Yanis Varoufakis, Jeremy Corbyn ve Ece Temelkuran Atina Deklarasyonunu sunuyor

Ukrayna Savaşı, savaş mağdurlarına ve yeni bir bağlantısızlar hareketine destek çağrısında bulunuyor

ATİNA BİLDİRGESİ, 13 Mayıs 2022

  • Ukrayna halkının yanındayız; saldırı, yerinden edilme ve işgale uğrayan her halkın yanında olduğumuz gibi.
  • Derhal ateşkes, Rus güçlerinin geri çekilmesi ve Birleşmiş Milletler bağlamında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından garanti edilen kapsamlı bir Barış Antlaşması talep ediyoruz.
  • Uluslararası Hukuka saygılı olunmasını, etnik kökenlerinden, dinlerinden vb. bağımsız olarak tüm mültecilerin haklarının korunmasını ve onlara güvenli bir yerleşim yeri sağlanmasını istiyoruz.
  • Dünyanın, sınırlayıcı militarizme, hiper-modern kitle imha silahlarına ve Yeni Soğuk Savaşa yatırım yapan rakip bloklar halinde bölünmesine karşıyız.
  • Kalıcı barışın, ancak tüm askeri blokların yerini; gerilimi azaltan, özgürlükleri genişleten, yoksullukla mücadele eden, sömürüyü sınırlayan, sosyal ve çevresel adaleti gözeten ve bir ülkenin diğerinin egemenliğine son veren kapsayıcı bir uluslararası güvenlik çerçevesi ile sağlanabileceğine inanıyoruz.

 

Bu düşünceler ışığında, dünyanın dört bir yanındaki demokratları Yeni Bağlantısızlar Hareketi’nde güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz. Bağlantısız, demokrat ve egemen ulusların birlikte çalışmasını, iklim felaketini önleyebilme, gelecek kuşklara küresel olarak paylaşılan bir refah yaratma  olanağı bırakabilme ve kalıcı barışı sağlama yolu olarak görüyoruz.

 

İLERİCİ ENTERNASYONAL, DiEM25 ve MeRA25 adına,

Jeremy Corbyn, Ece Temelkuran ve Yanis Varoufakis

DiEM25'in etkinliklerinden haberdar olmak istiyor musunuz? Buraya tıklayarak üye olun

DiEM25 ve MERA25 deklarasyonu: Barış Hemen Şimdi!

Ukrayna'da olduğu gibi Gazze ve çevresindeki savaşlar da askeri yöntemle çözülemez

Daha fazlasını okuyunuz

Cenin… bir kez daha

Binlerce insan, neredeyse hiç 'haber verilmeden', mülteci kampından kaçıyor. 1948'den sonra bir sığınma yeri olarak kurulan Cenin, bir kez daha ...

Daha fazlasını okuyunuz

MeRA25: Yanis Varoufakis’in Yunanistan seçim sonuçlarına ilişkin açıklaması

Koalisyonumuzdaki insanlara ve özellikle de bizi destekleyen bağımsızlara teşekkür ediyorum. Güveninizi onurlandıracağız.

Daha fazlasını okuyunuz

MeRA25 Yunanistan lideri Yanis Varoufakis’in Yunanistan seçim sonuçlarına ilişkin açıklaması

Ülkenin Orbanlaştırılmasını frenlemek gibi kutsal bir yükümlülüğümüz var

Daha fazlasını okuyunuz