It’s time to open the black boxes

Gebaseerd op het principe “think global – act local”, IT’S TIME TO OPEN THE BLACK BOXES! een lopend participatief kunstproject geïnitieerd door de Griekse kunstenares Danae Stratou, dat mensen over de hele wereld uitnodigt om online één woord in te sturen.

Stuur het Woord in dat het beste uitdrukt wat op dit moment..:

– Je het meest bedreigt.

– Je het liefst wilt behouden.

DEZE OPEN OPROEP

Alsof de pandemiecrisis, de klimaatcrisis, de perifere oorlogen en de gedwongen migratie nog niet genoeg zijn, nemen de tegenstellingen tussen de grote mogendheden een zeer acute vorm aan, waardoor de mensheid wordt afgeleid van haar meest dringende uitdagingen en zelfs het risico loopt op een nucleaire escalatie. Hondsdol nationalisme wordt genormaliseerd, hele bevolkingsgroepen en culturen worden “geschrapt”, de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie worden des te meer beperkt, het economische leven wordt voor velen pijnlijk onzeker, er worden nieuwe barrières opgeworpen, miljoenen vluchtelingen zijn opnieuw op de vlucht.

DE INGEZONDEN WOORDEN

De verzamelde woorden worden in real-time gepresenteerd op de ANALYTICS-pagina en worden ook gebruikt door de kunstenaar Danae Stratou bij de creatie van digitaal geanimeerde video’s die deel uitmaken van de lopende participatieve kunstinstallatie.

De ingezonden woorden worden gefilterd op leeftijd, geslacht en land. Verzameld zonder tussenkomst, worden de woorden een waardevol verslag van onze tijd.  Door nieuwe technologieën te combineren met kunstpraktijken kan de publieke dialoog op dit kritieke moment worden geopend om directe en geavanceerde democratische praktijken te bevorderen.

OPEN THE BLACK BOXES biedt real-time cultureel en statistisch materiaal online aan voor publiek gebruik. Via visueel aantrekkelijke formats weerspiegelt het open-source platform een steeds veranderend portret van de hedendaagse samenleving. Het project onderzoekt de interactie tussen kunst, democratie en politieke actie door te focussen op hoe de samenleving direct reageert op kwesties die ons het meest raken via het medium kunst.

RATIONEEL

IT’S TIME TO OPEN THE BLACK BOXES! is een antwoord op dringende kwesties van onze tijd. Nu we worstelen met meerdere angsten, hebben we behoefte aan expressie, en digitale media bieden de meest bevrijdende en ecologische ruimte voor deze actie. Door de “Black Boxes” te openen brengen we symbolisch de woorden aan het licht die weergeven wat ons het meest bedreigt, of wat we zo graag willen behouden. Samengevoegd helpen deze afzonderlijke woorden een prachtig inzichtelijk beeld te schetsen van onze prioriteiten en bieden ze de mogelijkheid om onze gemeenschappelijke openbare ruimte, onze gemeenschappelijke angsten en onze gemeenschappelijke ambities te onderzoeken. Het hoofddoel van dit project is ons te helpen onze angst en de hoop die daaruit voortvloeit in het huidige tijdsgewricht te visualiseren.

* Het project wordt onderschreven en ondersteund door mέta (The Centre for Postcapitalist Civilisation), DiEM25 en Progressive International.

 

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Sign up here

De zakken besmet geld die schuilgaan achter het zorgvuldig opgebouwde publieke imago van de EU

Eva Kaili, vicevoorzitter van het Europees Parlement, is gearresteerd op beschuldiging van corruptie

Read more

It’s time to open the black boxes

Gebaseerd op het principe “think global – act local”, IT’S TIME TO OPEN THE BLACK BOXES! een lopend participatief kunstproject geïnitieerd door ...

Read more

Wij eisen het aftreden van Josep Borrell, hoofd Buitenlandse Zaken van de EU, vanwege zijn racistische opmerkingen over niet-Europese landen

Zijn opmerkingen onthullen de ontstellend racistische en koloniale mentaliteit die zelfs tot in het hoogste niveau van het Europese politieke ...

Read more

De lancering van MERA25 Italië: Een nieuwe linkse, radicale, politieke partij

Hoewel de recente verkiezingen in Italië de stemming van de linkse partijen hebben getemperd, is er niet langer reden tot wanhoop. DiEM25 is ...

Read more