de wurggreep worden bevrijd, opdat ook zij weer mogen durven te hopen dat ze niet zijn overgelaten aan hun bittere teloorgang.
Momenteel (in de lente van 2017) hadden we nou net het idee om met DiEM25 terug te keren naar Griekenland, naar de geboorteplaats van de Griekse Lente. En dat is wat nu we gaan doen, beginnende in Thessaloniki op vrijdag 28 en zaterdag 29 April.
Waarom Thessaloniki? Omdat de Griekse Lente niet alleen om Athene draaide. En ook omdat Thessaloniki de stad is waar de eerste arbeidersklassebijeenkomsten zich afspeelden, zelfs nog voordat het bij Griekenland hoorde. Ook stond de stad vooraan in de strijd voor democratie tegen de Metaxas-dynastie in de lente van 1936.  De stad heeft zich in de tijd van de Nazi’s tegen de haatspraak jegens onze Joodse landgenoten verzet en het bloedbad van Chortiatis zien gebeuren. Daarnaast is het de rustplaats van Grigoris Lambrakis, die symbool staat voor de democratie en strijd tegen volksonderdrukking in Griekenland.
Waarom nu? Een maand geleden (op 25 maart), toen de Europese leiders het 60-jarig bestaan van de EU vierden, hebben wij een persconferentie, en later die avond de “European New Dealaangekondigd—een groot voorstel voor de financiële en politieke herziening van het Europese project dat de politieke kwesties uit alle hoeken van Europa aansnijdt. Hierbij hebben we verkondigd dat DiEM25 elke Europese burger in staat zal stellen om tijdens de volgende Europese verkiezingen (in 2019) voor de “European New Deal” te kunnen stemmen.
Nu DiEM25 zich overal in Europa heeft kunnen vestigen en een realistisch en baanbrekend financieel en politiek voorstel van de grond heeft kunnen krijgen, is het weer tijd om Griekenland te bezoeken. En dan met name Thessaloniki.
Op vrijdag 28 april zal er ’s ochtends een persconferentie plaatsvinden in “Vellideio” (auditorium “Kassadros”, om 11 uur. Daarbij zal er een nieuw financieel en politiek voorstel worden aangekondigd, namelijk de “Greek New Deal”. Het zal de eerste keer zijn dat we zo’n programma volledig aan ons eigen land besteden, alhoewel het ook wel weer in verbinding staat met wat er in Europa in zijn geheel moet gebeuren (onze “European New Deal”).
Twee vragen zullen worden beantwoord tijdens de persconferentie:
De eerste vraag is de voor de hand liggende “Wat moet er morgenochtend in dit land gebeuren?” Het antwoord ligt in twee nationale doelstellingen en zes noodzakelijke hervormingen. De twee nationale doelstellingen zijn: (1) Schuldherstructurering voor zowel particuliere als publieke schulden en (2) Het duurzaam terugdringen van alle belastingtarieven en van de vaste kosten van financiële activiteiten.
De zes hervormingen nodig voor deze twee doelstellingen betreffen: belastingtarieven, de middellange termijn begrotingsdoelstelling (en de daarmee gepaard gaande herstructurering van publieke schulden), het creëren van een Publiek Betaalsysteem (hetgeen onder andere armoede zal bestrijden), het beheer van “rode leningen,” het opzetten van een investeringsbank en tot slot het respect voor en het verlichten van werkgelegenheid en ondernemerschap.
De volgende belangrijke vraag is: “Gezien het feit dat de Trojka en de Eurogroep ieder rationeel financieel en politiek voorstel dat tegen hun destructieve plan ingaat (i.e. het Memorandum en zijn “herziening”) zullen veto-en, hoe moeten de zes hervormingen nodig voor de “Greek New Deal” aangepakt worden?” Hoe fouten zoals gemaakt in 2015 te vermijden? Hoe de zogenaamde “onderhandelingen” en de “herzieningen” te omzeilen waarvan de “beëindiging” de verwoestijning van het land betekent?
Deze twee vragen zullen beantwoord en besproken worden met journalisten tijdens de persconferentie Vrijdag 28 april. De volgende avond op Zaterdag 29 april, zal DiEM25 haar deuren opnieuw openen voor een vrij toegankelijk evenement om met elkaar kennis te maken en de “Greek New Deal” te bespreken. Hierbij zal vooraf, om half 8, de toneeluitvoering “The Tree” van George Maniotis, uitgevoerd door onder anderen Nikos Magdalinos, plaatsvinden in het auditorium “Thessaloniki”. Daarna, om kwart over 9, zullen we samen met de DiEM25-leden de vraagstukken van onze tijd doorspreken, met als afsluiter een liveoptreden van Cosmicray.
Want het zijn diegenen in Europa die de financiële verstikking van Griekenland steunen, die met name verantwoordelijk zijn voor de huidige afbrokkeling van het Europese toekomstbeeld. Eigenlijk zijn zij niet eens het Europa waarover we spreken—WIJ, de burgers, zijn Europa! En het zijn WIJ die ook voor Europa strijden, zoals al die tienduizenden DiEM25-leden uit landen zoals België, Duitsland en Nederland, die niet voor de onderdrukking van de Griekse Lente, maar juist voor het levend houden hiervan zullen strijden. Het zal Europa zijn die zichzelf zal redden, juist omdat het het beste kan bieden voor de meerderheid van de bevolking.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

Yanis Varoufakis’ Palestina Congres toespraak die verboden werd door de Duitse politie

Yanis Varoufakis zou vrijdag een toespraak houden op het Palestina Congres in Berlijn, toen de Duitse politie de zaal binnenstormde om het evenement

Lees meer

Petitie voor een internationale sportboycot van Israël

Wij eisen dringend dat Israël onmiddellijk wordt geschorst van deelname aan alle internationale sportevenementen

Lees meer

DiEM25 steunt komende XR-wegblokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag

Op zaterdag 3 februari gaat XR voor de 36e keer de weg blokkeren tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag

Lees meer

Waarom is de Nederlandse regering echt gevallen?

De regering Rutte viel omdat de gehele Nederlandse politieke elite er niet in slaagde de hoofdoorzaak van gedwongen migratie te erkennen en zich ...

Lees meer